Menu
Menu

Green Building Councileiden Eurooppa-verkosto korostaa markkinamuutoksen merkitystä poliittisten linjausten muodostamisessa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Eurooppalaisten Green Building Councileiden muodostama verkosto toimitti  Euroopan komissiolle näkemyksensä kestävän rakentamisen poliittisten linjausten muodostamisesta järjestettyyn kuulemiseen. Verkosto haluaa korostaa ennen kaikkea Euroopan laajuisen markkinamuutoksen tärkeyttä. Tämän aikaansaamiseksi verkosto on määritellyt markkinamuutoksen kannalta tärkeimmät painopistealueet.

Nyt järjestetty kuuleminen on osa Euroopan komission resurssitehokkuusohjelmaa ja tulevaisuuden tiekartan laadintaa, joiden tavoitteena on johdattaa eurooppalaista kiinteistö- ja rakentamisalaa energiatehokkuuden kautta kohti korkeaa resurssitehokkuutta ja elämänkaariajattelua vuoteen 2020 mennessä.

”Euroopan komission aloite rakennusten kestävyyden määrittämiseen kuvaa eurooppalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta merkittävää haastetta”, toteaa Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston Senior Policy Advisor James Drinkwater. ”Tiedämme World Green Building Trends -julkaisun kaltaisten raporttien perusteella, että kestävien rakennusten markkinat ovat laajentuneet globaaleiksi ja että ne kasvavat vauhdilla. Nyt meidän on tärkeää varmistaa, että pitkän aikavälin poliittiset linjaukset ja kannusteet edesauttavat tätä markkinamuutosta Euroopan mittakaavassa, sillä vain näin voimme taata eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn säilymisen globaaleilla kestävän rakentamisen markkinoilla.”

Green Building Councileiden keskeisimpiä suosituksia poliittisten linjausten muodostamisen osalta ovat:

  • EN15804-standardiin perustuvien ympäristötuoteselosteiden vaiheittain etenevä EU:n laajuinen käyttöönotto
  • Kestävien rakennusten elinkaaren aikaista suorituskykyä kuvaavien tunnuslukujen ja mittaustapojen EU-tason, CEN/TC 350 -standardointityöhön ja muihin olennaisiin toimiin perustuvan viitekehyksen muodostaminen ja hyväksyminen
  • Keskitetyn alueellisen tiedonjakokampanjan järjestäminen näiden tunnuslukujen tueksi ja mittareiden avulla saavutettavien rakennusten suorituskykyyn liittyvien hyötyjen osoittamiseksi ja viestimiseksi
  • Kestävien julkisten hankintojen kriteereiden (EU Green Public Procurement, GPP) luominen eli julkisen sektorin edelläkävijyyden osoittaminen
  • Rakennusten suorituskyvyn kehittämisen tutkiminen ja edistäminen tiedon keräämisen, suorituskyvyn mittaamisen ja vertailun sekä vero- ja muiden taloudellisten kannusteiden muodossa tapahtuvan tukemisen kautta
  • Kestävien asuinrakennusten arviointijärjestelmän käyttökelpoisuuden ja tarpeen arvioiminen pitkän aikavälin näkökulmasta

Kuulemisen resurssitehokkuuteen liittyvän painotuksen vuoksi Eurooppa-verkosto haluaa vastauksessaan korostaa sitä, että myös taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden huomioiminen on rakennusten kestävyyttä tarkasteltaessa välttämätöntä. Vain resurssitehokkuuteen keskittyvällä tarkastelulla ei verkoston mukaan voida onnistua edistämään kestävien ratkaisujen markkinakysyntää.

”WorldGBC:n julkaisema The Business Case for Green Building ja muut samankaltaiset raportit ovat osoittaneet, että kestäville rakennuksille on markkinoilla pakottava tarve”, sanoo Eurooppa-verkoston poliittisen työryhmän puheenjohtaja Jo Wheeler. ”On myös tärkeä tiedostaa, että useat kestävien rakennusten liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja hyödyt liittyvät muuhunkin kuin vain ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Lisääntyvät tiedot kestävien rakennusten merkittävistä terveydellisistä ja työtuottavuutta lisäävistä vaikutuksista, kuten hyvästä sisäilmasta, päivänvalon määrästä ja akustisista olosuhteista, osoittavat, että meidän on avarrettava tarkasteluamme resurssitehokkuutta laajemmaksi, jos haluamme johdattaa markkinoita kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä.”, Wheeler jatkaa.

Green Building Councileiden Eurooppa-verkoston vastauksen voit lukea kokonaisuudessaan täällä. Voit myös olla yhteydessä Eurooppa-verkostoon, mikäli haluat lisätietoa kuulemisesta.[hr]

Lisätietoa WorldGBC:n Eurooppa-verkostosta

World Green Building Council (WorldGBC) on yli 90 ympäri maailmaa sijaitsevien kansallisten Green Building Councileiden muodostama liittouma ja maailman suurin kestävän rakentamisen markkinoihin vaikuttava kansainvälinen toimija.

WorldGBC:n Eurooppa-verkosto (Europe Regional Network) kokoaa yhteen yli 30 kansallista Green Building Councilia ja toimii Euroopan laajuisesti yhteistyössä yli 3,500 kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivan jäsenorganisaation kanssa. Verkoston keskeisin tehtävä on koota alan koko arvoketju yhteen kestävän rakennetun ympäristön ratkaisuiden kehittämiseksi.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami