icon330-hiilineutraalisuus

Hiilineutraalisuus

Kiinteistö- ja rakennusalalla ollaan siirtymässä pelkästä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikana muodostuvaan hiilijalanjälkeen. Monet kaupungit ovat jo asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään hiilineutraalisuuteen ja siten vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. GBC haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan toimimaan kokonaisuutena, jotta alalla asetettaisiin koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsittäisiin yhteistyössä keinot niiden saavuttamiseen.

Omat projektit ja julkaisut

Alan kuulumiset

13.6.2019

World Green Building Week 2019

Suomi

World Green Building Week 2019 World Green Building Week 2019: BuildingLife Kansainvälinen World Green Building Week (WGBW) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla....

18.4.2019

Net Zero Carbon Commitment

Suomi

Net Zero Carbon Buildings Commitment–Nollahiilirakennus World Green Building Council -yhteistyöverkosto (WGBC) on lanseerannut maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Vapaaehtoisen sitoumuksen...

16.4.2019

Ympäristöluokitukset

Suomi

Ympäristöluokitukset 1. Tarkoitus ja hyödyt Kiinteistö- ja rakennusala on aiheuttamiensa vaikutusten seurauksena merkittävässä asemassa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Rakennuksemme tuottavat kolmanneksen Suomen...

Yhteistyö ja julkaisut