Green Building Council Finland

Green Building Council Finland aktiivisesti mukana Buildings Dayssä Pariisin ilmastokokouksessa

Green Building Council Finland kokosi sitoumuksia kiinteistö- ja rakennusalan kasvihuonepäästöjen vähentämiseen osana World Green Building Councilin kampanjaa. Sitoumukset esiteltiin 3. joulukuuta Buildings Day’ssä – virallisessa COP 21 -tapahtumassa – Ranskan ympäristöministeri Ségolène Royalin johdolla.

Rakennukset tuottavat kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. World Green Building Councilin tutkimusten mukaan kahden asteen tavoitteessa pysymiseen rakennusalan tulisi vähentää päästöjään 84 gigatonnilla vuoteen 2050 mennessä, mikä vastaa ilmastollisesti samaa kuin 22,000 hiilivoimalan rakentamatta jättäminen. Kestävä rakentaminen on yksi kustannustehokkaimmista ratkaisuista ilmastonmuutokseen.

Näin laajamittainen päästöjen vähentäminen vaatii markkinamuutoksen, jota Green Building Councilit globaalisti yhdessä alan toimijoiden kanssa ovat tukemassa. Green Building Council Finland on kehittänyt Rakennusten elinkaarimittarit, joiden avulla rakennusten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä kyetään mittaamaan ja seuraamaan.

Green Building Council Finland yhteistyössä 15 jäsenorganisaationsa kanssa halusi osoittaa tukensa Buildings Day’n tavoitteille:

  • lisätä yleistä tietoisuutta kiinteistö- ja rakennusalan kansainvälisiä päästövähennystavotteita tukevista toimista
  • kehittää sitoumuksia, joiden avulla rakennettua ympäristöä kehitetään kohti ilmastoneutraliteettia,
  • tuoda esiin suuria mahdollisuuksia haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla
  • lisätä investointeja, hankevirtaa ja rahoituksen saatavuutta
  • määrittää tavoitteita uusien rakennusjärjestelmien kehittämiseksi, vähäpäästöisten rakennusmateriaalien laajaan käyttöönottamiseksi, nollaenergiarakentamisen lisäämiseksi sekä peruskorjauksien skaalautumiseksi
  • edistää tiedonvaihtoa ja kumppanuuksia alan toimijoiden välillä kansainvälisesti

Jäsenorganisaatiomme osallistuivat World Green Building Councilin sitoumukseen:

Member+Commitments+07+12+15-page-001 Member+Commitments+07+12+15-page-002

logot3

Ympäristöministeriön Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (SBC) on osa YK:n kymmenvuotista hanketta, jossa kestävän rakentamisen tietoa ja ratkaisuja kehitetään ja jaetaan globaalisti. Olemme myös tämän hankkeen tiimoilta aktiivisesti edustettuna Buildings Dayssa mm. paneelissa ja osana Suomen virallista delegaatiota.

Lisätietoja

Buildings Day’stä YK:n ympäristöohjelman sivuilta

Green Building Council Finlandin toiminnasta Pariisin ilmastokokouksessa

Rakennusten hiilijalanjäljen mittaaminen Rakennusten elinkaarimittareiden avulla

Kestävät rakennukset ja rakentaminen –ohjelma (SBC) ympäristöministeriön sivuilta

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.