Green Building Council Finland

Hallituspaneelissa pohdittiin FiGBC:n tulevia suuntaviivoja

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat yhä enemmän sitä mieltä, että alan käytäntöjä tulee muuttaa ekologisesti kestävämpään suuntaan. Miten siirrymme sanoista tekoihin ja mitä voimme tehdä yhteistyössä haasteiden voittamiseksi? Muun muassa näistä aiheista sekä Green Building Council Finlandin (FiGBC) toiminnan suuntaviivoista keskusteltiin Vihreän Foorumin hallituspaneelissa Kulttuuritehdas Korjaamolla torstaina 30. elokuuta.

Green Building Council Finlandin uusi toimitusjohtaja Heli Kotilainen juonsi paneelin ja haastoi osallistujat pohtimaan myös yhdistyksen ja sen jäsenyritysten roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. Hallitusjäsenistä näihin kysymyksiin tarttuivat paneelissa hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho (Uponor), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy), Juha Hetemäki (Skanska), Tomi Mäkipelto (YIT) sekä Olavi Tikka (Helsingin kaupungin rakennusvirasto).

 

Kestävä rakennettu ympäristö: haasteet ja mahdollisuudet

Alan toimijat tunnustavat yhä enemmän ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön tarpeellisuuden. Jotta puheista päästään käytäntöön, on alan sisäisiä toimintamalleja kuitenkin muutettava.

”FiGBC:n Värkki-projekti on ollut hyvä alku. Sen avulla saadaan olemassa olevat laatumittarit yhteen ja kehitystä voidaan viedä eteenpäin”, totesi FiGBC:n hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho.

On myös muistettava, että toimintatapojen muutoksen aikaansaamiseksi kestävä kehitys on ymmärrettävä laajassa mittakaavassa: ”Ekologinen kestävyys vaatii myös taloudellisen ja inhimillisen näkökulman toteuttamista. Niitä ei voi käsitellä toisistaan erillään. Se, miten ne yhdistetään, on nyky-yhteiskunnassa suuri haaste”, korosti Hanna Kaleva.

Rakennusalan hiilijalanjälki on suuri, joten on ennen kaikkea alan toimijoiden velvollisuus viedä kehitystä eteenpäin, paneelissa painotettiin. Rakennus- ja kiinteistöala on kuitenkin hyvin hajanainen kenttä, ja haasteena on saada eri toimijat yhteen ympäristö- ja energiatehokkaan rakentamisen ja kiinteistöjen käytön edistämiseksi.

”Haasteena on tietoisuuden lisääminen ja toimijoiden pitäminen ajan tasalla, siitä mitä tapahtuu sekä siitä, mitä tietyistä valinnoista seuraa”, painotti Juha Hetemäki.

”Tietoisuuden lisäksi myös osaamisen tasoa on kehitettävä. Pystymme vaivatta hallitsemaan prosesseja ja kustannuksia, mutta lopputuotteen laadun varmistamisessa koko ketjussa on vielä kehitettävää”, totesi Aho.

 

Yhteistyöllä muutokseen

Mikä sitten on Green Building Council Finlandin rooli tarvittavien muutosten aikaansaamisessa alalla?

”Yhdistyksen tulevaisuutta pohdittaessa tulee pitää mielessä kaksi asiaa: painopisteiden on oltava merkittäviä ja sen lisäksi niihin olisi vielä kyettävä vaikuttamaan”, Heli Kotilainen painotti.

Tietoisuuden lisääminen ja yhteistyön rakentaminen erilaisten toimijoiden välille nousivat keskeiseen asemaan puhuttaessa FiGBC:n päätehtävistä. Paikallaolijat korostivatkin, että yhdistyksen keskeisimpiä tavoitteita tulisi olla kestävään rakennettuun ympäristöön ja sen käytäntöihin liittyvän tiedon jakaminen sekä tieto-taidon kehittäminen. Tällöin on ymmärrettävä, mikä tieto on relevanttia ja pystyttävä kommunikoimaan se tehokkaasti eteenpäin asianomaisille tahoille.

Samoin rakennusalan verkostojen  kehittäminen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaista. Green Building Council Finlandin tehtävänä onkin tukea näiden verkostojen syntymistä, seminaarissa todettiin.

FiGBC on olemassa jäsenistönsä etuja varten. Näin ollen tulevaisuudessa on pystyttävä kiteyttämään se, mitä jäsenistö haluaa sekä määrittämään ne kysymykset, missä halutaan tehdä yhteistyötä.

”On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jäsenistön tulee itse vastata tähän huutoon ja aktivoitua, kun tila vaikuttamiselle on raivattu. Jokaisen menestyvän councilin ytimessä on aktiivinen jäsenistö”, kiteytti Ilari Aho.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT