icon330-hiilineutraalisuus

Hiilineutraalisuus

Kiinteistö- ja rakennusalalla ollaan siirtymässä pelkästä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikana muodostuvaan hiilijalanjälkeen.

Monet kaupungit ovat jo asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään hiilineutraalisuuteen ja siten vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. GBC haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan toimimaan kokonaisuutena, jotta alalla asetettaisiin koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsittäisiin yhteistyössä keinot niiden saavuttamiseen.

Omat projektit ja julkaisut

Alan kuulumiset

22.9.2019

Lomake

Suomi

Kestävän rakennetun ympäristön referenssit​ Uuden kohteen lisääminen Työkalun lähettäminen Työkalun perustiedot Työkalun nimi* Julkaisija / laatija* Kuvaus* Soveltuvuus* Linkki* Työkaluun / työkalun verkkosivuille Kuva*Sallitut...

23.8.2019

Lomake

Suomi

Kestävän rakennetun ympäristön referenssit​ Uuden kohteen lisääminen Referenssin lähettäminen Referenssin perustiedot Referenssikohteen nimi* Osoite* Omistaja / toteuttaja* Valmistumisvuosi* Yleiskuvaus*Esim: hankkeen koko,...

Yhteistyö ja julkaisut