Menu
Menu

Helsinki mukana “World GBC Government Leadership Awards” kilpailussa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Helsingin vuosikymmenien panostukset kestävämmän ympäristön ja rakennuskannan luomiseksi ovat nyt kansainvälisen valintakomitean tarkasteltavana.

Green Building Council Finland on asettanut Helsingin ehdolle vuosikymmenien työstä kestävän kaupunkiympäristön luomiseksi ja saavutuksista erityisesti energiatehokkaan rakennetun ympäristön osalta.

World Green Building Council:n Government Leadership Awards  korostaa kaupunkien johtajuutta ja niiden toimenpiteiden tärkeyttä vähennettäessä kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla kerätään hyviä esimerkkejä joista muut kaupungit voivat ottaa oppia. Tässä kilpailussa palkitaan erityisesti hyvistä kunnallisista kestävän rakentamisen menettelytavoista.

”Helsingissa rakennusten energiankulutusta on seurattu systemaattisesti jo vuodesta 1978. Vuonna 1993 tehtiin valtion kanssa ensimmäinen energiatehokkuussopimus ja ensimmäiset rakennusten energia-auditoinnit alotettiin vuonna 1994. Helsinki on siis asettanut tavoitteita ja tehnyt töitä energiatehokkuuden parantamiseksi jo yli 30 vuoden ajan”, kertoo johtaja Olavi Tikka Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. ”Energiatehokkuustoimenpiteet kattavat sekä koko kaupungin oman rakennuskannan ja lisäksi on asetettu tavoitteita niin uudis- kuin korjausrakentamiselle. Tavoitteena on alittaa kansallinen määräystaso 50 prosentilla.”, Tikka muistuttaa.

“The Government Leadership Awards ohjelman tarkoituksena ei ole ainoastaan palkita parhaita toimintamallien luojia. Tavoitteena on tuoda kaikkien tietoisuuteen kaupungistumiseen ja ilmaston muutokseen liittyvät haasteet ja rakennetun ympäristön merkityksen. Rakennetussa ympäristössä on parhaat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti ja samalla parantaa ihmisten hyvinvointia ja tehostaa kansantaloutta” sanoo Jane Henley, Chief Executive Officer World Green Building Council:sta.

Voittaja ja kaksi kunniamaininnan saajaa valitsee valitsijaraati, joka koostuu UN-HABITAT, ICLEI-International, ja WorldGBC:n edustajista. Voittajat julkistetaan marraskuun lopussa Durbanissa Etelä Afrikassa UN Climate Talks (COP-17) yhteydessä.

Green Building Council Finland (FIGBC) kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä World Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Lisätietoja Helsingin hakemuksesta ja kaupungin toimenpiteistä:

Olavi Tikka
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
olavi.tikka at hel.fi
Lehdistötiedote

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami