Green Building Council Finland

Green Building Council Finland aktiivisesti mukana Buildings Dayssä Pariisin ilmastokokouksessa

Green Building Council Finland kokosi sitoumuksia kiinteistö- ja rakennusalan kasvihuonepäästöjen vähentämiseen osana World Green Building Councilin kampanjaa. Sitoumukset esiteltiin 3. joulukuuta Buildings Day’ssä – virallisessa COP 21 -tapahtumassa – Ranskan ympäristöministeri Ségolène Royalin johdolla.

Rakennukset tuottavat kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. World Green Building Councilin tutkimusten mukaan kahden asteen tavoitteessa pysymiseen rakennusalan tulisi vähentää päästöjään 84 gigatonnilla vuoteen 2050 mennessä, mikä vastaa ilmastollisesti samaa kuin 22,000 hiilivoimalan rakentamatta jättäminen. Kestävä rakentaminen on yksi kustannustehokkaimmista ratkaisuista ilmastonmuutokseen.

Näin laajamittainen päästöjen vähentäminen vaatii markkinamuutoksen, jota Green Building Councilit globaalisti yhdessä alan toimijoiden kanssa ovat tukemassa. Green Building Council Finland on kehittänyt Rakennusten elinkaarimittarit, joiden avulla rakennusten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä kyetään mittaamaan ja seuraamaan.

Green Building Council Finland yhteistyössä 15 jäsenorganisaationsa kanssa halusi osoittaa tukensa Buildings Day’n tavoitteille:

  • lisätä yleistä tietoisuutta kiinteistö- ja rakennusalan kansainvälisiä päästövähennystavotteita tukevista toimista
  • kehittää sitoumuksia, joiden avulla rakennettua ympäristöä kehitetään kohti ilmastoneutraliteettia,
  • tuoda esiin suuria mahdollisuuksia haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla
  • lisätä investointeja, hankevirtaa ja rahoituksen saatavuutta
  • määrittää tavoitteita uusien rakennusjärjestelmien kehittämiseksi, vähäpäästöisten rakennusmateriaalien laajaan käyttöönottamiseksi, nollaenergiarakentamisen lisäämiseksi sekä peruskorjauksien skaalautumiseksi
  • edistää tiedonvaihtoa ja kumppanuuksia alan toimijoiden välillä kansainvälisesti

Jäsenorganisaatiomme osallistuivat World Green Building Councilin sitoumukseen:

Member+Commitments+07+12+15-page-001 Member+Commitments+07+12+15-page-002

logot3

Ympäristöministeriön Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (SBC) on osa YK:n kymmenvuotista hanketta, jossa kestävän rakentamisen tietoa ja ratkaisuja kehitetään ja jaetaan globaalisti. Olemme myös tämän hankkeen tiimoilta aktiivisesti edustettuna Buildings Dayssa mm. paneelissa ja osana Suomen virallista delegaatiota.

Lisätietoja

Buildings Day’stä YK:n ympäristöohjelman sivuilta

Green Building Council Finlandin toiminnasta Pariisin ilmastokokouksessa

Rakennusten hiilijalanjäljen mittaaminen Rakennusten elinkaarimittareiden avulla

Kestävät rakennukset ja rakentaminen –ohjelma (SBC) ympäristöministeriön sivuilta

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa