Green Building Council Finland

GBC Suomi ry linjasi toimintaa

FIGBC:n vuosikokous pidettiin 22.11.2010 Helsingissä Metropolian tiloissa Agrigolankadulla. Vuosikokouksessa päätettiin mm. ensi vuoden toiminnan linjauksista. Hallitusta täydennettiin neljällä uudella jäsenellä ja nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat vuonna 2011.

Vuoden 2011 toiminta keskittyy muutamaan ydinalueeseen. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda Suomeen rakennusten ympäristöjohtamismenettely ja edistää erilaisten työkalujen käyttöä osana ympäristöjohtamisprosessia. FIGBC:n hallitus on linjannut, että Suomessa ei tulla valitsemaan yhtä yksittäistä rakennusten ympäristöluokitustyökalua, vaan annamme markkinoiden käyttää kussakin segmentissä siihen parhaiten soveltuvia työkaluja. FIGBC tulee tuottamaan vertailutietoa eri työkaluista (mm. Promise, LEED, BREEAM, Sisäilmastoluokitus, WWF Green Offie, EU Green Building, Rakentajan ekolaskuri) ja niiden soveltuvuudesta eri segmentteihin. Päähuomio tulee kuitenkin olemaan itse prosessissa ja lopputuloksessa. Tavoitteena olisi määrittää 5-10 ylätason mittaria, joilla voitaisiin mitata kiinteistön ja sen käytön todellista ympäristötehokkuutta. Tulemme myös kuvaamaan parhaita ympäristöjohtamiskäytäntöjä niin kiinteistöjohtamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa kuin käytössä ja ylläpidossa. Toinen tärkeä kohdealue rakennusten ohella on alueiden ympäristöjohtaminen. Tähän työhön tuomme panoksemme osana TEKES:in Kestävä Yhdyskunta hanketta.


Toiminnan jalkauttamiseksi FIGBC:ssä on hallituksen tukena työvaliokunta joka valmistelee asiat hallituksen kokouksiin ja koordinoi yhdistyksen hallintoelinten toimintaa. Lisäksi ensi vuonna toimii kolme toimikuntaa:

 • Mittaristot ja luokitukset
 • Koulutus
 • Viestintä

Toimikunta on pysyvä asiantuntijaelin, jonka puheenjohtajan ja jäsenet hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan. Toimikuntien työn tukemiseksi voidaan tarvittaessa perustaa työryhmiä. Lisäksi pyrimme perustamaan paikallisjaostoja, jotka edistävät FIGBC:n toimintaa paikallisesti ja ovat perusta kansalliselle asiantuntijaverkostolle.  Koulutuksen suunnittelu aloitetaan ja sitä varten perustetaan koulutustoimikunta.


Yhdistyksen jäsenpohjaa pyritään laajentamaan niin, että toiminnassa olisi mukana kaikki eri osapuolet käyttäjistä ja omistajista rakentajiin ja suunnittelijoihin sekä laite-, järjestelmä- ja materiaalitoimittajat. Mukaan toimintaan halutaan saada myös kaikki järjestöt joilla on yhteinen strateginen tavoite.


Viestinnässä pääpaino on tiedon kokoamisessa niin kotimaasta kuin kansainvälisistä foorumeista ja sen jakamisessa jäsenistölle ja eri vaikuttajaryhmille. Yleisen tietoisuuden lisääminen on tärkeää niin kuluttajien kuin ennekaikkea poliittisten päättäjien, valtion virkamiehien ja kuntien johtajien keskuudessa. Kansainvälisessä toiminnassa pääpaino on Pohjoismaisessa GBC yhteistyössä ja keskusteluyhteyden avaamisessa USGBC:iinn ja BRE:hen LEED ja BREEAM työkalujen osalta. Lisäksi tavoitteemme on täysjäsenyys World GBC.ssä 2012.


GBC Suomi ry:n hallituksessa on perustamisesta lähtien (4/2010) toiminut kuusi jäsentä:

 • Juha Olkinuora, Nordea, hallituksen puheenjohtaja
 • Ilari Aho, Uponor, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Juha Hetemäki, Skanska
 • Jukka Noponen, Sitra
 • Pasi Olkinuora, Citycon
 • Pasi Tolppanen, Pöyry

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin edellisten lisäksi:

 • Kimmo Anttalainen, SITO
 • Janne Rytkönen, SOK
 • Olavi Tikka, Helsingin kaupunki / HKR
 • Heikki Ylihärsilä, Seinäjoen AMK

Vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2011 ovat.

 • Jani Saarinen, Suomen Talokeskus, puheenjohtaja
 • Tiina Huovinen, Sponda
 • Antero Lehtinen, YIT
 • Keijo Kaivanto, Kiinko
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota