Green Building Council Finland

Green Building Councileiden Eurooppa-verkosto korostaa markkinamuutoksen merkitystä poliittisten linjausten muodostamisessa

Eurooppalaisten Green Building Councileiden muodostama verkosto toimitti  Euroopan komissiolle näkemyksensä kestävän rakentamisen poliittisten linjausten muodostamisesta järjestettyyn kuulemiseen. Verkosto haluaa korostaa ennen kaikkea Euroopan laajuisen markkinamuutoksen tärkeyttä. Tämän aikaansaamiseksi verkosto on määritellyt markkinamuutoksen kannalta tärkeimmät painopistealueet.

Nyt järjestetty kuuleminen on osa Euroopan komission resurssitehokkuusohjelmaa ja tulevaisuuden tiekartan laadintaa, joiden tavoitteena on johdattaa eurooppalaista kiinteistö- ja rakentamisalaa energiatehokkuuden kautta kohti korkeaa resurssitehokkuutta ja elämänkaariajattelua vuoteen 2020 mennessä.

”Euroopan komission aloite rakennusten kestävyyden määrittämiseen kuvaa eurooppalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta merkittävää haastetta”, toteaa Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston Senior Policy Advisor James Drinkwater. ”Tiedämme World Green Building Trends -julkaisun kaltaisten raporttien perusteella, että kestävien rakennusten markkinat ovat laajentuneet globaaleiksi ja että ne kasvavat vauhdilla. Nyt meidän on tärkeää varmistaa, että pitkän aikavälin poliittiset linjaukset ja kannusteet edesauttavat tätä markkinamuutosta Euroopan mittakaavassa, sillä vain näin voimme taata eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn säilymisen globaaleilla kestävän rakentamisen markkinoilla.”

Green Building Councileiden keskeisimpiä suosituksia poliittisten linjausten muodostamisen osalta ovat:

  • EN15804-standardiin perustuvien ympäristötuoteselosteiden vaiheittain etenevä EU:n laajuinen käyttöönotto
  • Kestävien rakennusten elinkaaren aikaista suorituskykyä kuvaavien tunnuslukujen ja mittaustapojen EU-tason, CEN/TC 350 -standardointityöhön ja muihin olennaisiin toimiin perustuvan viitekehyksen muodostaminen ja hyväksyminen
  • Keskitetyn alueellisen tiedonjakokampanjan järjestäminen näiden tunnuslukujen tueksi ja mittareiden avulla saavutettavien rakennusten suorituskykyyn liittyvien hyötyjen osoittamiseksi ja viestimiseksi
  • Kestävien julkisten hankintojen kriteereiden (EU Green Public Procurement, GPP) luominen eli julkisen sektorin edelläkävijyyden osoittaminen
  • Rakennusten suorituskyvyn kehittämisen tutkiminen ja edistäminen tiedon keräämisen, suorituskyvyn mittaamisen ja vertailun sekä vero- ja muiden taloudellisten kannusteiden muodossa tapahtuvan tukemisen kautta
  • Kestävien asuinrakennusten arviointijärjestelmän käyttökelpoisuuden ja tarpeen arvioiminen pitkän aikavälin näkökulmasta

Kuulemisen resurssitehokkuuteen liittyvän painotuksen vuoksi Eurooppa-verkosto haluaa vastauksessaan korostaa sitä, että myös taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioiminen on rakennusten kestävyyttä tarkasteltaessa välttämätöntä. Vain resurssitehokkuuteen keskittyvällä tarkastelulla ei verkoston mukaan voida onnistua edistämään kestävien ratkaisujen markkinakysyntää.

”WorldGBC:n julkaisema The Business Case for Green Building ja muut samankaltaiset raportit ovat osoittaneet, että kestäville rakennuksille on markkinoilla pakottava tarve”, sanoo Eurooppa-verkoston poliittisen työryhmän puheenjohtaja Jo Wheeler. ”On myös tärkeä tiedostaa, että useat kestävien rakennusten liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja hyödyt liittyvät muuhunkin kuin vain ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Lisääntyvät tiedot kestävien rakennusten merkittävistä terveydellisistä ja työtuottavuutta lisäävistä vaikutuksista, kuten hyvästä sisäilmasta, päivänvalon määrästä ja akustisista olosuhteista, osoittavat, että meidän on avarrettava tarkasteluamme resurssitehokkuutta laajemmaksi, jos haluamme johdattaa markkinoita kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä.”, Wheeler jatkaa.

Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston vastauksen voit lukea kokonaisuudessaan täällä. Voit myös olla yhteydessä Eurooppa-verkostoon, mikäli haluat lisätietoa kuulemisesta.[hr]

Lisätietoa WorldGBC:n Eurooppa-verkostosta

World Green Building Council (WorldGBC) on yli 90 ympäri maailmaa sijaitsevien kansallisten Green Building Councileiden muodostama liittouma ja maailman suurin kestävän rakentamisen markkinoihin vaikuttava kansainvälinen toimija.

WorldGBC:n Eurooppa-verkosto (Europe Regional Network) kokoaa yhteen yli 30 kansallista Green Building Councilia ja toimii Euroopan laajuisesti yhteistyössä yli 3,500 kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivan jäsenorganisaation kanssa. Verkoston keskeisin tehtävä on koota alan koko arvoketju yhteen kestävän rakennetun ympäristön ratkaisuiden kehittämiseksi.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green