Green Building Council Finland

Green Building Councileiden Eurooppa-verkosto korostaa markkinamuutoksen merkitystä poliittisten linjausten muodostamisessa

Eurooppalaisten Green Building Councileiden muodostama verkosto toimitti  Euroopan komissiolle näkemyksensä kestävän rakentamisen poliittisten linjausten muodostamisesta järjestettyyn kuulemiseen. Verkosto haluaa korostaa ennen kaikkea Euroopan laajuisen markkinamuutoksen tärkeyttä. Tämän aikaansaamiseksi verkosto on määritellyt markkinamuutoksen kannalta tärkeimmät painopistealueet.

Nyt järjestetty kuuleminen on osa Euroopan komission resurssitehokkuusohjelmaa ja tulevaisuuden tiekartan laadintaa, joiden tavoitteena on johdattaa eurooppalaista kiinteistö- ja rakentamisalaa energiatehokkuuden kautta kohti korkeaa resurssitehokkuutta ja elämänkaariajattelua vuoteen 2020 mennessä.

”Euroopan komission aloite rakennusten kestävyyden määrittämiseen kuvaa eurooppalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta merkittävää haastetta”, toteaa Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston Senior Policy Advisor James Drinkwater. ”Tiedämme World Green Building Trends -julkaisun kaltaisten raporttien perusteella, että kestävien rakennusten markkinat ovat laajentuneet globaaleiksi ja että ne kasvavat vauhdilla. Nyt meidän on tärkeää varmistaa, että pitkän aikavälin poliittiset linjaukset ja kannusteet edesauttavat tätä markkinamuutosta Euroopan mittakaavassa, sillä vain näin voimme taata eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn säilymisen globaaleilla kestävän rakentamisen markkinoilla.”

Green Building Councileiden keskeisimpiä suosituksia poliittisten linjausten muodostamisen osalta ovat:

  • EN15804-standardiin perustuvien ympäristötuoteselosteiden vaiheittain etenevä EU:n laajuinen käyttöönotto
  • Kestävien rakennusten elinkaaren aikaista suorituskykyä kuvaavien tunnuslukujen ja mittaustapojen EU-tason, CEN/TC 350 -standardointityöhön ja muihin olennaisiin toimiin perustuvan viitekehyksen muodostaminen ja hyväksyminen
  • Keskitetyn alueellisen tiedonjakokampanjan järjestäminen näiden tunnuslukujen tueksi ja mittareiden avulla saavutettavien rakennusten suorituskykyyn liittyvien hyötyjen osoittamiseksi ja viestimiseksi
  • Kestävien julkisten hankintojen kriteereiden (EU Green Public Procurement, GPP) luominen eli julkisen sektorin edelläkävijyyden osoittaminen
  • Rakennusten suorituskyvyn kehittämisen tutkiminen ja edistäminen tiedon keräämisen, suorituskyvyn mittaamisen ja vertailun sekä vero- ja muiden taloudellisten kannusteiden muodossa tapahtuvan tukemisen kautta
  • Kestävien asuinrakennusten arviointijärjestelmän käyttökelpoisuuden ja tarpeen arvioiminen pitkän aikavälin näkökulmasta

Kuulemisen resurssitehokkuuteen liittyvän painotuksen vuoksi Eurooppa-verkosto haluaa vastauksessaan korostaa sitä, että myös taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioiminen on rakennusten kestävyyttä tarkasteltaessa välttämätöntä. Vain resurssitehokkuuteen keskittyvällä tarkastelulla ei verkoston mukaan voida onnistua edistämään kestävien ratkaisujen markkinakysyntää.

”WorldGBC:n julkaisema The Business Case for Green Building ja muut samankaltaiset raportit ovat osoittaneet, että kestäville rakennuksille on markkinoilla pakottava tarve”, sanoo Eurooppa-verkoston poliittisen työryhmän puheenjohtaja Jo Wheeler. ”On myös tärkeä tiedostaa, että useat kestävien rakennusten liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja hyödyt liittyvät muuhunkin kuin vain ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Lisääntyvät tiedot kestävien rakennusten merkittävistä terveydellisistä ja työtuottavuutta lisäävistä vaikutuksista, kuten hyvästä sisäilmasta, päivänvalon määrästä ja akustisista olosuhteista, osoittavat, että meidän on avarrettava tarkasteluamme resurssitehokkuutta laajemmaksi, jos haluamme johdattaa markkinoita kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä.”, Wheeler jatkaa.

Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston vastauksen voit lukea kokonaisuudessaan täällä. Voit myös olla yhteydessä Eurooppa-verkostoon, mikäli haluat lisätietoa kuulemisesta.[hr]

Lisätietoa WorldGBC:n Eurooppa-verkostosta

World Green Building Council (WorldGBC) on yli 90 ympäri maailmaa sijaitsevien kansallisten Green Building Councileiden muodostama liittouma ja maailman suurin kestävän rakentamisen markkinoihin vaikuttava kansainvälinen toimija.

WorldGBC:n Eurooppa-verkosto (Europe Regional Network) kokoaa yhteen yli 30 kansallista Green Building Councilia ja toimii Euroopan laajuisesti yhteistyössä yli 3,500 kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivan jäsenorganisaation kanssa. Verkoston keskeisin tehtävä on koota alan koko arvoketju yhteen kestävän rakennetun ympäristön ratkaisuiden kehittämiseksi.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä