Green Building Council Finland

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – onko rakennushanke koskaan valmis?

[hr]mia_andelinMia Andelin

Ympäristökoordinaattori

Skanska Commercial Development Finland[hr]

Rakennusprojektissa ei riitä, että rakennus suunnitellaan, pystytetään ja saadaan käyttövalmiiksi. Huomioon tulee ottaa myös rakennuksen jatkuva hoito ja suunnitelmallinen korjaustoiminta sen käyttövaiheessa.

Hyvää kiinteistönpitoa ovat toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat, joissa on viihtyisät sisäolosuhteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennus ja sen laitteet pidetään kunnossa ja säädöt ovat kohdillaan.

Laitteiden säännöllinen huolto vaatii suunnitelmallisuutta ja seurantaa, mutta tuo myös ennustettavuutta ja pitää kulut kurissa. Jo maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksella tulee olla käyttö- ja huolto-ohje, mikäli niitä käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn.

Järjestelmiä ja rakennusta pystytään käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla, kun käytössä on tiedot suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehdyistä ratkaisuista. Useimmiten siirryttäessä rakennusvaiheesta käyttövaiheeseen tapahtuu kuitenkin harmittavasti tietokatkos. Skanskan pääkonttorissa Skanskatalossa tätä on ehkäisty sillä, että Skanska Talotekniikan asiantuntijat jatkavat rakennuksen säätöjen seuraamista ja optimointia myös rakentamisvaiheen jälkeen.

Tilojen tulee sopia käyttäjänsä tarkoituksiin

Skanskatalon säätöjä ei kuitenkaan tehdä vain teknisessä mielessä, vaan sisäilmaolosuhteiden tulee vastata käyttäjän tarpeita. Tarpeenmukaisuus on avainasemassa myös energiankulutuksen kannalta, sillä käyttöajat ja ihmismäärät vaikuttavat kulutukseen. Skanskatalon ilmanvaihto, jäähdytys ja valaistus toimivat tarpeenmukaisesti. Automatiikkaa hyödynnetään myös kulutusseurannassa.

Automatiikka ei sinänsä ole itsetarkoitus, vaan toimii hyvänä työkaluna. Tärkeätä on kiinnittää huomiota siihen, että tilat toimivat käyttäjälle. Siksi käyttäjien kokemaa viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä seurataan. Skanskatalossa kokoontuu kerran kuussa työryhmä, joka selvittää mahdollisia ilmitulleita haasteita kuten viihtyvyysongelmia. Ongelmien syyt pyritään selvittämään yhdessä ja hakemaan niille ratkaisu. Osalle taloa on esimerkiksi aikaisemmin tänä vuonna tehty sisäilmastoselvitys. Selvityksen teki Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Mitään hälyttävää ei tässä selvitystyössä tullut esille, joskin ilmanvirtausten suhteen haasteellisen korkean avotilan ilmanvirtauksia on jouduttu erikseen mittaamaan.

Käyttövaiheen säädöillä ja seurannalla haluttuun lopputulokseen

Uusissa ja moderneissa rakennuksissa, kuten Skanskatalossa, tekniikan säätö ja rakennuksen oikea käyttö korostuvat entisestään. Skanskatalossa seuranta ja säätöjen tekeminen jatkunevatkin läpi rakennuksen elinkaaren.

Tällä erää näyttää siltä, että Skanskatalon lukemat sähkön-, lämmön- ja jäähdytyksen tarpeen suhteen on saatu asettumaan suunnitteluvaiheessa simuloitujen lukujen kanssa samalle tasolle – eli ainakin on päästy siihen, mitä on suunniteltukin.

Tavoitteena kuitenkin on, että seurannan ja säätötoimenpiteiden avulla Skanskatalon energiankulutus saadaan vieläkin alemmas, kun rakennus ja sen tavat opitaan tuntemaan perinpohjaisesti. Voidaan siis sanoa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja loppupuolikas muodostuu laadukkaasta toteutuksesta, käyttövaiheen säädöistä ja seurannasta.[hr]Blogin kirjoittaja Mia Andelin toimii Skanska Commercial Development Finlandin ympäristökoordinaattorina ja osallistuu aktiivisesti myös GBC Finlandin toimintaan Kaupalliset luokitustyökalut -toimikunnassa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen