Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin uuden strategian kärjet ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja ”uusi vihreä”

Green Building Council Finlandin (GBC) kevätkokous 21.3.2018 linjasi toiminnan suuntaviivat vuosille 2018-2020 hyväksymällä yhdistykselle uuden strategian. GBC haluaa voimakkaasti uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa kestävämmäksi edistämällä hiilineutraalisuutta, kiertotaloutta sekä ”uutta vihreää”. Vakiintunut perustoiminta jatkuu samalla kun toimintavalmiuksia vahvistetaan.

 

Tavoitteena hiilineutraalisuus rakennetussa ympäristössä

Kiinteistö- ja rakennusala on siirtymässä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on keskeinen ohjaava tekijä. Useat kaupungit ja yritykset ovat jo asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Green Building Council haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan asettamaan koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsimään yhdessä keinot niiden saavuttamiseen.

Sanoista tekoihin kiertotaloudessa

Kiertotaloudessa piilee kiinteistö- ja rakennusalalla suuri potentiaali, myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 40 % kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalouteen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (esim. World GBC toiminnassa). GBC haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

“Uusi vihreä” laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin ja elämänlaatuun

“New Green – uusi vihreä” on kärkiteemoista tuorein. Sen taustalla on ajatus käyttäjälähtöisestä kestävyydestä, jossa kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja laajasti hyvinvointia luova. “Health & Well-being” -ajattelu on voimakkaasti nouseva teema myös kansainvälisesti. GBC haluaa tehdä työtä sen eteen, että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämän siten, että ihmisen elämänlaatu on kestävyyden keskiössä. Uudet teknologiat, jakamistalous ja digitalisoituvat verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Kasvu on edellytys toimintavalmiuksien kehittämiselle

Edellä mainittujen kolmen toisiinsa liittyvän teemallisen painopisteen toteuttamisen lisäksi GBC jatkaa perustoimintansa toteuttamista ja vahvistaa toimintavalmiuksiaan. GBC:n perustoimintaa on alusta alkaen ollut muun muassa aktiivinen toimikuntatyö, viestintä, kestävyyttä edistävien työkalujen kehittäminen ja niiden käytön tukeminen sekä kestävän kehityksen edistäminen kaikessa laajuudessaan. Tiivis ja useita eri näkökulmia kokoava yhteistyö niin Suomessa kuin kansainvälisesti on edelleen toiminnan kulmakivi.
Toimintavalmiuksien vahvistaminen on tarpeen teemallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenten toiveisiin vastaamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Strategian toteutus alkaa heti

Green Building Council vie tavoitteitaan käytäntöön toteuttamalla vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, johon jo sisältyy useita strategiaa toteuttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi maaliskuussa käynnistynyt kiertotaloussprintti määrittää ja konkretisoi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalousajatuksia ja huhtikuun Vihreässä Forumissa kuulemme hyvinvoinnin edistämisen työkaluista. Syksyn toiminnan suuntaaminen ja vuoden 2019 toiminnansuunnittelu perustuvat strategian linjauksille.

Lisätietoja:

Green Building Council Finlandin tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Alkusyksystä 2017 alkaneeseen strategian valmisteluun on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita GBC:n jäsenistöstä. Tulevaisuustyöpajassa lokakuussa tunnistettiin keskeisiä muutostarpeita ja tulevaisuuden teemoja, ja jäsenistöltä pyydettiin palautetta vielä maaliskuun alussa järjestetyissä webinaareissa.

Green Building Council Finland ry, www.figbc.fi
Kevätkokouksessa esitelty strategian valmisteluaineisto (strategian esitystapa tarkentuu)

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@figbc.fi
040 525 8440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green