Green Building Council Finland

Intian vihreän rakentamisen markkinoilla on tilaa myös suomalaiselle osaamiselle

Aasian markkinat ovat maailman nopeimmin kasvavat vihreän rakentamisen markkinat. Kasvu keskittyy erityisesti Kiinaan ja Intiaan, jossa rakennuskannan huono kunto, kasvava väestö ja kaupunkeihin kohdistuva muuttoliike asettavat valtavat tarpeet uudis- rakentamiselle. Arvioiden mukaan Intian vuoden 2050 rakennuskannasta 80 prosenttia on vielä rakentamatta.

Intian kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset ovat halukkaita torjumaan ilmastonmuutosta ja maassa pyritään rakentamaan uudet rakennukset vastuullisesti. Niukoista taloudellisista resursseista huolimatta maassa panostetaan vihreisiin rakennuksiin ja uusiutuvaan energiantuotantoon, kuten aurinko- ja tuulivoimaan. Intian suurin ympäristöongelma on puhtaan veden puute ja siksi myös vesi-infran rakentaminen ja uudistaminen on merkittävä kehityskohde. Useissa kaupungeissa rakennusluvan saaminen voi edellyttää sadevedenkeruun järjestämistä rakennettavassa kohteessa. Myös jätteiden lajittelu ja kierrätyksen edistäminen saavat painoarvoa suunnittelussa.

Intian Green Building Council tekee työtä vihreän rakennetun ympäristön edistämiseksi. Myös Intian talotekninen järjestö ISHRAE on vahvasti mukana omalla panoksellaan. Omia kansallisia luokitusohjelmia on kehitetty kodeille, tehdasrakennuksille, kaupunkikehityshankkkeille ja erityistalousalueille.

Toimistoissa, kauppakeskuksissa ja asuinkerrostaloissa käytetään kansallista LEED Intiaa, joka pohjautuu LEED 2009 -versioon. Niukkojen vesiresurssien takia veden osuutta kokonaispisteistä on kuitenkin kasvatettu. Järjestelmään on nyt rekisteröity 1289 rakennusta ja niiden kokonaispinta-ala on yhteensä jo 90 miljoonaa neliömetriä. Lähes 200 toimistoa ja asuinrakennusta on myös saanut LEED-sertifikaatin vihreästä rakentamisesta. Intian kauppa- ja teollisuusministeriön antamat ohjeistukset huomioidaan puolestaan erityistalousalueiden luokitusjärjestelmissä.

Intiassa käytössä olevissa luokitusjärjestelmissä korostetaan eri osa-alueista muodostuvaa kokonaisuutta ja sen hallintaa. Jopa paikallinen hindu-kulttuuri on vaikuttaa työkaluissa, sillä rakentamisen eri osa-alueille – viidelle peruselementille, panchabutas – on annettu hindunkieliset nimet: kestävä rakennuspaikka – Prithvi (maa), vesitehokkuus – Jal (vesi), energia ja ympäristö – Agni (tuli), päivän valo ja ilmansaasteet – Akash (taivas) ja sisäilman laatu – Vayu (ilma).

Intian kiinteistö- ja rakennusala panostaa vahvasti myös “tavallisiin” kuluttajiin ja viestintään kotimaan miljardimarkkinoilla. Syyskuun lopulla vietettyä kansainvälisen vihreän rakentamisen viikkoa mainostettiin kadunvarsimainoksilla. Päivälehdissä markkinoidaan uusia asuinkerrostaloja IGBC:n logolla varustettuna ja radiomainoksissa puhutaan kodista uudessa vihreässä kiinteistössä. Lisäksi kansalliset organisaatiot IGBC ja ISHRAE tuottavat säännöllisesti materiaalia kuluttajille suunnattuun mediaan. Aktiviisen medianäkyvyyden lisäksi  vihreä rakennusala kokoontuu useissa tapahtumissa seuraavien kuukausien aikana.

Green Building Congress 2011 järjestetään Delhissä 20.-22.10.2011. IGBC:n järjestämään konferenssiin odotetaan yli 2000 osallistujaa, ja sen rinnalla olevien vihreän rakentamisen messujen odotetaan kokoavan 6000 kävijää. Tammikuussa ISHRAE järjestää Delhissä 12.-13.tammikuuta Acreconf 2012 konferenssin, jonka teemana on “Reviving Mother Earth through Better Building Design”. Maanläheisesti nimetty kaksipäiväinen tapahtuma muodostuu kuudesta rinnakkaisesta teknisestä sessiosta. Puheenvuoroja pitävät intialaiset ja ulkomaiset esitelmöijät. Kävijöitä odotetaan yli 2000.

Bengalurussa (entinen Bangalore) järjestetään 23.-25.2. Acrex 2012 talotekniikkamessut, joissa teemana on ”For a Greener Tomorrow”. Viime vuoden tapahtumaan osallistui huikeat 40.000 kävijää. Messujen yhteydessä järjestetään koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä paneelikeskusteluja. Mukana messuilla on tänä vuonna yli 20 eurooppalaista talotekniikka-alan yritystä, myös Halton Suomesta. Euroopan talotekniikka-alan keskusjärjestö REHVA on messujen yhteistyökumppanina ja järjestää mm. oman seminaarin messujen yhteydessä. (http://www.acrex.org.in)

Intialaiset arkkitehdit ja talotekniikkasuunnittelijat ovat rantautumassa myös kansainvälisiin projekteihin. Arkkitehdeistä mm. Karan Grover tunnetaan jo ympäri maailmaa ja Pankaj Dharka Association suunnittelee rakennuksia yhdessä Norman Fosterin kanssa. Intialainen ammattitaito ja osaaminen on entistä kysytympää kansainvälisesti yhä merkittävimmissä projekteissa. Intialaisten vahvuudet vihreän rakentamisen markkinoilla ovat mm. korkea koulutus, hyvä englanninkielen taito ja kokemus vihreästä rakentamisesta omassa maassaan.

Intian vihreä rakennusbuumi tarjoaa loistavan mahdollisuuden myös suomalaiselle teollisuudelle ja konsulttitoimistoille löytää Intian parhaillaan kasvavat markkinat. Länsimaisen tiedon jano on suuri ja siksi Intiassa etsitään juuri nyt yhteistyökumppaneita Euroopasta ja Amerikasta. Mielenkiintoista projekteja riittää, sillä Intiassa toiminta ei perustu kopioimiseen vaan yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen.

Kansainvälistymistyön tueksi on Suomen valtio perustanut Delhiin innovaatiosolmun, Finnoden. Lisäksi TEM:in innovaatio-osasto koordinoi Suomen ja Intian välisen monialaisen komission yhteistyötä. Cleantech-työryhmän suunnittelu- ja valmistelukokous pidetään 17.10.2011. Kokouksen pohjalta kootaan Suomen ehdotukset ja näkemykset uudessa työryhmässä käsiteltävistä asioista ja sen sateenvarjon alla järjestettävistä oheistapahtumista (seminaarit, asiantuntijavierailut, kontaktimatkat, yhteiset hankkkeet). Lisätietoja yhteistyöstä voi tiedustella TEM:stä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green