Handelsbanken Suomi jäsenverkostoon!

Olemme saaneet lisävahvistusta rahoitusalalta jäsenistöömme. Handelsbanken Suomi on liittynyt Green Building Council Finland jäsenverkostoon toukokuussa ja tuo lisävahvistusta sijoittamisen ja rahoittamisen alalla toimivien jäsenten kaartiin.

”Handelsbanken on vahvasti mukana rakentamassa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Voimme rahoitus- ja sijoituspäätösten kautta vaikuttaa tulevaisuuden ratkaisuihin ja ympäristön tilaan. On tärkeää, että rahoittajana ymmärrämme, miten kestävän kehityksen näkökulma vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalaan – Green Building Council auttaa meitä tässä”, Handelsbanken Suomen viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli kertoo.

”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää tunnistaa tehokkaat keinot todellisten päästöjä vähentävien vaikutusten aikaansaamiseksi. Näemme rahoitusalan ja kiinteistö- ja rakennussektorin entistä tiiviimmän yhteistyön tarjoavan tähän erinomaisia mahdollisuuksia summaa Green Building Council Finland toimitusjohtaja Mikko Nousiainen. Tästä syystä toivotan ilolla Handelsbankenin edustajat ja asiantuntemuksen verkostomme pariin.”

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985, ja sillä on 36 konttoria. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta ovat osa pankin toimintatapaa.

Vihreän rahoituksen järjestäminen on edennyt vaiheittain Handelsbankenissa. Työ alkoi vihreiden bondien järjestämisestä asiakkaille 2010-luvun alkupuolella, ja viime vuonna pankki laski liikkeeseen oman vihreän bondinsa, jonka vakuutena on myös suomalaisia lainoja. Viime vuonna alkoi myös vihreiden kiinteistölainojen järjestäminen, ensin Ruotsissa ja sitten Norjassa.

Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutokseen sopeutumisessa on ratkaiseva, koska sen osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on noin 30–40 prosenttia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tarvitsemme kaikkien tahojen yhteistyötä ja laajan joukon keinoja kulutuksen pienentämiseen.

Rahoitusalan vihreä aalto on  merkittävä vaikuttajataho ilmastonmuutoksen hillitsemistyössä rakennetussa ympäristössä. Tästä konkreettinen osoitus on sijoittajien ja rahoittajien aktiivinen mukaantulo Green Building Councilin verkostoon, jossa vastuullisuustyötä voidaan konkreettisemmin toteuttaa yhteistyössä muiden KIRA-alan vaikuttajien kanssa. Tervetuloa laajaan verkostoomme!

Lisätietoa:
Pirjetta Soikkeli, Viestintäjohtaja, Handelsbanken, +358 10 444 2787
Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, +358 40 525 8440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami