Green Building Council Finland

Green Building Councilit yhdessä 300 toimijan kanssa toivovat Euroopalta yhä kunnianhimoisempaa otetta korjausrakentamisen osalta hiilipäästöjen hillitsemisessä

Yli 300 kiinteistö- ja rakennusalan organisaation yhteenliittymä haluaa Euroopan toimivan globaalina edelläkävijänä olemassa olevan kiinteistökannan hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa, jotta voimme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut tavoitteet.

Yhteenliittymän, johon lukeutuu kaupunkeja, valtionhallintoa, kiinteistökehittäjiä, rakennustuotevalmistajia ja energiayhtiöitä sekä toimialaliittoja, kansalaisjärjestöjä ja yliopistoja, mukaan tarvitsemme yhä kunnianhimoisia kansallisia korjausrakentamisen strategioita, jotka asettavat selkeitä tavoitteita, virstanpylväitä ja mittaavat näissä onnistumista korjausrakentamisen osalta.

Kannanotto liittyy tämän kuun loppuun asetettuun määräaikaan, johon mennessä jäsenvaltioiden on julkistettava päivitettämänsä kansalliset korjausrakentamisen strategiat. Rakennusten merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tuskin tarvitsee tarkemmin alleviivata – yli kolmas osa Euroopan päästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennuksista. Käsillä on myös EU:n energialakiuudistus, joka koskettaa myös kiinteistö- ja rakennusalaa.

Tämä mittava kannanotto ja tuki tulevaisuuteen katsoville korjausrakentamisen tavoitteille on perua kolmentoista EU-maan yhteisestä, Green Building Councileiden toteuttamasta ja Horizon 2020 -rahoitusohjelman mahdollistamasta BUILD UPON -hankkeesta. Hankkeen puitteissa Green Building Councilit kokosivat laajana, Euroopan laajuisesti noin 2000 toimijaa käsittävän asiantuntijajoukon tukemaan valtionhallintojen työtä kansallisten strategioiden päivittämisessä. Suomessa päivitystyöstä on vastannut ympäristöministeriö yhdessä VTT:een asiantuntijoiden kanssa ja tämä joukko on ollut hyvin aktiivisesti mukana myös Suomen BUILD UPON -työssä.

Hankkeen tuloksena syntyneet maakohtaiset suositukset ladataan pian tälle sivulle. Suomalaiset suositukset sekä työpajojen raportit löytyvät tältä sivulta kohdasta Aineistot.

BUILD UPON keräsi osakseen ylistystä niin kymmeniltä ministeriöiltä, kaupungeilta ja muilta julkisilta tahoilta ympäri Euroopan sen tuntuvasta tuesta korjausrakentamisen strategioiden päivitystyölle. Alla on esitetty BUILD UPON -hankkeessa muodostettu yhteinen korjausrakentamisen visio ja sen alle on listattu ne suomalaiset organisaatiot, jotka ovat tätä näkemystä rohkeasti tukeneet. Koko lista tukijaorganisaatioista löytyy täältä. Toivomme yhä useamman organisaation lähtevään tukemaan tätä näkemystä – liity joukkoomme ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@figbc.fi

“Our vision is a Europe that leads on the building renovation challenge – meeting the goals of the Paris Agreement and improving the lives of millions of citizens through better buildings.

To achieve this, all countries must establish ambitious national renovation strategies – setting out roadmaps to 2050, with clear targets, milestones and measures that support local action.

We commit to unite across sectors and nations to support this vision, and to support the design and implementation of the renovation strategies.”

[hr]

Lisätietoja aiheesta:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota