ICON Kiinteistörahastot Green Building Council Finlandin jäseneksi

ICON Kiinteistörahastojen kiinteistöjohtaja Sami Saarnisto:
GBC Finlandin jäsenyys on meille jälleen yksi konkreettinen askel arvojemme toteuttamisessa. Jäsenyyden avulla voimme jakaa hankkeidemme kautta saatuja hyviä käytäntöjä ja kokemuksia laajemmin alan eri toimijoiden kesken sekä osallistua alan kehittämiseen. GBC edustaa osaamisen kirkkainta kärkeä ja on jokaisen kestävää kehitystä edustavan toimijan koti. ICON Kiinteistörahastot iloitsee yhteisen matkan aloittamisesta kohti kestävyyden kärkeä!

Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen:
On ilo huomata, että ICON Kiinteistörahastot on asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet kestävän kehityksen parhaiden käytäntöjen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseksi. ICON katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja toteuttaa tavoitteitaan konkreettisesti hankkeissaan elinkaarikustannukset minimoiden. Olemme iloisia saadessamme ICON kiinteistörahastot verkostomme jäseneksi.

[hr]

ICON Kiinteistörahastot on määrätietoinen kiinteistökehittäjä, jonka toiminnan tavoitteena on ekologisuus, digitaalisuus ja tehokkuus. 

ICON Kiinteistörahastot on Suomalainen yritys. Toimintamme keskittyy kiinteistökehittämiseen pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme pohjoismaihin ja baltiaan. Kehityshankkeiden tavoitteita ohjaavat meidän arvot: Ekologisuus, Digitaalisuus ja Tehokkuus. Näiden ohjaamana rakennutamme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita rakennuksia, joissa huomioidaan digitaalisuus, älykäs talotekniikka ja jotka ovat elinkaarikustannuksiltaan tehokkaita. Rakennukset ovat arkkitehtuurisesti kauniita ja niissä on miellyttävä asua. Meidän motto on Käsinkosketeltavaa tuottoa™.

  • Ekologisuus tarkoittaa energiatehokkuutta ja korkeaa energiaomavaraisuuden astetta. Pyrimme hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä käyttämällä hybridilämpöjärjestelmiä. Ekologisuusastetta pyritään nostamaan myös käyttämällä rakennusmateriaalina puuta ja muita elinkaarensa aikana ympäristöä vähemmän kuormittavia materiaaleja.
  • Digitaalisuus tarkoittaa älykästä kiinteistötekniikkaa. Sensoreiden hyödyntämistä ilmanvaihdon ja lämmityksen/viilennyksen ohjauksessa, älylukkoja ja kulunvalvontaa sekä modernien ratkaisujen hyödyntämistä rakennetussa ympäristössä.
    Tehokkuus tarkoittaa rakennusten elinkaaren optimointia. Suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa tulevien kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen ja kustannuksiin. Tehokuutta tuo myös asuntojen suunnittelun ohjaus siten, että asunnot ovat toimivia ja turhia neliöitä ei ole.
  • Tehokkuutta tuodaan myös rakennusvaiheeseen korkean esivalmistusasteen kautta. Moduulirakenteita hyödyntäen voidaan suurin osa työstä tehdä valvotuissa tehdasolosuhteissa. Näin työmaavaiheeseen jäävät pelkät perustustyöt ja moduulien pystytys.

Tutkimme jatkuvasti uusiutuvien energiamuotojen käyttöasteen nostamista hankkeissamme ja kehitämme itse digitaalisia ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

[hr]

GBC Finland kokoaa koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen liittyvää kestävän kehityksen osaamista.

GBC Finlandin ydintehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi. Missiomme on: Kestävyyden kärkeen yhdessä! [hr]

Lisätietoja 
Sami Saarnisto, kiinteistöjohtaja, ICON Kiinteistörahastot, 050 5277 854, iconfund.fi
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, 040 525 8440, figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami