Green Building Council Finland

FInZEB-hankkeessa luodaan suomalainen määritelmä lähes nollaenergiarakentamiselle

Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”. Samalla määritellään kansalliset tasot eri rakennustyyppien energiatehokkuusvaatimuksille. GBC Finland on mukana hankkeen työryhmässä.

Suomalaista lähes nollaenergiarakentamisen määritelmää, tavoitteita ja suuntaviivoja valmistelevan FInZEB-hankeen 6.3.2014 ympäristöministeriössä järjestetty työpaja kokosi  yhteen kiinteistö- ja rakentamisalan energiaosaajat. Tilaisuuden aluksi kuultiin LVI-talotekniikkateollisuus ry:n Ilkka Salon esitys hankkeen tavoitteista ja toimintatavoista. Tämän jälkeen ympäristöministeriön Pekka Kalliomäki kertoi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin EPBD:n kansallisten linjausten mahdollisuuksista. Ennen työpajaosiota kuultiin vielä  Jarek Kurnitskin yhteenveto siitä, miten muissa maissa edetään EPBD:n osalta.

finzeb

Työpajaosiossa osallistujat haastettiin laatimaan lähes nollaenergiarakentamisen SWOT-analyysejä eri näkökulmista. Näiden yhteenveto löytyy hankkeen kotisivulta. Siinä on nostettu esille niitä näkökulmia, jotka tulivat esille useimmissa pöytäryhmissä. Materiaalien jälkikommentointi on myös tehty mahdolliseksi.

Hankkeen osana järjestetään vielä ainakin kolme työpajaa

Seuraavan kesäkuussa järjestettävän työpajan aiheena ovat taserajat, laskenta ja herkkyystarkastelut. Syksyn työpaja taas tarkastelee rakenteita ja rakennuksen muotoa lähes nollaenergiarakentamisen vaatimusten näkökulmasta. Lisäksi keskustelussa ovat mukana rakennustekniikan herkkyystarkastelut. Hanketta yhteenvetävä ja johtopäätöksiä esittelevä työpaja on tarkoitus pitää alkuvuodesta 2015. Kutsut erilaisille kohderyhmille järjestettäviin työpajoihin lähetetään noin kuukautta ennen kyseessä olevaa tapahtumaa.

FInZEB-hankkeen etenemistä voit seurata osoitteessa www.finzeb.fi. Sivuilta löytyvät myös kaikki hankkeen aikana syntyvät aineistot ja esitykset.[hr]

Esitykset:

Ilkka Salo: FInZEB-hankkeen tavoitteet ja toimintamuodot

Pekka Kalliomäki: Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja kansallisten linjausten mahdollisuudet

Jarek Kurnitski: Miten muissa maissa edetään?

Lisätietoja:

www.finzeb.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa