Green Building Council Finland kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa

Tiedote 18.10.2019

Eduskunta käsittelee valtion ensi vuoden talousarvioehdotusta. Green Building Council Finland oli ympäristövaliokunnan kuultavana 18.10.2019 näkökulmana rakentamisen ympäristövaikutukset ja talousarvioehdotus.

Asiantuntijakuulemisen lausunnossamme ja tätä laveammassa ja vapaammassa esityksessämme korostimme rakennetun ympäristön ja rakennusten merkitystä ilmasto- ja resurssikriisien ratkaisemisessa. Keskityimme lausunnossa kahteen keskeiseen näkökulmaan: ilmastotavoitteiden saavuttamiseen vähähiilisyyden ja rakentamisen keinoin sekä kiertotalouden toimintatapojen välttämättömyyteen. Molempien teemojen osalta talousarvioehdotuksessa on mainittu lukuisia toimenpiteitä – joista osa on entuudestaan hyvin tuttuja, mutta toiset ”upouusia”. Toimenpiteiden toteuttamisen resurssointi ei kuitenkaan kaikilta osin näy talousarviossa euroina ja tämän nostimme esiin useiden kohtien osalta.

Kirjallista lausuntoamme täydensi suullinen esittely (ja tätä tukeva esitys), jossa painotimme toimialamme merkitystä ilmasto- ja resurssikysymysten keskeisenä toimijana sekä totesimme tarpeen valtion panostuksille käynnissä olevan kehityksen merkittäväksi nopeuttamiseksi. Lisäksi nostimme esiin tarpeen (taloudellisille) kannusteille ja tarjosimme ideoita, joilla kiinteistö- ja rakennusalan muutosta kohti vähähiilisyyttä ja hiilineutraalisuutta voisi merkittävästi nopeuttaa jatkossa. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennuksen päästöjen huomioonottaminen kiinteistöverotukseen (ja käynnissä olevaan kiinteistöverouudistukseen), ympäristökriteereiden tuominen systemaattisesti osaksi tontinluovutuskilpailuja ja -ehtoja (kaupungeissa ja valtion omistusten osalta) sekä julkisen rakentamisen mahdollisuudet toimia suunnannäyttäjänä.

Lisätietoja:

Mikko Nousiainen, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440
Ympäristövaliokunnan nettisivut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami