Green Building Council Finland

Green Building Council Finland (FIGBC) on voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen. Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä.

Näytämme suunnan ja autamme matkalla

Olemme osa ratkaisua.

Green Building Council Finlandin tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö. Kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista.

Teemme asioista selkeitä.

Kiinteistö- ja rakennusalan toimiala on monimutkainen. Kauttamme saat olennaisen kuvan siitä, mitä alalla tapahtuu, miten muutokset vaikuttavat toimintaasi ja millaisilla ratkaisuilla voimme parhaiten edistää ympäristökestävää rakennettua ympäristöä.

Yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki.

Olemme aktiivinen tekijä – Toimintamme perustuu osallistavalle yhteistyölle, josta syntyy konkreettisia toimintamalleja koko toimialalle. Yhteistyöstä saa myös organisaatiokohtaista ja henkilökohtaista hyötyä: käytännön ratkaisuja ja arvokkaita verkostoja.

Strategia 2021-2023

FIGBC:n strategia sisältää seuraavat kokonaisuudet

 • Arvot
 • Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035
 • Tavoitteet 2030
 • Strategiset kehitysprojektit 2021-2023
 • Toiminnan muut teemat ja tavoitteet
 

Toimintaamme ohjaavat

Missio: Kestävyyden kärkeen yhdessä!

Visio: Vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Organisaatio

 • Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset
 • Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden
 • Käsittää 6-12- henkeä kattaen koko toimialan.
 • Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä 3 vuodeksi kerrallaan.
 • Hallitus vastaa yhdistyksen strategiasta ja taloudesta ja hyväksyy sekä erottaa jäsenet.
 • Hallituksen pj, vara pj, muut tarvittavat hallituksen jäsenet tai heidän nimeämät edustajat, toimikuntien pj:t, toimitusjohtaja
 • Operatiivinen johtaminen ja toimikuntien työn koordinointi toimitusjohtajan tukena
 • Asiantuntijaelin, joka edistää ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa
 • Hallitus perustaa ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden puheenjohtajat
 • Muodostaa yhdistyksen kannanotot, jotka hallitus hyväksyy
 • Valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat
 • Puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä
 • Keskustelee yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä
 • Valitsee keskuudestaan pj:n ja varapj:n, kokoontuu vähintään kerran vuodessa
 • Neuvottelukuntaa ei ole perustettu
 • Yhdistyksen toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö
 • Katso henkilökunnan yhteystiedot täältä.

Green Building Council Finland ry:n hallitus

Hallitus käsittää 6-12 henkeä kattaen koko toimialan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus vastaa yhdistyksen strategiasta ja taloudesta ja hyväksyy sekä erottaa jäsenet.

Hallituksen kokoonpano 2023

Pasi Suutari, Kiinteistöjohtaja, SOK (puheenjohtaja)
Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV (varapuheenjohtaja)

Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Kiinteistöomistaja Antilooppi
Päivi Tomula, Kiinteistösijoitusjohtaja, Pontos Group
Mikko Marjalaakso, EMEAn alueesta vastaava avainasiakaspäällikkö, Betolar
Kaisa-Reeta Koskinen, Projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helsingin kaupunki
Anna Tiri, Suomen ja Baltian kunnossapitoliiketoiminnan johtaja, KONE Suomi ja Baltia
Petri Valkama, Johtaja ja osakas, NREP
Jukka Viitanen, Head of Sustainability, NRC Group ASA
Liisa Jäätvuori, Johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut, A-Insinöörit
Ville Reinikainen, Energiatoimialan johtaja, Granlund

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous ja sen tehtävänä on valmistella yhdistyksen vuosikokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotuksekseen.

Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Vaalitoimikunnan jäsenet

Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Antti Kerppola, Sfääri
Pekka Metsi, Granlund
Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt
Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö
Petri Suutarinen, Finreim

Lahjoitukset ja testamentit

Haluatko tukea kestävän rakennetun ympäristön kehitystä Suomessa? Ohjaa omaisuuttasi Green Building Council Finlandille. Halutessasi voit päättää miten omaisuuttasi käytetään.

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee ympäristöystävällisen rakentamisen kehitystä Suomessa.

Lisätietoja: info (at) figbc.fi

Toiminta-aineistot

Tälle sivulle on koottu Green Building Council Finland ry:n keskeisiä ja viimeisimpiä aineistoja. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Lisätietoja näistä ja muistakin aineistosta saat FIGBC:n henkilökunnalta.

Yhdistyksen virallisia vuosikokousaineistoja on tallennettu myös jäsenten käytössä oleville sivuille, joiden tarkastelu vaatii erikseen ilmoitetun salasanan.

Säännöt

 

Henkilötietojen käsittely Green Building Council Finlandin toiminnassa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (“GDPR”) tuli voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Green Building Council Finlandin on sitoutunut asetuksen noudattamiseen ja kehitämme toimintaamme tältäkin osin mahdollisimman läpinäkyväksi ja selkeäksi.

Olemme laatineet informointiasiakirjan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Voit tutustua käytäntöihimme alla olevan linkin kautta.

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä tietojesi käsittelyyn liittyen, voit olla meihin suoraan yhteydessä info(at)figbc.fi.

FIGBC:n kokousohje kilpailullisten tekijöiden näkökulmasta

Haluamme varmistaa, että FIGBC:n toiminnassa ei keskustella sellaisista organisaatioiden (liike-)toimintaan liittyvistä asioista, joista ei kilpailuoikeudellisesti tule keskustella samalla toimialalla toimivien tai jopa keskenään kilpailevien yritysten kesken.

FIGBC:n tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan kannalta yhteistyö ja avoin vuoropuhelu ovat toiminnan keskiössä, sillä näkemyksemme mukaan kestävän kehityksen edistäminen vaatii yleistä ja laaja-alaista ajatustenvaihtoa. Kaiken toimintamme lähtökohta on vastuullisuus – niin omassa toiminnassamme kuinmyös esimerkiksi vastuullisten toimintakäytäntöjen edistäminen toimialallamme. Tämä ohje on hyväksytty FIGBC:n hallituksessa 25.3.2021.

World Green Building Council

FIGBC kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon. Tällä hetkellä verkosto koostuu 70:stä kansallisesta Green Building Councilista, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Katso listaus Green Building Councileista.

WorldGBC:n on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä seuraavat tavoitteet:

 • Rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen
 • Vähentää kiinteistö- ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjä 84 gigatonnilla
 • Varmistaa, että kaikki rakennukset ovat nollapäästöisiä
 

Lue lisää WorldGBC:n missiosta.

World Green Building Council -verkosto on jaettu viiteen alueelliseen verkostoon

Africa-verkosto kattaa lähes kaikki Afrikan alueella sijaitsevat Green Building Councilit. Pohjois-Afrikan Green Building Councilit kuuluvat MENA-verkostoon.

Americas-verkosto kattaa Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan Green Building Councilit.

Asia Pacific-verkosto kattaa Aasian ja Tyynenmeren alueen Green Building Councilit.

Europe-verkosto kattaa Euroopan alueen Green Building Councilit.

MENA-verkoston nimi on lyhenne sanoista Middle East and North Africa. Se kattaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Green Building Councilit.

Green Building Council Finland kuuluu World Green Building Councilin Eurooppa-verkostoon, jota kutsutaan myös ERN:ksi (Europe Regional Network).

WorldGBC:n taustaa

Vuonna 1993 perustettiin ensimmäinen Green Building Council USGBC eli Yhdysvaltain Green Building Council. Sen muodostivat Rick Fedrizzi, David Gottfried ja Mike Italiano, joiden tehtävänä oli edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä rakennusalalla. USGBC toi ensimmäistä kertaa yhteen koko teollisuuden arvoketjun edistämään vihreää rakentamista. Muut alan vihreät johtajat ympäri maailmaa seurasivat USGBC:n vaikuttavuutta ja totesivat tarvitsevansa omassa maassaan samanlaisen liikkeen.

Vihreän rakentamisen liike alkoi herättää yhä enemmän kiinnostusta, ja yksilöt eri puolilta maailmaa saivat tukea USGBC:ltä. Kasvavan maailmanlaajuisen kiinnostuksen myötä David Gottfried johti Yhdistyneiden Kansakuntien GBC:n perustamista. Sen tehtävänä oli tukea Green Building Councilien kehitystä eri puolilla maailmaa sekä yhdistää ne antamalla niille yhteisen äänen ja tarkoituksen.