Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin kevätkokous ja strategiastartti 

Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa myös hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus. 

Pasi Suutari, hallituksen puheenjohtaja avasi yhdistyksen kevätkokouksen 28.3.2023 ja toimi myös kokouksen puheenjohtajana.  

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat. Vaalitoimikunnan kokoonpanoksi kokous vahvisti: 

 • Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja 
 • Antti Kerppola, Sfääri 
 • Pekka Metsi, Granlund 
 • Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt 
 • Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö 
 • Petri Suutarinen, Finreim 

Green Building Council Finlandin vuosi 2022 

Viestintäpäällikkö esitteli vuosikertomuksen ja järjestöpäällikkö tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

Lataa ja tutustu Green Building Council Finlandin vuosikertomukseen 2022

 • Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 22.3.2022 ja syyskokous 29.11.2022. 
 • Yhdistyksen hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anne Kaiser ja varapuheenjohtajana Pasi Suutari. 
 • Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle 
 • Yhdistyksen palveluksessa oli kymmenen henkilöä, keskimääräinen henkilövahvuus yhdeksän 
 • Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 310 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 58 uutta jäsentä ja jäsenlistalta poistui 14 jäsentä. 
 • Kansainvälisessä yhteistyössä painotus oli World Green Building Councilin Eurooppaverkoston eli ERN-työhön. 
 • Suomalainen Ilari Aho, Uponor, toimi World GBC:n hallituksen puheenjohtajana. 
 • Green Building Council Finlandin projektit valittiin niin, että ne edistivät kiertotaloutta, vähähiilistä rakentamista ja rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta. 
 • Yhdistys järjesti kolme koulutusta, joihin osallistui 47 henkeä. 
 • Lisäksi muihin yhdistyksen osallistui yli 500 henkeä. 
 • Green Building Council Finland julkaisi yhteensä 15 erilaista julkaisua, yhden verkkokurssin, aloitti podcast-tuotannon ja jatkoi viestintäyhteistyötä sekä jäsenien että eri medioiden kanssa. 

Strategiatyöpaja starttasi seuraavan strategiakauden suunnittelun 

Kuluvan vuoden aikana Green Building Council Finland laatii uuden strategian. Vaikka nykyinen strategiamme on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi muun muassa painopisteidensä osalta, lähdemme uuden strategian laadintaan avoimin mielin. Työpajassa käytiin läpi katsaus toimialan nykytilaan sekä toimiston ennakointiprosessin tuloksena laaditut tulevaisuusvisiot. Katsauksen jälkeen keskusteltiin järjestön toiminnan tarkoituksesta sekä aloitettiin keskustelu tulevan strategiakauden painotuksista. 

Katso tallenne ja osallistu keskusteluun 18.4. mennessä. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita