Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin uuden strategian kärjet ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja ”uusi vihreä”

Green Building Council Finlandin (GBC) kevätkokous 21.3.2018 linjasi toiminnan suuntaviivat vuosille 2018-2020 hyväksymällä yhdistykselle uuden strategian. GBC haluaa voimakkaasti uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa kestävämmäksi edistämällä hiilineutraalisuutta, kiertotaloutta sekä ”uutta vihreää”. Vakiintunut perustoiminta jatkuu samalla kun toimintavalmiuksia vahvistetaan.

 

Tavoitteena hiilineutraalisuus rakennetussa ympäristössä

Kiinteistö- ja rakennusala on siirtymässä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on keskeinen ohjaava tekijä. Useat kaupungit ja yritykset ovat jo asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Green Building Council haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan asettamaan koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsimään yhdessä keinot niiden saavuttamiseen.

Sanoista tekoihin kiertotaloudessa

Kiertotaloudessa piilee kiinteistö- ja rakennusalalla suuri potentiaali, myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 40 % kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalouteen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (esim. World GBC toiminnassa). GBC haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

“Uusi vihreä” laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin ja elämänlaatuun

“New Green – uusi vihreä” on kärkiteemoista tuorein. Sen taustalla on ajatus käyttäjälähtöisestä kestävyydestä, jossa kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja laajasti hyvinvointia luova. “Health & Well-being” -ajattelu on voimakkaasti nouseva teema myös kansainvälisesti. GBC haluaa tehdä työtä sen eteen, että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämän siten, että ihmisen elämänlaatu on kestävyyden keskiössä. Uudet teknologiat, jakamistalous ja digitalisoituvat verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Kasvu on edellytys toimintavalmiuksien kehittämiselle

Edellä mainittujen kolmen toisiinsa liittyvän teemallisen painopisteen toteuttamisen lisäksi GBC jatkaa perustoimintansa toteuttamista ja vahvistaa toimintavalmiuksiaan. GBC:n perustoimintaa on alusta alkaen ollut muun muassa aktiivinen toimikuntatyö, viestintä, kestävyyttä edistävien työkalujen kehittäminen ja niiden käytön tukeminen sekä kestävän kehityksen edistäminen kaikessa laajuudessaan. Tiivis ja useita eri näkökulmia kokoava yhteistyö niin Suomessa kuin kansainvälisesti on edelleen toiminnan kulmakivi.
Toimintavalmiuksien vahvistaminen on tarpeen teemallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenten toiveisiin vastaamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Strategian toteutus alkaa heti

Green Building Council vie tavoitteitaan käytäntöön toteuttamalla vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, johon jo sisältyy useita strategiaa toteuttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi maaliskuussa käynnistynyt kiertotaloussprintti määrittää ja konkretisoi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalousajatuksia ja huhtikuun Vihreässä Forumissa kuulemme hyvinvoinnin edistämisen työkaluista. Syksyn toiminnan suuntaaminen ja vuoden 2019 toiminnansuunnittelu perustuvat strategian linjauksille.

Lisätietoja:

Green Building Council Finlandin tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Alkusyksystä 2017 alkaneeseen strategian valmisteluun on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita GBC:n jäsenistöstä. Tulevaisuustyöpajassa lokakuussa tunnistettiin keskeisiä muutostarpeita ja tulevaisuuden teemoja, ja jäsenistöltä pyydettiin palautetta vielä maaliskuun alussa järjestetyissä webinaareissa.

Green Building Council Finland ry, www.figbc.fi
Kevätkokouksessa esitelty strategian valmisteluaineisto (strategian esitystapa tarkentuu)

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@figbc.fi
040 525 8440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen