Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Puheenjohtaja Petri Suutarinen avasi syyskokouksen todeten, että FIGBC:n jäsen- ja kumppanuusverkoston toiminta on kehittynyt merkittävästi kuluneen vuoden aikana. “On ilahduttavaa nähdä kuinka laaja-alaisesti ja ponnekkaasti rakennus- ja kiinteistöalan yritykset työskentelevät hillitäkseen ilmastonmuutosta. Organisaatioiden itselleen asettamat vähähiilisyys- ja hiilineutraaliustavoitteet muuttavat toimintaa nopeasti ja kiertotalouden mukaisia toimintamalleja opetellaan”, Suutarinen toteaa.

Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä koskeva toimialan muutos on näkynyt FIGBC:n toiminnassa mm. siten, että vuoden 2020 aikana yhdistykseen on liiittynyt yli 40 uutta jäsenorganisaatiota, jäsenet osallistuivat aktiivisesti World Green Building Weekin toteuttamiseen syyskuun lopussa ja toimikunnat ja tapahtumat ovat kiinnostaneet monia.

Tulevien vuosien toiminta keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021. FIGBC:n uuden, syyskuussa julkaistun strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on laadittu strategian päälinjojen perusteella, ja sitä ohjaavat kolme strategista kehitysprojektia:

  • Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii toteutuakseen määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina koko kiinteistö- ja rakennusalalla.
  • Teemme yhdessä kiinteistö-, rakennus-, ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Kuluvan vuoden aikana monet tahot ja yritykset ovat laatinet tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden edistämiseksi tulevina vuosina. Nyt tärkeää on näiden yhteensovittaminen sekä konkreettisista toimenpiteistä ja rooleista sopiminen.
  • Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Meillä on mahdollisuus toteuttaa Suomeen tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia ja kestävyysnäkökulmista kunnianhimoisia hankkeita. Näissä hankkeissa kehitettävät parhaat käytännöt edistävät koko toimialan kehitystä.

Syyskokous päätti uuden hallituksen kokoonpanosta

Syyskokous täydensi hallitusta valitsemalla uusiksi jäseniksi kolmivuotiselle toimikaudelle 2021-2023 Kaisa-Reeta Koskisen (projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helsingin kaupunki), Pasi Suutarin (kiinteistöjohtaja, SOK) ja Anna Tirin (Suomen ja Baltian modernisoinnin liiketoimintajohtaja, KONE). Tutustu hallituksen uusien jäsenten ajatuksiin alta:

”FIGBC:n työ on aivan Helsingin  päästövähennystyön ytimessä: kaupungin päästövähennyspotentiaalista 45 prosenttia liittyy rakennuksiin ja niiden energiankäyttöön. On ilo ja kunnia olla mukana antamassa panokseni tähän tärkeään työhön sekä Helsingin edustajana että ilmastonmuutoksesta huolestuneena kansalaisena”  – Kaisa-Reeta Koskinen

“S-ryhmässä on asetettu kunnianhimoiset ilmastotavoitteet; tavoitteemme on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025 ja siinä työssä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja CO2-päästöjen vähentäminen on tärkeässä roolissa. Olen innolla mukana antamassa panokseni toimialan muutospolkuun ja ilolla osallistun hallitustyöskentelyyn.” Pasi Suutari

“Kiinteistöjen ja niiden ylläpidon vastuullisessa kehittämisessä on tärkeää kuulla toimijoita eri alueilta. Me KONEella haluamme tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Näen, että tämä tavoite täyttyy vain vastuullisia toimintatapoja noudattaen ja aktiivisesti kehittyen. Odotan innolla mahdollisuutta osallistua tähän yhteiseen työhön osana Green Building Council Finlandin hallitusta.”  Anna Tiri

Anne Kaiser, joka on toiminut FIGBC:n varapuheenjohtajana vuonna 2020, valittiin jatkamaan tehtävässä tulevana vuonna. Anne työskentelee vastuullisuuspäällikkönä Saint-Gobain Finland Oy:ssä ja on ollut aktiivisesti mukana FIGBC:n toiminnassa jo vuosia.

Vuonna 2021 hallituksessa jatkavat edellä mainittujen lisäksi:

  • Petri Suutarinen, Finreim (puheenjohtaja)
  • Kari Hiltunen, Ramboll
  • Silja Nopanen, Newsec
  • Katriina Penttinen, Citycon
  • Niina Nurminen, Ilmarinen
  • Matti Kuronen, Bonava
  • Mikko Heikkinen, UKI Arkkitehdit

Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Kokousaineisto eli asiakohtien liitteet löytyvät intrasta osoitteesta figbc.fi/jasenyys/materiaalipankki/muut/. Tiedostojen tarkastelua varten syötä salasana, jonka olet saanut sähköpostitse. Kysy tarvittaessa toimiston henkilökunnalta.

Lisätietoja yhdistyksen syyskokouksen päätöksistä:

Petri Suutarinen, GBC Suomi ry:n hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 330 322

Anne Kaiser, GBC Suomi ry:n varapuheenjohtaja, p. 040 028 9933

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, p. 040 525 8440, etunimi.sukunimi@figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.