icon330-hiilineutraalisuus

Hiilineutraalisuus

Kiinteistö- ja rakennusalalla ollaan siirtymässä pelkästä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikana muodostuvaan hiilijalanjälkeen.

Monet kaupungit ovat jo asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään hiilineutraalisuuteen ja siten vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. GBC haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan toimimaan kokonaisuutena, jotta alalla asetettaisiin koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsittäisiin yhteistyössä keinot niiden saavuttamiseen.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

Rakennuksen purkuvaihe luo markkinat kiertotaloudelle

16.9.2020

Rakennuksen purkuvaihe on mahdollisuus kiertotaloudelle, mikäli materiaalit saadaan tehokkaasti kiertoon uusiksi tuotteiksi ja raaka-aineeksi. Saton kiertotalousvalmennuksen pilotissa pureudutaan kiinteistön elinkaaren loppuvaiheen haasteisiin.

Asuntomessujen paneelikeskustelusta vinkkejä vähähiiliseen tulevaisuuteen

15.9.2020

Tämän vuoden asuntomessuilla Tuusulassa painotettiin erityisesti vähähiilisyyttä ja kestävää rakentamista. Green Building Council Finland:illa oli kunnia vetää paneelikeskustelu vähähiilisyyden tavoitteista ja keinoista tapahtumassa elokuun lopulla.

FIGBC:n Kestävä infra -toimikunta: Yhteiset päästölaskentaperiaatteet vauhdittaisivat ilmastonmuutoksen torjuntaa infra-alalla

14.9.2020
Tällä hetkellä yhteiset periaatteet ja tietokanta päästöjen laskemiseksi puuttuvat, ja koko infra-ala odottaa näitä ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Päästöjä tulee pystyä laskemaan suunnittelun yhteydessä yleisesti hyväksytyllä tavalla, ja saavutetut päästövähennykset tulee pystyä

Vähähiilisyys ja energia esillä Tuusulan Asuntomessuilla

10.8.2020
Tuusulan Asuntomessujen avajaisia juhlittiin viikko sitten, maanantaina 3.8.2020. Yksi messujen teemoista on alusta alkaen ollut kestävä rakentaminen – energia – ja nyt messuilla on laskettu jokaisen talon hiilijalanjälki. Kestävän rakennetun

Työympäristöjen muutoshankkeet ovat mahdollisuus kiertotaloudelle

6.8.2020

Työympäristöjen muutoshankkeet ovat kiertotalouden kannalta tärkeä hetki rakennetun ympäristön elinkaaressa. Yhteiskäyttöiset monitilaympäristöt tukevat luontevasti myös kiertotaloutta.

Tuore raportti hiilineutraalisuuteen siirtymisestä kiinteistö- ja rakennusalalla

16.6.2020

WorldGBC:n tuore kesäkuussa julkaistu raportti viitoittaa alan tietä kohti hiilineutraalisuutta. Lisäksi julkaisu kertoo, missä Advancing Net Zero-projektissa mennään sekä tarjoaa tuoreita esimerkkejä nollahiilirakentamisesta maailmalta. Suomalaiset ovat myös hyvin raportissa esillä!

Uusi selvitys: Taloyhtiöissä miljardien eurojen liiketoimintamahdollisuudet ilmastoviisaille palveluille 2020-luvulla

10.6.2020

LEHDISTÖTIEDOTE | Taloyhtiöt tarjoavat yrityksille miljardien eurojen liiketoimintamahdollisuudet energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvitys kannustaa yrityksiä kehittämään palveluja yhä laajemmassa yhteistyössä taloyhtiöille, niiden erityispiirteet huomioiden.

Hiilineutraalisuus muuttaa kiinteistömarkkinat: Nollahiilirakennuksiin sitoutuneiden määrä kaksinkertaistui, Varma uusin sitoutuja Suomessa

5.6.2020

LEHDISTÖTIEDOTE | Varma, Citycon ja Keva ovat uusimmat Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittajat Suomessa. Hiilineutraaliin kiinteistöjen energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä tähtäävän sitoumuksen on allekirjoittanut jo neljä Suomen suurimmista kiinteistönomistajista.

Tarjoammeko riittävästi tietoa ja työkaluja tulevaisuuden rakentajille?

3.6.2020
Loikka-blogi Anne Kaiser Anne on Green Building Council Finlandin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja sekä Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö. Ympäristöministeriön tavoitteissa Suomi on johtava kiertotalousmaa vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2035.

Uusi julkaisu viitoittaa tien kohti vähähiilistä kiinteistöjen energiankäyttöä

2.6.2020

LEHDISTÖTIEDOTE | Green Building Councilin uusi työkalu auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa tason ja löytämään seuraavia askeleita toiminnan kehittämiseksi kohti optimoitua ja hiilineutraalia energiankäyttöä.

Yhteistyöllä toimivampaan lopputulokseen ja pienempään hiilijalanjälkeen

28.5.2020
Loikka-blogi Lauri Savolainen AX-Suunnittelu Suunnitteluvaiheessa lukitaan valtaosa rakennuksen hiilijalanjäljestä. Rakentamisvaiheen hiilijalanjälki muodostuu pääosin suunnitelmissa määriteltyjen rakennustuotteiden valmistamisesta ja kuljettamisesta rakennuspaikalle. Suunnitteluvaiheessa määräytyy myös suuri osa käyttövaiheen energiankulutusmäärästä, joka osaltaan asettaa

Vähähiilisyyden sanakirja tuo suomalaiset termit kiinteistö- ja rakennusalalle

27.5.2020
GBC:n uusi Vähähiilisyyden sanakirja sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit. Sanakirja on tehty koko kiinteistö- ja rakennusalan käyttöön ja toivomme sen selkeyttävän alan keskustelua vähähiilisyyteen ja hiilineutraaliuteen

Citycon on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen

14.5.2020

LEHDISTÖTIEDOTE | Citycon, Pohjoismaiden johtava kauppakeskusten omistajista ja kehittäjä, on sitoutunut kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä allekirjoittamalla Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen.

Kestävän elvytyksen tulee kohdistua kiinteistöihin ja infra-alan käytäntöjen uudistamiseen

13.5.2020
LEHDISTÖTIEDOTE | Tarve ja tahto vihreälle elvytykselle on vahva. Kiinteistö- ja rakennusalan kannalta on tunnistettavissa useita hyviä mahdollisuuksia taloutta elvyttäville toimille, jotka samalla vähentävät ilmastonmuutospäästöjä ja edistävät rakennetun ympäristön kestävyyttä.

Nyt Suomessa: ilmainen sovellus tuotteiden hiilijalanjäljen arviointiin

12.5.2020
Rakennustuotteisiin sitoutuneen hiilen vähentäminen on globaalisti yhä tärkeämpää kaupunkien kasvaessa ja rakennusten hiilidioksidipäästöjen noustessa niiden mukana. Energiatehokkuuden lisäksi tarvitsemme luotettavaa tietoa rakentamiseen käytettävien materiaalien hiilijalanjäljestä. Bionova Oy:n kehittämä One Click

Anna palautetta Ympäristöministeriön menetelmästä hiilijalanjäljen arviointiin

7.5.2020
Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartta etenee, tavoitteenaan hiilijalanjäljen raja-arvot rakennusluvan ehtona viimeistään vuonna 2025. Nyt on oikea hetki antaa palautetta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmän sisällöstä ja yksityiskohdista. Vastausaikaa lausunnon jättämiseen on

Jos Suomi haluaa saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa, rakennuskantamme tarvitsee energiaomavaraisuutta

21.4.2020
LOIKKA-blogi, Autoliikenne ja etelänmatkat ovat ilmastonmuutoksesta käytävän keskustelun kuumia perunoita, vaikka rakennuskantamme tuottaa pahimmillaan aivan eri luokan päästöt. Suomalaisissa rakennuksissa kuluu nimittäin 40 prosenttia kaikesta maassamme käytetystä energiasta ja syntyy

Kompensaatiot osana kiinteistöalan ilmastotyötä

7.4.2020

LOIKKA-Blogi, Anna Lemström |
Tarvitsemme kaikki keinot käyttöön nyt, myös kiistellyn kompensaation. Tässä blogissa 8 askelta onnistuneeseen kompensaatioden hyödyntämiseen kiinteistö ja rakennusalalla.

Muutos tulee todeksi rohkealla yhteistyöllä

1.4.2020

LOIKKA-Blogi, Olli Nikula |
Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta odotetaan mittavia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoiteohjelmat, materiaalineutraalisuus ja avoimuus ovat hyviä lähtökohtia rakennusalan yhteisille pyrkimyksille.

World GBC:n ja 60 organisaation avoin kirje kiertotaloustavoitteista Euroopan Komissiolle

18.3.2020

LOIKKA-Blogi, Jessica Karhu |
WorldGBC haluaa edistää voimallisesti rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen käyttöä normisäätelyssä EU:ssa ja kiertotalousratkaisujen tuomista mukaan kiinteistö- ja rakennusalalle

RIL ja GBC haastavat jäsenensä hiilineutraalisuustalkoisiin

13.3.2020
VTT:n mukaan olemassa olevasta rakennuskannasta 80 % tarvitsee energiaremonttia lähivuosikymmeninä. Kaikkein energiatehottomin osuus, eli noin 15 % kerrosalasta, kuluttaa neljänneksen energiasta. Rakennusten energiansäästökeinoilla onkin merkittävä rooli Suomen 2035 hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Vähähiilisen rakentamisen muutosvauhti tulevina vuosina on kova

12.3.2020
Tuleva vuosi tuo lukuisia uudistuksia rakentamisen vähähiilisyyteen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoi, että rakennuksen vähähiilisyys tuodaan uutena käsitteenä lainsäädäntöön MRL-uudistuksen yhteydessä. Hallitusohjelmassakin vähähiilisyys näkyy rakennus- ja kiinteistölan kirjauksissa useassa

Keva on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen

11.3.2020

LEHDISTÖTIEDOTE | Keva, yksi Suomen suurimmista kiinteistönomistajista, on sitoutunut kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä allekirjoittamalla Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen.

Brysselin Level(s) -konferenssissa hiilijalanjälki keskiössä

28.2.2020
Euroopan komission Level(s) viitekehysjärjestelmän pilotoinnin tuloksia esiteltiin Brysselissä 20.2.2020. Tilaisuuteen oli kutsuttu pilotoijia ja eurooppalaisia Green Building Counceleita, jotka monessa maassa tukivat ja organisoivat pilotointia. Tilaisuus käytettiin muutenkin hyväksi ja

TEE KIINTEISTÖISTÄ OSA ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA

25.2.2020

AVOIN KIRJE | Arvoisa kiinteistöalan vaikuttaja. Pyydämme Teitä tarttumaan toimeen välittömästi ja asettamaan tavoitteeksi hiilineutraalin rakennusten energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä voimme tehdä rakennuksista osan ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Sitoutuneet kiinteistönomistajat näyttävät tietä

17.2.2020

Loikka-blogi: Juho Mäkelä │
Nollahiilirakennus on kiinteistönomistajalle taloudellisesti kannattava investointi ja energiaremontin myötä myös vuokralaisten olosuhteet paranevat. Teknisesti liittyminen on helppoa ja onnistuu täyttämällä yksi lyhyt lomake.

LIFE Level(s) -hankkeen tavoitteena nostaa elinkaaren hiilijalanjälki hankintakriteeriksi

5.2.2020
Eurooppalaisten Green Building Councileiden LIFE Level(s) hanke haluaa nostaa rakennusten elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun ympäristön hankinnoissa. Suomessa hankkeen tavoitteena on, että julkiset tilaajat ottavat käyttöön elinkaaren hiilijalanjäljen arviointikriteeriksi hankinnoissa. LIFE Level(s)

Vähähiilisyystavoitteet rakennushankkeita toteuttaville

31.1.2020

LOIKKA-Blogi, Lauri Tähtinen
Tässä artikkelissa kuvataan lähivuosien konkreettiset vähähiilisyyttä edistävät toimenpiteet, joihin jokaisen rakennushankkeita toteuttavat tulisi omaa toimintaansa peilata.

Tehdään tästä vuodesta ratkaisun vuosi!

28.1.2020
Kestävyysmuutos etenee vauhdilla. Sanoja ja käsitteitä on lukuisia – kuten vähähiilisyys, hiilineutraalisuus, kiertotalous ja vastuullisuus – mutta suunta on sama ja selvä. Kuluvat vuodet ovat ratkaisun vuosia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja

Hallituksen puheenjohtaja: näkymiä hiilineutraalisuudesta vuonna 2020

13.1.2020
Ilmastokeskustelu on jatkunut jo 30 vuotta. Yli 80 % ilmastouutisista on tänä aikana käsitellyt luonnon ääri-ilmiöitä. Ei ihme, että viime vuonna ympäristö- ja ilmastoahdistus tuli ilmiönä vahvasti esille. Onneksi myös

Vähähiilisyyden parhaat esimerkit esillä Leaders’ Summit -tapahtumassa

19.12.2019
Helsingin kaupungin kiinteistöt hiilineutraaleiksi 2030, Ylvan tähtäimessä hiilineutraali toiminta jo 2025, ING-pankki kehittää sijoituksiaan Pariisin tavoitteet täyttäviksi ja LIDL rakentaa nollahiilirakennuksia. Tätä ja kaikkea muuta kuultiin WorldGBC:n järjestämässä Leaders’ Summit

Helsinki, Ylva ja Newsec saavuttavat hiilineutraalin kiinteistökannan vuoteen 2030 mennessä

4.12.2019

Green Building Council Finlandin jäsenet Helsingin kaupunki, Ylva ja Newsec ovat julkistaneet Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen ‘Delivering net zero carbon buildings for all’ European Leaders’ Summit -tilaisuudessa Brysselissä 4.12.2019.

Mikko Nousiainen Rakennuslehden vieraskynässä: Kiinteistökannan tulee olla hiilineutraali vuonna 2030

18.11.2019

Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen nosti esiin 18.11.2019 Rakennuslehden vieraskynäkirjoituksessaan konkreettisia toimenpiteitä kira-alalle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Startup -yrityksille tarjolla näkyvyyttä ja mahdollisuus kehittää palveluitaan

30.10.2019
Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke etsii uusien palveluiden kehittämisestä ja testaamisesta kiinnostuneita yrityksiä. Hanke tarjoaa mukaan lähteville yrityksille näkyvyyttä ja koulutusta, sekä mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida palveluitaan. Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa pyritään löytämään

Green Building Council Finland kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa

18.10.2019
Tiedote 18.10.2019 Eduskunta käsittelee valtion ensi vuoden talousarvioehdotusta. Green Building Council Finland oli ympäristövaliokunnan kuultavana 18.10.2019 näkökulmana rakentamisen ympäristövaikutukset ja talousarvioehdotus. Asiantuntijakuulemisen lausunnossamme ja tätä laveammassa ja vapaammassa esityksessämme korostimme

Rakennetun ympäristön sidosryhmät suosittelevat koko elinkaaren hiilikriteerien sisällyttämistä EU:n politiikkaan

10.10.2019
Yli 30:n rakennus- ja rakennusalalla työskentelevän organisaation koalitio on allekirjoittanut 8. lokakuuta avoimen kirjeen Euroopan komissiolle. Kirjeessä hahmotellaan näkemyksiä muutosmahdollisuuksista, joita Level(s)-menetelmän puitteet voivat tarjota kestävien rakennusten valtavirtaistamiseksi ja EU:n

Vähähiilisen rakennuksen perusoppimäärä

9.10.2019
Kirjoittaja: Lauri Tähtinen, vanhempi asiantuntija, Green Building Council Finland “Kaikki keinot käyttöön nyt!” totesi IPCC:n 1,5 asteen raportti jo lähes vuosi sitten. Mutta mitä nämä keinot kiinteistö- ja rakennusalalla on,

Pohjoismaisten Green Building Councilien tapaaminen Nordic Climate Forumissa

9.10.2019
Ensimmäinen Nordic Climate Forum järjestettiin Malmössä 4.10.2019 Ruotsin asuntoviraston, pohjoismaisten ministeriöiden ja Suomen ympäristöministeriön toimesta. Kutsuvierastilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä pohjoismaisista Green Building Councileista. Tavoitteena on jatkaa vahvaa ja vakiintunutta

Ministeri Mikkonen vetoaa kansainväliseen rakennusalaan: Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia

2.10.2019
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri

Valkoinen on uusi musta

27.9.2019
Rakennusala on suuressa murroksessa, jossa ympäristöystävällisyys tulee monin eri tavoin aina vain tärkeämmäksi asiaksi. Rakennusten hiilijalanjälki, kiertotalous, energiatehokkuus, uusiutuva energiantuotanto, ympäristösertifiointi muun muassa ovat jo rakennusprojektin lähtökohtia. Tämä luo taas

Bionova ja CNCA kehittivät työkalun päästövähennysten saavuttamiseksi kaupunkiympäristöissä

27.9.2019
Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) ja Bionova kehittävät yhteistyössä työkalua materiaaleihin sitoutuneen hiilen vähentämiseksi infrastruktuurissa, rakennuksissa ja rakentamisessa. Mukana yhteistyössä on mm. Architecture 2030 ja Helsingin kaupunki. Työkalun avulla kaupungit

Viisi vinkkiä vihreämpiin kaupallisiin keittiöihin – sekä rakennuksiin yleisesti

27.9.2019
Edelleen suurin osa ravintoloista päästää kuuman ja huonosti puhdistetun ilman sellaisenaan ulkoilmaan. Sen sijaan kuuma ja usein rasvainen poistoilma voisi olla kunnolla puhdistettu ja sen sisältämä energia otettu hyötykäyttöön. Kylmillä

Jyväskylän Kangas tukee kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta

26.9.2019
Suomessa kasvava joukko kaupunkeja näyttää suuntaa hiilineutraalissa kaupunkikehityksessä. Resurssiviisas Jyväskylä on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030 ja jätteetön vuoteen 2040 mennessä. Jyväskylän Kangas on kaupungin merkittävin aluekehityshanke, jossa kestävä kaupunkisuunnittelu,

Ministeri Krista Mikkonen puhujana World Green Building Councilin tilaisuudessa New Yorkissa

25.9.2019
Lehdistötiedote 25.9.2019 Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu Suomen edustajana ja Key-note puhujana World Green Building Council -verkoston tilaisuuteen New Yorkissa, jossa julkistetaan uusi raportti ja visio rakennus- ja kiinteistöalan

Ensimmäiset yritykset Suomesta allekirjoittivat Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen

25.9.2019
Kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen on allekirjoittanut jo 60 organisaatiota. Tuoreimpien allekirjoittaneiden joukossa on myös kaksi suomalaista yritystä: Bionova ja EcoReal. Green Building Counci Finlandin puolesta haluamme onnitella sitoumukseen

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2019 -katsaus nostaa vähähiilisyyden keskiöön

25.9.2019
  KTI:n vuotuinen katsaus vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan kehityksestä nostaa tänä vuonna esiin hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden ajankohtaisina vastuullisuusteemoina. Katsauksessa esitellään kiinteistöalan toimijoiden ilmastotyön tuloksia, sekä kiinteistöjen hiilijalanjäljen seuraamiseen kehitettyä WWF-KTI ilmastotyökalua.  KTIN: vastuullisuusbarometrin mukaan yritysvastuu on liiketoimintastrategian lähtökohta tai

Kestävän rakennetun ympäristön parhaat esimerkit löydät jatkossa täältä!

23.9.2019
GBC:n uusi kestävän rakennetun ympäristön referenssipankki on julkaistu. Tule tutustumaan alan parhaisiin esimerkkeihin mm. vähähiilisyyden ja kiertotalouden saralla. Nyt julkaistut reilut 30 esimerkkiä ovat hyvä lähtökohta meille kaikille jakaa parhaita

Uusi raportti: Kiinteistö- ja rakennusala voi olla täysin hiilineutraali vuonna 2050

23.9.2019
LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019 World Green Building Councilin uusi kokonaisvaltainen raportti asettaa tavoitteeksi hiilineutraalin rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä esittelee toimenpiteet vallankumoukselliselle hiilidioksipäästöjen vähentämiselle. Tavoitetta ja toimenpiteisiin tarttumista tukee laaja, yli 80

World Green Building Week alkaa ja kannustaa päästövähennyksiin rakennetun ympäristön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

23.9.2019
LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019 Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapojen tulee kehittyä radikaalisti tulevina vuosina ilmastonmuutoksen asettaessa suuria haasteita. Kansainvälisen World Green Building Week 2019 -kampanjan teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Elinkaarilaskenta syventää käsitystä rakentamisen vähähiilisyydestä

19.9.2019
Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki on nyt noussut esiin entistä ajankohtaisempana teemana ympäristöministeriön julkaistua pilotoitavan laskentamenetelmänsä elokuun lopussa. Ympäristöministeriön menetelmä on tervetullut yhdenmukaisten pelisääntöjen kokoelma, joka mahdollistaa erilaisten rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen vertailun koko

Loikka 2/2019 julkaistu!

19.9.2019
Syksyn 2019 Loikka on ilmestynyt. Lehti sisältää tietoa kiertotalouden keinoista saada aikaan ympäristöystävällisempää kaupunkia. Myös tilaajan näkökulma kestävästä rakentamisesta herättää kysymyksiä; mitä sopimuskumppaneilta voi vaatia kestävään rakentamiseen liittyen? Lehdestä löydät

Vanhojen kauppakeskusten uusi elämä vaatii energiatehokkuutta

19.9.2019
Lämpöpuhaltimen pelti naksahtelee äänekkäästi samaan aikaan, kun joogaopettaja huutaa ohjeita salilliselle harrastajia arki-iltana vanhan kauppakeskuksen tiloissa Vantaalla.  Nykyisin tässä kauppakeskuksessa ei enää myydä vaatteita eikä koruja. Alakerrassa on vielä ruokakauppa, mutta

Level(s) –testausraportti Suomesta julkaistu

11.9.2019
Beetaversiota Level(s)-menetelmästä (Euroopan komission ehdotus rakennusten kestävyyden yhtenäiseksi raportointikehykseksi) testattiin laajasti Suomen rakennusalalla vuosina 2018–2019. Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät yhdessä testausajan. Nyt julkaistu selonteko esittää lyhyesti testausvaiheeseen

Kysy lisää vähähiilisestä rakentamisesta

30.8.2019
Vähähiilisen rakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa tukea kaikille ympäristöministeriön rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän testauksesta kiinnostuneille. Ympäristöministeriö aloittaa arviointimenetelmän testauksen 30.8.2019 järjestettävällä seminaarilla. Testaus kestää kesään 2020 asti ja sen tavoitteena on selvittää, kuinka

Etsintäkuulutus: Ilmianna vähähiilisen rakentamisen parhaat referenssit!

27.8.2019
Kokoamme alan parhaita esimerkkejä uudistettuun referenssipankkiin, joka tulee toimimaan inspiraation lähteenä alalle ja kannustamaan rakennetun ympäristön toimijoita vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Varmista näkyvyytesi ja syötä yrityksesi parhaat referenssit järjestelmään 19.9.2019 mennessä.   Osaajat esille – näytetään yhdessä suuntaa alalle  GBC:n uudistuneessa referenssipankissa voit jakaa parhaat vähähiilisyyttä, kiertotaloutta, energiatehokuutta tai laajemmin

IPCC:n maankäyttöraportti koskettaa myös urbaania rakennettua ympäristöä

14.8.2019
Jessica Karhu Elokuun alussa julkaistu IPCC:n maankäyttöraportti keskittyy globaaleihin maankäytön muutosten vaikutuksiin ilmastonmuutokseen ja ruokahuoltoon. Raportin tulokset kulminoituvat ruokajärjestelmän päästöjen pienentämiseen, missä oleellista on metsäkadon lopettaminen, turvemaiden hiilivarastojen suojelu ja

Ilmastokriisi kirittää syksyn käyntiin

13.8.2019
Syystervehdys Green Building Councilin jäsenille 13.8.2019 Syksystä tulee jälleen loistavan mielenkiintoinen ja merkittävä. GBC:n muista kuulumisista ja linjauksista kuulet hieman myöhemmin. Paljon on elokuun alkaessa on jo ehtinyt tapahtua kestävän

Kiertotalouden miniseminaari Asuntomessuilla

6.8.2019
Kävimme puhumassa kiertotaloudesta miniseminaarissa Kouvolan Asuntomessuilla yhdessä jäsentemme kanssa 5.8.2019. Keskustelemassa oli Saint-Gobain Finland, toimitusjohtaja Olli Nikula; Ramboll Finland Johtaja Pasi Rajala; ympäristöministeriö, erityisasiantuntija ja professori Matti Kuittinen ja Netlet Oy

Rakennettu ympäristö keskiöön matkalla kohti hiilineutraalia Eurooppaa

2.7.2019
Olemme julkaisseet osana World GBC:n eurooppaverkostoa kannanoton, jonka mukaan kestävä rakennettu ympäristö tulee ottaa entistä keskeisemmäksi osaksi EU:n tulevaisuutta. Väistyvä EU:n komissio on tehnyt hyvää työtä ja allekirjoittanut mm. Pariisin

Vancouver – Green Business meeting with members of GBC Finland

10.6.2019
Vancouver is blooming. The city is home for numerous construction businesses, technology companies, start-ups, and it is even dubbed the Hollywood of the North. The city and its 2.5 million

A circular built environment: a castle in the air or a feasible future?

10.6.2019
World Circular Economy Forum 2019, Helsinki, Tuesday 4 June  Circular Economy in Construction – WCEF2019 parallel session On Tuesday 4 June 2019, experts around the world gathered in Helsinki, Finland for

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttö ja neuvontapalvelu käynnistyvät syksyllä

4.6.2019
Ympäristöministeriön valmistelema rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä siirtyy koekäyttöön elokuussa 2019. Ympäristöministeriö tulee myöntämään koekäyttöön osallistuville hankkeille avustusta, jolla voidaan kattaa osa vähähiilisyyden arvioinnista aiheutuvista aloituskuluista. Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttö käynnistyy perjantaina

Kiertotalous osaksi Helsingin kaupunkisuunnittelua

3.6.2019
3.6.2019 Vieraskynä Venla Salomaa Aloitin Helsingin kaupungin yleiskaavayksikössä suunnitteluharjoittelijana toukokuussa 2019. Tehtäväni on kolmen kesäkuukauden ajan selvittää, miten kiertotalous täytyy ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Selvitys on välttämätön, sillä resurssien ylikuluttaminen ei

Jopa kolmasosa kerrostalojen energiankulutuksesta hukkaan – taloyhtiöt Helsingissä ja Vantaalla ottivat kokeiluun yksinkertaisen ratkaisun

23.5.2019

Kerrostalojen hukkaan menevä energia on yleinen ongelma, jossa on runsaasti säästöpotentiaalia. Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke kokoaa parhaita käytäntöjä digitaalisen tiedon hyödyntämisestä ja uusien palveluiden käyttöönotosta asunto-osakeyhtiöissä.

Tavoitteeksi hiilineutraalit rakennukset

8.5.2019
GBC Finland järjesti 25.4. tilaisuuden Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen esittelemiseksi. Sitoumus on osatavoite kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2030. Nyt on aika toimia ja verkostona voimme saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita.

Millaisen edustuksen kiertotalous sai Arkadianmäelle?

7.5.2019
Ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja 44 ehdokasta allekirjoitti Kiertotaloussprintti-hankkeen kiertotalouslupauksen ja sitoutui samalla edistämään kiertotaloutta tukevien toimenpiteiden toteutumista sekä kiertotalouden kasvua kiinteistö- ja rakennusalalla. Kysyimme kolmen eri puolueen läpi menneiltä kansanedustajilta,

Ilmastoveivi2019 -kampanja

24.4.2019
Ilmastoveivi2019-kampanja kerää nimiä vedotakseen poliittiseen päätöksentekoon kestävämmän ilmastopolitiikan puolesta Euroopan unionissa. Koska edistämme kestävää kehitystä rakennetussa ympäristössä, olemme allekirjoittaneet vetoomuksen kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta. Poliittisella ohjauksella on suuri merkitys niin kansallisesti

Mielipidekirjoituksemme Helsingin Sanomissa 16.4.2019

16.4.2019
Green Building Council Finland jäsenistö hyväksyi kevätkokouksessaan 26.3.2019 julkilausuman tavoitella hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuoteen 2030 mennessä. HS julkaisi mielipidekirjoituksemme 16.4.2019, joka on tiivistelmä julkilausumasta ja jatkaa keskustelua tavoitteen saavuttamiseksi. Alla

Kiertotalous kiinnostaa vaaleissa – lähes 40 ehdokasta tehnyt kiertotalouslupauksen

9.4.2019
Rakennetun ympäristön kiertotalous kiinnostaa eduskuntavaaliehdokkaita. Kiertotalouslupauksen on tehnyt viikossa jo lähes 40 ehdokasta, mukana mm. nykyisen hallituksen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.), sisäministeri Kai Mykkänen (kok.), vihreiden varapuheenjohtaja

Haussa rakentava kiertotalousehdokas

3.4.2019
Ilmastovaalit, sotevaalit, maahanmuuttovaalit… Mahtuuko Suomeen vielä yhdet vaalit, nimittäin kiertotalousvaalit? Olemme huomanneet, että rakennettu ympäristö tarvitsee vielä puolestapuhujia näissä vaaleissa. Rakentamisen tai kiinteistönpidon asiat eivät yllä vaalilupausten top ten -listalle,

Julkilausuma: Tavoitteeksi hiilineutraalisuus rakennetussa ympäristössä

2.4.2019
Green Building Council Finlandin jäsenet toteavat, että työtä hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttamiseksi tulee jatkaa määrätietoisesti. FIGBC osallistuu maailmanlaajuisen The Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen edistämiseen ja selvittää jäsenineen sen soveltuvuuden Suomeen tavoitteenamme hiilineutraali rakennuskanta vuonna 2030.  Rakennettu ympäristö & ilmastonmuutos  Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutokseen sopeutumisessa

RIL:in Miimu Airaksinen: Rakennettu ympäristö on tärkeämpi kuin tiesimmekään

26.3.2019
RIL:in toimitusjohtaja Miimu Airaksinen pohtii vasta julkaistun ROTI2019 raportin pohjalta kiertotalouden merkitystä ja roolia kansallisomaisuutemmme hoidossa. Rakennetun ympäristön merkitys on tärkeämpää kuin uskommekaan. Winston Churchillin sanoin ”Me muokkaamme rakennettua ympäristöä,

Loikka 1/2019 on julkaistu!

20.3.2019
Vuoden 2019 ensimmäisen Loikka-numeron kantavana teemana on vähähiilisyys. Lue mielenkiintoisia artikkeleita muun muassa Turun Toriparkista, rakentamiseen kaavaillusta hiilikatosta sekä rahoitusalalla kiihtyvästä vihreästä aallosta. Ajatuksia herättävän kolumnin ”Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaativat rakennussektorin

Tulevaisuuden vihreät koulut -seminaarissa oppeja julkiseen rakentamiseen

15.3.2019
”Koulu on oppimisen alusta, mutta myös oppimisen kohde.” Näin lausahti Eero Väätäinen, oppimisympäristöjen kehittämisen projektipäällikkö Vantaan kaupungilta Tulevaisuuden vihreät koulut – oppimisen paikka -asiantuntijaseminaarissa 7.3.2019. Seminaarin järjestimme yhdessä Stora Enson kanssa tarpeesta

Ilmoittaudu mukaan Kiertotalous rakennetussa ympäristössä – opintomatkalle Amsterdamiin 11.–12.4.2019

12.3.2019
Hei sinä kiertotalouden asiantuntija,  vielä on muutama paikka jäljellä! Tule mukaan Kiertotaloussprintti -hankkeemme opintomatkalle Amsterdamiin 11.-12.4.2019.   Kutsumme matkalle mukaan rakennusliikkeiden ja suunnittelutoimistojen edustajia, tilaajia kaupungeista ja yksityiseltä puolelta, rakennusmateriaalien tuottajia sekä tilojen hallinnan

Ympäristöteot lisäävät kiinteistön arvoa

28.2.2019

Harri Hakaste Ympäristöministeriöstä kertoi, että uudisrakentaminen on pääohjausväline vähähiilisempään rakentamiseen tällä hetkellä. Keinoja korjausrakentamisen kytkemiseksi ohjaukseen tarvitaan jatkossa enemmän.

(lisää…)

Blogi: Energiatehokkuus ja laadukas sisäilma – totta vai tarua?

20.2.2019

Vastuullinen energianhallinta ja energiatehokkuus kiinnostavat kiinteistöjen omistajia, mutta mikä on niiden vaikutus sisäilmaolosuhteisiin. Moni pelkää turhaan energiatehokkuusremontteja ja miettii huononeeko sisäilman laatu tai syntyykö kiinteistöihin mahdollisesti kosteusongelmia.

(lisää…)

Kestävän infran määritelmä julkaistu

6.2.2019
Mitä kestävän kehityksen näkökulmat tarkoittavat infran kannalta? Tähän kysymykseen tarjoaa vastauksia kestävän infran määritelmä. Määritelmän toivotaan toimivan työkaluna siten, että infran ja infrahankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa kestävä kehitys tulisi huomioitua

Vuoden ensimmäinen Vihreä Foorumi: Ilmastoviisaan asumisen edellytykset

30.1.2019
Pidimme torstaiaamuna 24.1. yhteistyössä Demos Helsingin kanssa vuoden ensimmäisen Vihreän Foorumin aiheena ”Hyvä elämä ja ilmastoviisas asuminen”. Tapahtumassa  pohdittiin, mitä hyvä elämä sisältää kestävyyden ja asumisen kannalta sekä millaisilla ratkaisuilla sitä

Healthier Homes, Healthier Planet – opas, jonka avulla teet kodistasi terveellisemmän

17.12.2018
WorldGBC julkaisi Healthier Homes, Healthier Planet -oppaan maailmanlaajuisen ilmastokokouksen COP24:n yhteydessä. Uusi opas esittelee toimia, joilla kodeista voi tehdä terveellisempiä. Vaikutukset ulottuvat aina ihmisistä koko planeettaan. Keskimäärin 90 % ajasta

Lehdistötiedote: GBC Finlandin opinnäytetyökilpailussa esillä kiertotalousratkaisuja, ympäristösertifiointeja ja hyvä sisäilma

21.11.2018
LEHDISTÖTIEDOTE 22.11.2018 GBC Finlandin opinnäytetyökilpailuun Kestävästi rakennettu ympäristö osallistui tänä vuonna 13 erinomaista työtä kahdeksasta eri oppilaitoksesta. Töissä käsiteltiin tänä vuonna aikaisempia vuosia entistä kohdistetummin kestävää rakentamista ja kiertotaloutta. Kestävyys

Rakennettu ympäristö on ratkaisevassa roolissa 1,5 asteen tavoitteen saavuttamisessa

11.10.2018
IPCC:n raportin julkaisun jälkeen on tullut aika miettiä tulosten merkitystä. Monista kommenteista nousee esiin kiteytyksenä toivo sekä kiire. Meillä on vielä toivoa ja mahdollisuus pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen, mutta toimenpiteillä on tulipalokiire. Kiinteistö-ja rakennussektoria raportti käsittelee suoraan

Suomen Level(s)-pilotointi löi komission edustajan ällikällä

8.6.2018
Suomi on etunenässä pilotoimassa ympäristöystävällistä rakentamista edistävää eurooppalaista Level(s)-viitekehystä. Mukana on yli 20 pilottihanketta, joita viedään eteenpäin aktiivisesti ja sitoutuneesti. Työpajassa 6.6. komission edustaja Josefina Lindblom tarjosi tukea pilotoijille ja

Maailma kaupungistuu – kiinteistö- ja rakennusalan mahdollisuudet päästä kierrolla kärkeen

21.5.2018
Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijat näkevät, että KIRA-alalla on suorastaan velvollisuus siirtyä kohti kiertotalouden mukaista toimintaa, jotta paljon energiaa ja resursseja käyttävä rakennettu ympäristö toimisi luonnon kantokyvyn rajoissa. Nyt julkaistu raportti

Kohti kestävää infrastruktuuria

15.5.2018
Mitä tarkoittaa kestävä infra? GBC:n uusinta Kestävä infra -toimikuntaa vetävät Heidi Huvila (Helsingin kaupunki) ja Riina Känkänen (Ramboll) kertovat blogissa, mistä kestävässä infrassa on kyse ja millaisiin aiheisiin toimikunta aikoo määrätietoisesti

Haemme toteuttajaa kiinteistöjen käytön hiilijalanjäljen laskentaan

28.9.2015
Haemme toteuttajaa Ilmastokatu-hankkeeseen liittyvään toimeksiantoon. Hankkeessa seurataan kiinteistöjen kehittymistä vähäpäästöisemmiksi rakennusten elinkaarimittareilla. Hankkeen tavoitteena on vähentää Iso Roban ja Tikkurilan keskustan energian kulutusta 20 prosentilla. Alueet toimivat referenssikohteina uusille energiaasäästäville

MEDIASSA: Europa-lehti: Euroopasta vähähiilinen talous 40 vuodessa, rakennusala hyötyy eniten

27.4.2011
EU:n komissio on julkaissut suunnitelman siitä, miten Eurooppa saa painettua hiilipäästöt lähes nollaan. Tuotannon tavat muuttuvat, mutta kuluttajilta ei edellytetä mittavia uhrauksia. Rakentamisen ja energia-alan ennustetaan hyötyvän vähähiilitaloudesta eniten, kirjoittaa

  Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen pienentäminen kustannustehokkaasti vuokratalokohteessa

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää neljän eri vuokrakerrostalon hiilijalanjälki ja sen pienentämismahdollisuudet tulevissa vuokrakohteissa mahdollisimman pienellä kustannuksella.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
  2018

  Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma

  ”Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma” -selvityksen lähtökohtana oli ARAn vuosina 2009–2012 toteuttama Asumisen uudistaminen -projekti, jonka tavoitteena oli kehittää ja parantaa asuntokannan ja -alueiden energiatehokkuutta.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
  2016

  Framework for carbon neutral buildings and sites

  This Framework presents the following four basic elements for a climate action strategy in detail: Part 1 CO2 accounting for status assessment Part 2 Climate Action Roadmap Part 3 CO2 reporting Part 4 Quality assurance and verification

  DGNB
  2020

  Kestävän alueen määritelmä

  päivitys 2020

  Green Building Council Finland | Kestävät alueet toimikunta
  2020

  Vihreä asuinkerrostalo

  Selvitys ekologisen asuinkerrostalon passiivisista suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista.

  Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos
  2015

  Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvitys

  Markkinaselvitys esittelee taloyhtiöiden kiinnostusta, maksuhalukkuutta ja -kykyä hankkia ilmastoviisaita palveluita omistamiinsa asuinkerrostaloihin.

  Green Building Council Finland
  2020

  Advancing Net Zero Status Report 2020

  Our report outlines the latest in industry action towards achieving our vision of a more sustainable built environment for everyone, everywhere.

  World GBC
  2017

  Advancing Net Zero Status Report 2019

  The World Green Building Council is calling for 100% net zero carbon buildings by 2050.

  World GBC
  2019

  Askeleet vähähiiliseen kiinteistöjen energiankäyttöön

  Nämä kiinteistöjen vähähiilisen energiankäytön askeleet on tarkoitettu ammattimaisille kiinteistöomistajille, jotka haluavat siirtyä kohti kestävää energiankäyttöä ja vähähiilisyyttä toiminnassaan.

  GBC Finland
  2020

  VÄHÄHIILISYYDEN SANAKIRJA

  Vähähiilisyyden sanakirja sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit Suomeksi.

  GBC Finland
  2020

  OPINNÄYTETYÖ: Ympäristötietoisen rakennesuunnittelun ohjaus

  Opinnäytetyössä käsitellään ympäristötietoista rakennesuunnittelua ja siihen liittyviä asioita, kuten elinkaariarviointi, rakennusten hiilijalanjälki ja muuntojoustavuus.

  Karelia Ammattikorkeakoulu
  2020

  Rakentamisen ympäristöindikaattorit tontinluovutuksessa ja rakennushankkeiden kilpailutuksissa

  Tässä raportissa esitetään suositukset kriteereiksi, joilla voidaan edistää ympäristötehokkuuden tavoitteiden saavuttamista maankäyttösopimuksissa ja kilpailumenettelyissä.

  Karelia Ammattikorkeakoulu
  2020

  Embodied Carbon: Developing a Client Brief

  UK GBC
  2017

  OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

  LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
  2020

  Level(s) – Test Report from Finland

  Beetaversiota Level(s)-menetelmästä testattiin laajasti Suomen rakennusalalla vuosina 2018–2019.

  Ympäristöministeriö
  2019

  Bringing Embodied Carbon Upfront

  Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon

  World GBC
  2019

  Kestävän alueen määrittely

  Määrittely laadittu tukemaan kestävää alueidenkäytön suunnittelua.

  GBC Finland
  2015

  Kestävän infran määritelmä

  Infran kestävyyteen kohdistuu aiempaa monipuolisempia vaatimuksia ja infran kestävyys myös ymmärretään nykyisin yhä laajemmin.

  GBC Finland
  2019

  Kestävän kiinteistöjohtamisen määritelmä

  Toivomme tämän kuvauksen esittävän yhtymäkohdat yksittäisen kiinteistön kestävyyden johtamisen

  GBC Finland
  2019

   Asunto Osakeyhtiö Tampereen Auringonsäde

   Nettonollaenergia on konsepti, jolla asumisen laskennallinen energiantarve katetaan lähes hiilipäästöttömällä energiantuotannolla.
   Arvioitu 1/2021

   Ekotehokas Vaaralanpuiston päiväkoti

   Vaaralanpuiston päiväkoti on ekotehokas, vuonna 2017 valmistunut A-energialuokan päiväkoti.
   2017

   Energiatehokas toimitilakiinteistö Pressi Smart Premises, C-talo

   PRESSIn matka ideasta valmistuneeksi rakennuskompleksiksi sai alkunsa ajatuksesta tarjota tulevaisuuden toimitilat yrityksille nyt.
   2019

   Energiatehokas Viihdekeskus Flamingo

   Energiatehokkuushanke, jolla kehitetään kiinteistön tekniikan tarpeenmukaista toimintaa ja parannetaan energiatehokkuutta.
   2019

   Energiatehokkaat Domus Aboensiksen rakennukset

   nollaE-ohjelmistolla tehty optimointi tuotti asuinrakennukselle 77 % pienemmän kokonaisenergiankulutuksen ja 58 tonnia pienemmät vuotuiset hiilidioksipäästöt.
   2019

   Härmälänrannan maaperän kunnostus

   Hankkeessa laskettiin esirakentamisen CO2-päästöt ja tuotettiin tietoa infrarakentamisen päästöistä ja vaihtoehtoisista resurssiviisaista ratkaisuista.
   2019

   Harppuunakortteli, Turku

   Turun Harppuunakortteli lämpenee itsenäisesti geoenergialla ja on lähes energiaomavarainen.
   2019

   HAVI Logistics Oy:n ympäristöystävällinen jakelukeskus

   Jakelukeskuksen sähkönkulutus tulee vähenemään vuositasolla yhteensä noin 400 MWh, mikä vastaa 65 tonnin CO2- päästövähenemää.
   2019

   Helkama toimitalo Espoo, Aurinkosähköjärjestelmä

   Aurinkosähköjärjestelmällä katetaan noin 15 % koko kiinteistön vuotuisesta sähköntarpeesta päästöttömästi.
   2019

   Hiilijalanjälki rakennushankkeen ohjauksessa – Suomalais-venäläinen koulu

   Helsinkiin 2021 valmistuva Suomalais-venäläinen koulu on toiminut esimerkkikohteena useammassakin hiilijalanjäljen laskentaan liittyvässä pilotoinnissa. Noin 6 400 bruttoneliömetrin laajuinen, kaksikerroksinen koulurakennus rakennetaan ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT) ja liimapuurakenteista. Puu on merkittävässä osassa myös sisätilojen arkkitehtuurissa.
   2021

   Honkasuon passiivitason puukerrostalot

   Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue.
   2025

   Kestävä GeoHouse Älykylä Utajärvellä

   GeoHouse Älykylä yhdistää useita kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin hyötyihin asukaslähtöisesti.
   2021

   Kylpylähotelli Sokos Hotel Koli

   Geoenergian ansiosta Sokos Hotel Koli vähensi polttoöljyn kulutusta 20 000 litraa jo kahdessa kuukaudessa.
   2019

   Porvoon yhteistilahankkeen kiertotalousratkaisut

   Porvoon virastotalon yhteiskäyttöisessä monitilatoimistossa tehostettiin tilankäyttöä ja säästettiin hiilijalanjäljessä kiertotalousratkaisujen avulla.
   2020

   Pudasjärven Hyvän Olon Keskus (PHOK), elinkaarihanke

   Kiinteistöllä on elinkaarikustannuslaskennan mukaan optimoidut elinkaarikustannukset ja energiatehokkuus.
   2020

   Puhdas ja älykäs Kera -kehityshanke

   Keraa kehitetään kiertotalouden esimerkkialueena. Yhteiskehittämisen avulla luodaan uusia energiaratkaisuja, liikkumisen muotoja ja urbaania ruuantuotantoa.
   2030-luku

   Puukerrostalo Visa I

   Nelikerroksisen rakennuksen runkomateriaali sekä julkisivu ovat puuta.
   2019

   Rantaroustin koulu, uusi oppimisympäristö vihreillä arvoilla

   Uusi koulu elinkaarimallilla.
   2017

   Rovaniemen keskustan asemakaavan kestävyys

   Osayleiskaavalle tehtiin BREEAM Communities -ympäristöluokitusjärjestelmän kriteerien pohjalta alustava kestävyyden tarkastelu.
   2013

   Talo Korea: kestävän kehityksen omakotitalo

   Talo Korea kohteessa yhdistyy monta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tekijää.
   2019

   Turun Toriparkki

   Turun Toriparkki on valmistuessaan tiettävästi Euroopan ensimmäinen nollahiiliparkki.
   2020

   Valkealan monitoimitalo ja Sarkolan koulu, LCA ja LCC

   Kahden suunnitteluvaiheessa olevan rakennuksen energian tavoitekulutusten, elinkaaren hiilijalanjälkien ja elinkaarikustannusten laskenta ja optimointi.
   2020

   Varma pääkonttori Hiiliranta

   Sähköautojen latausvalmius kaikille parkkipaikoille sai yritykset muuttamaan autopolitiikkaansa.
   2017

   VAV Kaskelantie 1

   Suomen ensimmäinen tämän kokoluokan kolmannen sukupolven Joutsenmerkki-vaatimukset täyttävä asuntokohde.
   2018