Green Building Council Finland

GBC Suomi ry linjasi toimintaa

FIGBC:n vuosikokous pidettiin 22.11.2010 Helsingissä Metropolian tiloissa Agrigolankadulla. Vuosikokouksessa päätettiin mm. ensi vuoden toiminnan linjauksista. Hallitusta täydennettiin neljällä uudella jäsenellä ja nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat vuonna 2011.

Vuoden 2011 toiminta keskittyy muutamaan ydinalueeseen. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda Suomeen rakennusten ympäristöjohtamismenettely ja edistää erilaisten työkalujen käyttöä osana ympäristöjohtamisprosessia. FIGBC:n hallitus on linjannut, että Suomessa ei tulla valitsemaan yhtä yksittäistä rakennusten ympäristöluokitustyökalua, vaan annamme markkinoiden käyttää kussakin segmentissä siihen parhaiten soveltuvia työkaluja. FIGBC tulee tuottamaan vertailutietoa eri työkaluista (mm. Promise, LEED, BREEAM, Sisäilmastoluokitus, WWF Green Offie, EU Green Building, Rakentajan ekolaskuri) ja niiden soveltuvuudesta eri segmentteihin. Päähuomio tulee kuitenkin olemaan itse prosessissa ja lopputuloksessa. Tavoitteena olisi määrittää 5-10 ylätason mittaria, joilla voitaisiin mitata kiinteistön ja sen käytön todellista ympäristötehokkuutta. Tulemme myös kuvaamaan parhaita ympäristöjohtamiskäytäntöjä niin kiinteistöjohtamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa kuin käytössä ja ylläpidossa. Toinen tärkeä kohdealue rakennusten ohella on alueiden ympäristöjohtaminen. Tähän työhön tuomme panoksemme osana TEKES:in Kestävä Yhdyskunta hanketta.


Toiminnan jalkauttamiseksi FIGBC:ssä on hallituksen tukena työvaliokunta joka valmistelee asiat hallituksen kokouksiin ja koordinoi yhdistyksen hallintoelinten toimintaa. Lisäksi ensi vuonna toimii kolme toimikuntaa:

 • Mittaristot ja luokitukset
 • Koulutus
 • Viestintä

Toimikunta on pysyvä asiantuntijaelin, jonka puheenjohtajan ja jäsenet hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan. Toimikuntien työn tukemiseksi voidaan tarvittaessa perustaa työryhmiä. Lisäksi pyrimme perustamaan paikallisjaostoja, jotka edistävät FIGBC:n toimintaa paikallisesti ja ovat perusta kansalliselle asiantuntijaverkostolle.  Koulutuksen suunnittelu aloitetaan ja sitä varten perustetaan koulutustoimikunta.


Yhdistyksen jäsenpohjaa pyritään laajentamaan niin, että toiminnassa olisi mukana kaikki eri osapuolet käyttäjistä ja omistajista rakentajiin ja suunnittelijoihin sekä laite-, järjestelmä- ja materiaalitoimittajat. Mukaan toimintaan halutaan saada myös kaikki järjestöt joilla on yhteinen strateginen tavoite.


Viestinnässä pääpaino on tiedon kokoamisessa niin kotimaasta kuin kansainvälisistä foorumeista ja sen jakamisessa jäsenistölle ja eri vaikuttajaryhmille. Yleisen tietoisuuden lisääminen on tärkeää niin kuluttajien kuin ennekaikkea poliittisten päättäjien, valtion virkamiehien ja kuntien johtajien keskuudessa. Kansainvälisessä toiminnassa pääpaino on Pohjoismaisessa GBC yhteistyössä ja keskusteluyhteyden avaamisessa USGBC:iinn ja BRE:hen LEED ja BREEAM työkalujen osalta. Lisäksi tavoitteemme on täysjäsenyys World GBC.ssä 2012.


GBC Suomi ry:n hallituksessa on perustamisesta lähtien (4/2010) toiminut kuusi jäsentä:

 • Juha Olkinuora, Nordea, hallituksen puheenjohtaja
 • Ilari Aho, Uponor, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Juha Hetemäki, Skanska
 • Jukka Noponen, Sitra
 • Pasi Olkinuora, Citycon
 • Pasi Tolppanen, Pöyry

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin edellisten lisäksi:

 • Kimmo Anttalainen, SITO
 • Janne Rytkönen, SOK
 • Olavi Tikka, Helsingin kaupunki / HKR
 • Heikki Ylihärsilä, Seinäjoen AMK

Vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2011 ovat.

 • Jani Saarinen, Suomen Talokeskus, puheenjohtaja
 • Tiina Huovinen, Sponda
 • Antero Lehtinen, YIT
 • Keijo Kaivanto, Kiinko
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen