GBC Finland etsii Rakennusten elinkaarimittarien tietokannan ja nettityökalun laatijaa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Rakennusten elinkaarimittarit ovat tammikuussa 2013 julkaistu kestävän rakennetun ympäristön mittaristo, joka on tarkoitus viedä luonnolliseksi osaksi suomalaisen KIRA-alan ympäristöjohtamisprosesseja. Mittarit on pilotoitu 12 organisaatiossa vuoden 2013 aikana, jolloin ilmeni tarve yhteiselle tietokannalle ja mittareiden käyttöä helpottavan nettityökalun laadinnalle.

Pyydämme tarjouksia tietokannan ja nettityökalun rakentamisesta 5.3.2014 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat voi pyytää Sami Lankiniemeltä (sami.lankiniemi@figbc.fi, 040-7662263).

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami