Green Building Council Finland

Hallituspaneelissa pohdittiin FiGBC:n tulevia suuntaviivoja

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat yhä enemmän sitä mieltä, että alan käytäntöjä tulee muuttaa ekologisesti kestävämpään suuntaan. Miten siirrymme sanoista tekoihin ja mitä voimme tehdä yhteistyössä haasteiden voittamiseksi? Muun muassa näistä aiheista sekä Green Building Council Finlandin (FiGBC) toiminnan suuntaviivoista keskusteltiin Vihreän Foorumin hallituspaneelissa Kulttuuritehdas Korjaamolla torstaina 30. elokuuta.

Green Building Council Finlandin uusi toimitusjohtaja Heli Kotilainen juonsi paneelin ja haastoi osallistujat pohtimaan myös yhdistyksen ja sen jäsenyritysten roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. Hallitusjäsenistä näihin kysymyksiin tarttuivat paneelissa hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho (Uponor), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy), Juha Hetemäki (Skanska), Tomi Mäkipelto (YIT) sekä Olavi Tikka (Helsingin kaupungin rakennusvirasto).

 

Kestävä rakennettu ympäristö: haasteet ja mahdollisuudet

Alan toimijat tunnustavat yhä enemmän ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön tarpeellisuuden. Jotta puheista päästään käytäntöön, on alan sisäisiä toimintamalleja kuitenkin muutettava.

”FiGBC:n Värkki-projekti on ollut hyvä alku. Sen avulla saadaan olemassa olevat laatumittarit yhteen ja kehitystä voidaan viedä eteenpäin”, totesi FiGBC:n hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho.

On myös muistettava, että toimintatapojen muutoksen aikaansaamiseksi kestävä kehitys on ymmärrettävä laajassa mittakaavassa: ”Ekologinen kestävyys vaatii myös taloudellisen ja inhimillisen näkökulman toteuttamista. Niitä ei voi käsitellä toisistaan erillään. Se, miten ne yhdistetään, on nyky-yhteiskunnassa suuri haaste”, korosti Hanna Kaleva.

Rakennusalan hiilijalanjälki on suuri, joten on ennen kaikkea alan toimijoiden velvollisuus viedä kehitystä eteenpäin, paneelissa painotettiin. Rakennus- ja kiinteistöala on kuitenkin hyvin hajanainen kenttä, ja haasteena on saada eri toimijat yhteen ympäristö- ja energiatehokkaan rakentamisen ja kiinteistöjen käytön edistämiseksi.

”Haasteena on tietoisuuden lisääminen ja toimijoiden pitäminen ajan tasalla, siitä mitä tapahtuu sekä siitä, mitä tietyistä valinnoista seuraa”, painotti Juha Hetemäki.

”Tietoisuuden lisäksi myös osaamisen tasoa on kehitettävä. Pystymme vaivatta hallitsemaan prosesseja ja kustannuksia, mutta lopputuotteen laadun varmistamisessa koko ketjussa on vielä kehitettävää”, totesi Aho.

 

Yhteistyöllä muutokseen

Mikä sitten on Green Building Council Finlandin rooli tarvittavien muutosten aikaansaamisessa alalla?

”Yhdistyksen tulevaisuutta pohdittaessa tulee pitää mielessä kaksi asiaa: painopisteiden on oltava merkittäviä ja sen lisäksi niihin olisi vielä kyettävä vaikuttamaan”, Heli Kotilainen painotti.

Tietoisuuden lisääminen ja yhteistyön rakentaminen erilaisten toimijoiden välille nousivat keskeiseen asemaan puhuttaessa FiGBC:n päätehtävistä. Paikallaolijat korostivatkin, että yhdistyksen keskeisimpiä tavoitteita tulisi olla kestävään rakennettuun ympäristöön ja sen käytäntöihin liittyvän tiedon jakaminen sekä tieto-taidon kehittäminen. Tällöin on ymmärrettävä, mikä tieto on relevanttia ja pystyttävä kommunikoimaan se tehokkaasti eteenpäin asianomaisille tahoille.

Samoin rakennusalan verkostojen  kehittäminen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaista. Green Building Council Finlandin tehtävänä onkin tukea näiden verkostojen syntymistä, seminaarissa todettiin.

FiGBC on olemassa jäsenistönsä etuja varten. Näin ollen tulevaisuudessa on pystyttävä kiteyttämään se, mitä jäsenistö haluaa sekä määrittämään ne kysymykset, missä halutaan tehdä yhteistyötä.

”On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jäsenistön tulee itse vastata tähän huutoon ja aktivoitua, kun tila vaikuttamiselle on raivattu. Jokaisen menestyvän councilin ytimessä on aktiivinen jäsenistö”, kiteytti Ilari Aho.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä