Green Building Council Finland

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – onko rakennushanke koskaan valmis?

[hr]mia_andelinMia Andelin

Ympäristökoordinaattori

Skanska Commercial Development Finland[hr]

Rakennusprojektissa ei riitä, että rakennus suunnitellaan, pystytetään ja saadaan käyttövalmiiksi. Huomioon tulee ottaa myös rakennuksen jatkuva hoito ja suunnitelmallinen korjaustoiminta sen käyttövaiheessa.

Hyvää kiinteistönpitoa ovat toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat, joissa on viihtyisät sisäolosuhteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennus ja sen laitteet pidetään kunnossa ja säädöt ovat kohdillaan.

Laitteiden säännöllinen huolto vaatii suunnitelmallisuutta ja seurantaa, mutta tuo myös ennustettavuutta ja pitää kulut kurissa. Jo maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksella tulee olla käyttö- ja huolto-ohje, mikäli niitä käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn.

Järjestelmiä ja rakennusta pystytään käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla, kun käytössä on tiedot suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehdyistä ratkaisuista. Useimmiten siirryttäessä rakennusvaiheesta käyttövaiheeseen tapahtuu kuitenkin harmittavasti tietokatkos. Skanskan pääkonttorissa Skanskatalossa tätä on ehkäisty sillä, että Skanska Talotekniikan asiantuntijat jatkavat rakennuksen säätöjen seuraamista ja optimointia myös rakentamisvaiheen jälkeen.

Tilojen tulee sopia käyttäjänsä tarkoituksiin

Skanskatalon säätöjä ei kuitenkaan tehdä vain teknisessä mielessä, vaan sisäilmaolosuhteiden tulee vastata käyttäjän tarpeita. Tarpeenmukaisuus on avainasemassa myös energiankulutuksen kannalta, sillä käyttöajat ja ihmismäärät vaikuttavat kulutukseen. Skanskatalon ilmanvaihto, jäähdytys ja valaistus toimivat tarpeenmukaisesti. Automatiikkaa hyödynnetään myös kulutusseurannassa.

Automatiikka ei sinänsä ole itsetarkoitus, vaan toimii hyvänä työkaluna. Tärkeätä on kiinnittää huomiota siihen, että tilat toimivat käyttäjälle. Siksi käyttäjien kokemaa viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä seurataan. Skanskatalossa kokoontuu kerran kuussa työryhmä, joka selvittää mahdollisia ilmitulleita haasteita kuten viihtyvyysongelmia. Ongelmien syyt pyritään selvittämään yhdessä ja hakemaan niille ratkaisu. Osalle taloa on esimerkiksi aikaisemmin tänä vuonna tehty sisäilmastoselvitys. Selvityksen teki Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Mitään hälyttävää ei tässä selvitystyössä tullut esille, joskin ilmanvirtausten suhteen haasteellisen korkean avotilan ilmanvirtauksia on jouduttu erikseen mittaamaan.

Käyttövaiheen säädöillä ja seurannalla haluttuun lopputulokseen

Uusissa ja moderneissa rakennuksissa, kuten Skanskatalossa, tekniikan säätö ja rakennuksen oikea käyttö korostuvat entisestään. Skanskatalossa seuranta ja säätöjen tekeminen jatkunevatkin läpi rakennuksen elinkaaren.

Tällä erää näyttää siltä, että Skanskatalon lukemat sähkön-, lämmön- ja jäähdytyksen tarpeen suhteen on saatu asettumaan suunnitteluvaiheessa simuloitujen lukujen kanssa samalle tasolle – eli ainakin on päästy siihen, mitä on suunniteltukin.

Tavoitteena kuitenkin on, että seurannan ja säätötoimenpiteiden avulla Skanskatalon energiankulutus saadaan vieläkin alemmas, kun rakennus ja sen tavat opitaan tuntemaan perinpohjaisesti. Voidaan siis sanoa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja loppupuolikas muodostuu laadukkaasta toteutuksesta, käyttövaiheen säädöistä ja seurannasta.[hr]Blogin kirjoittaja Mia Andelin toimii Skanska Commercial Development Finlandin ympäristökoordinaattorina ja osallistuu aktiivisesti myös GBC Finlandin toimintaan Kaupalliset luokitustyökalut -toimikunnassa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green