Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin uuden strategian kärjet ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja ”uusi vihreä”

Green Building Council Finlandin (GBC) kevätkokous 21.3.2018 linjasi toiminnan suuntaviivat vuosille 2018-2020 hyväksymällä yhdistykselle uuden strategian. GBC haluaa voimakkaasti uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa kestävämmäksi edistämällä hiilineutraalisuutta, kiertotaloutta sekä ”uutta vihreää”. Vakiintunut perustoiminta jatkuu samalla kun toimintavalmiuksia vahvistetaan.

 

Tavoitteena hiilineutraalisuus rakennetussa ympäristössä

Kiinteistö- ja rakennusala on siirtymässä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on keskeinen ohjaava tekijä. Useat kaupungit ja yritykset ovat jo asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Green Building Council haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan asettamaan koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsimään yhdessä keinot niiden saavuttamiseen.

Sanoista tekoihin kiertotaloudessa

Kiertotaloudessa piilee kiinteistö- ja rakennusalalla suuri potentiaali, myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 40 % kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalouteen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (esim. World GBC toiminnassa). GBC haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

“Uusi vihreä” laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin ja elämänlaatuun

“New Green – uusi vihreä” on kärkiteemoista tuorein. Sen taustalla on ajatus käyttäjälähtöisestä kestävyydestä, jossa kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja laajasti hyvinvointia luova. “Health & Well-being” -ajattelu on voimakkaasti nouseva teema myös kansainvälisesti. GBC haluaa tehdä työtä sen eteen, että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämän siten, että ihmisen elämänlaatu on kestävyyden keskiössä. Uudet teknologiat, jakamistalous ja digitalisoituvat verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Kasvu on edellytys toimintavalmiuksien kehittämiselle

Edellä mainittujen kolmen toisiinsa liittyvän teemallisen painopisteen toteuttamisen lisäksi GBC jatkaa perustoimintansa toteuttamista ja vahvistaa toimintavalmiuksiaan. GBC:n perustoimintaa on alusta alkaen ollut muun muassa aktiivinen toimikuntatyö, viestintä, kestävyyttä edistävien työkalujen kehittäminen ja niiden käytön tukeminen sekä kestävän kehityksen edistäminen kaikessa laajuudessaan. Tiivis ja useita eri näkökulmia kokoava yhteistyö niin Suomessa kuin kansainvälisesti on edelleen toiminnan kulmakivi.
Toimintavalmiuksien vahvistaminen on tarpeen teemallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenten toiveisiin vastaamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Strategian toteutus alkaa heti

Green Building Council vie tavoitteitaan käytäntöön toteuttamalla vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, johon jo sisältyy useita strategiaa toteuttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi maaliskuussa käynnistynyt kiertotaloussprintti määrittää ja konkretisoi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalousajatuksia ja huhtikuun Vihreässä Forumissa kuulemme hyvinvoinnin edistämisen työkaluista. Syksyn toiminnan suuntaaminen ja vuoden 2019 toiminnansuunnittelu perustuvat strategian linjauksille.

Lisätietoja:

Green Building Council Finlandin tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Alkusyksystä 2017 alkaneeseen strategian valmisteluun on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita GBC:n jäsenistöstä. Tulevaisuustyöpajassa lokakuussa tunnistettiin keskeisiä muutostarpeita ja tulevaisuuden teemoja, ja jäsenistöltä pyydettiin palautetta vielä maaliskuun alussa järjestetyissä webinaareissa.

Green Building Council Finland ry, www.figbc.fi
Kevätkokouksessa esitelty strategian valmisteluaineisto (strategian esitystapa tarkentuu)

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@figbc.fi
040 525 8440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä