Green Building Council Finland

Hallituspaneelissa pohdittiin FiGBC:n tulevia suuntaviivoja

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat yhä enemmän sitä mieltä, että alan käytäntöjä tulee muuttaa ekologisesti kestävämpään suuntaan. Miten siirrymme sanoista tekoihin ja mitä voimme tehdä yhteistyössä haasteiden voittamiseksi? Muun muassa näistä aiheista sekä Green Building Council Finlandin (FiGBC) toiminnan suuntaviivoista keskusteltiin Vihreän Foorumin hallituspaneelissa Kulttuuritehdas Korjaamolla torstaina 30. elokuuta.

Green Building Council Finlandin uusi toimitusjohtaja Heli Kotilainen juonsi paneelin ja haastoi osallistujat pohtimaan myös yhdistyksen ja sen jäsenyritysten roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. Hallitusjäsenistä näihin kysymyksiin tarttuivat paneelissa hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho (Uponor), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy), Juha Hetemäki (Skanska), Tomi Mäkipelto (YIT) sekä Olavi Tikka (Helsingin kaupungin rakennusvirasto).

 

Kestävä rakennettu ympäristö: haasteet ja mahdollisuudet

Alan toimijat tunnustavat yhä enemmän ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön tarpeellisuuden. Jotta puheista päästään käytäntöön, on alan sisäisiä toimintamalleja kuitenkin muutettava.

”FiGBC:n Värkki-projekti on ollut hyvä alku. Sen avulla saadaan olemassa olevat laatumittarit yhteen ja kehitystä voidaan viedä eteenpäin”, totesi FiGBC:n hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho.

On myös muistettava, että toimintatapojen muutoksen aikaansaamiseksi kestävä kehitys on ymmärrettävä laajassa mittakaavassa: ”Ekologinen kestävyys vaatii myös taloudellisen ja inhimillisen näkökulman toteuttamista. Niitä ei voi käsitellä toisistaan erillään. Se, miten ne yhdistetään, on nyky-yhteiskunnassa suuri haaste”, korosti Hanna Kaleva.

Rakennusalan hiilijalanjälki on suuri, joten on ennen kaikkea alan toimijoiden velvollisuus viedä kehitystä eteenpäin, paneelissa painotettiin. Rakennus- ja kiinteistöala on kuitenkin hyvin hajanainen kenttä, ja haasteena on saada eri toimijat yhteen ympäristö- ja energiatehokkaan rakentamisen ja kiinteistöjen käytön edistämiseksi.

”Haasteena on tietoisuuden lisääminen ja toimijoiden pitäminen ajan tasalla, siitä mitä tapahtuu sekä siitä, mitä tietyistä valinnoista seuraa”, painotti Juha Hetemäki.

”Tietoisuuden lisäksi myös osaamisen tasoa on kehitettävä. Pystymme vaivatta hallitsemaan prosesseja ja kustannuksia, mutta lopputuotteen laadun varmistamisessa koko ketjussa on vielä kehitettävää”, totesi Aho.

 

Yhteistyöllä muutokseen

Mikä sitten on Green Building Council Finlandin rooli tarvittavien muutosten aikaansaamisessa alalla?

”Yhdistyksen tulevaisuutta pohdittaessa tulee pitää mielessä kaksi asiaa: painopisteiden on oltava merkittäviä ja sen lisäksi niihin olisi vielä kyettävä vaikuttamaan”, Heli Kotilainen painotti.

Tietoisuuden lisääminen ja yhteistyön rakentaminen erilaisten toimijoiden välille nousivat keskeiseen asemaan puhuttaessa FiGBC:n päätehtävistä. Paikallaolijat korostivatkin, että yhdistyksen keskeisimpiä tavoitteita tulisi olla kestävään rakennettuun ympäristöön ja sen käytäntöihin liittyvän tiedon jakaminen sekä tieto-taidon kehittäminen. Tällöin on ymmärrettävä, mikä tieto on relevanttia ja pystyttävä kommunikoimaan se tehokkaasti eteenpäin asianomaisille tahoille.

Samoin rakennusalan verkostojen  kehittäminen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaista. Green Building Council Finlandin tehtävänä onkin tukea näiden verkostojen syntymistä, seminaarissa todettiin.

FiGBC on olemassa jäsenistönsä etuja varten. Näin ollen tulevaisuudessa on pystyttävä kiteyttämään se, mitä jäsenistö haluaa sekä määrittämään ne kysymykset, missä halutaan tehdä yhteistyötä.

”On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jäsenistön tulee itse vastata tähän huutoon ja aktivoitua, kun tila vaikuttamiselle on raivattu. Jokaisen menestyvän councilin ytimessä on aktiivinen jäsenistö”, kiteytti Ilari Aho.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,

Kuinka sopeudumme muuttuvaan ilmastoomme? WGBC julkaisi uuden oppaan.

26.10.2022
Lehdistötiedote 26.10.2022 klo 11:00 Suomen aikaa World Green Building Councilin uusi julkaisu “Climate Change Resilience in the Built Environment” kokoaa yhteen vaikuttavia ja käytännöllisiä ratkaisuja kiinteistö-, yhteisö- ja kaupunkitasolla ilmastonmuutokseen