Green Building Council Finland

Green Building Councileiden Eurooppa-verkosto korostaa markkinamuutoksen merkitystä poliittisten linjausten muodostamisessa

Eurooppalaisten Green Building Councileiden muodostama verkosto toimitti  Euroopan komissiolle näkemyksensä kestävän rakentamisen poliittisten linjausten muodostamisesta järjestettyyn kuulemiseen. Verkosto haluaa korostaa ennen kaikkea Euroopan laajuisen markkinamuutoksen tärkeyttä. Tämän aikaansaamiseksi verkosto on määritellyt markkinamuutoksen kannalta tärkeimmät painopistealueet.

Nyt järjestetty kuuleminen on osa Euroopan komission resurssitehokkuusohjelmaa ja tulevaisuuden tiekartan laadintaa, joiden tavoitteena on johdattaa eurooppalaista kiinteistö- ja rakentamisalaa energiatehokkuuden kautta kohti korkeaa resurssitehokkuutta ja elämänkaariajattelua vuoteen 2020 mennessä.

”Euroopan komission aloite rakennusten kestävyyden määrittämiseen kuvaa eurooppalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta merkittävää haastetta”, toteaa Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston Senior Policy Advisor James Drinkwater. ”Tiedämme World Green Building Trends -julkaisun kaltaisten raporttien perusteella, että kestävien rakennusten markkinat ovat laajentuneet globaaleiksi ja että ne kasvavat vauhdilla. Nyt meidän on tärkeää varmistaa, että pitkän aikavälin poliittiset linjaukset ja kannusteet edesauttavat tätä markkinamuutosta Euroopan mittakaavassa, sillä vain näin voimme taata eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn säilymisen globaaleilla kestävän rakentamisen markkinoilla.”

Green Building Councileiden keskeisimpiä suosituksia poliittisten linjausten muodostamisen osalta ovat:

  • EN15804-standardiin perustuvien ympäristötuoteselosteiden vaiheittain etenevä EU:n laajuinen käyttöönotto
  • Kestävien rakennusten elinkaaren aikaista suorituskykyä kuvaavien tunnuslukujen ja mittaustapojen EU-tason, CEN/TC 350 -standardointityöhön ja muihin olennaisiin toimiin perustuvan viitekehyksen muodostaminen ja hyväksyminen
  • Keskitetyn alueellisen tiedonjakokampanjan järjestäminen näiden tunnuslukujen tueksi ja mittareiden avulla saavutettavien rakennusten suorituskykyyn liittyvien hyötyjen osoittamiseksi ja viestimiseksi
  • Kestävien julkisten hankintojen kriteereiden (EU Green Public Procurement, GPP) luominen eli julkisen sektorin edelläkävijyyden osoittaminen
  • Rakennusten suorituskyvyn kehittämisen tutkiminen ja edistäminen tiedon keräämisen, suorituskyvyn mittaamisen ja vertailun sekä vero- ja muiden taloudellisten kannusteiden muodossa tapahtuvan tukemisen kautta
  • Kestävien asuinrakennusten arviointijärjestelmän käyttökelpoisuuden ja tarpeen arvioiminen pitkän aikavälin näkökulmasta

Kuulemisen resurssitehokkuuteen liittyvän painotuksen vuoksi Eurooppa-verkosto haluaa vastauksessaan korostaa sitä, että myös taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioiminen on rakennusten kestävyyttä tarkasteltaessa välttämätöntä. Vain resurssitehokkuuteen keskittyvällä tarkastelulla ei verkoston mukaan voida onnistua edistämään kestävien ratkaisujen markkinakysyntää.

”WorldGBC:n julkaisema The Business Case for Green Building ja muut samankaltaiset raportit ovat osoittaneet, että kestäville rakennuksille on markkinoilla pakottava tarve”, sanoo Eurooppa-verkoston poliittisen työryhmän puheenjohtaja Jo Wheeler. ”On myös tärkeä tiedostaa, että useat kestävien rakennusten liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja hyödyt liittyvät muuhunkin kuin vain ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Lisääntyvät tiedot kestävien rakennusten merkittävistä terveydellisistä ja työtuottavuutta lisäävistä vaikutuksista, kuten hyvästä sisäilmasta, päivänvalon määrästä ja akustisista olosuhteista, osoittavat, että meidän on avarrettava tarkasteluamme resurssitehokkuutta laajemmaksi, jos haluamme johdattaa markkinoita kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä.”, Wheeler jatkaa.

Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston vastauksen voit lukea kokonaisuudessaan täällä. Voit myös olla yhteydessä Eurooppa-verkostoon, mikäli haluat lisätietoa kuulemisesta.[hr]

Lisätietoa WorldGBC:n Eurooppa-verkostosta

World Green Building Council (WorldGBC) on yli 90 ympäri maailmaa sijaitsevien kansallisten Green Building Councileiden muodostama liittouma ja maailman suurin kestävän rakentamisen markkinoihin vaikuttava kansainvälinen toimija.

WorldGBC:n Eurooppa-verkosto (Europe Regional Network) kokoaa yhteen yli 30 kansallista Green Building Councilia ja toimii Euroopan laajuisesti yhteistyössä yli 3,500 kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivan jäsenorganisaation kanssa. Verkoston keskeisin tehtävä on koota alan koko arvoketju yhteen kestävän rakennetun ympäristön ratkaisuiden kehittämiseksi.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT