Green Building Council Finland

Jäsenkyselyn mukaan jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä GBC Finlandin toimintaan

Keskiarvo toiminnallemme annetuista yleisarvosanoista on 3,8 (1=huonoin, 5=paras). 

Vastaajista 96 % suosittelisi toimintaamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivalle kollegalleen tai toiselle yritykselle. 

Mainittuja syitä suositteluhalukkuudelle ovat:

 • Verkosto koetaan hyväksi, hyödylliseksi ja tarpeelliseksi​
 • Toiminnan tarkoituksen koetaan olevan hyvä​
 • Koetaan, että jäsenyyden myötä saadaan ajantasaista tietoa ja neuvoja​
 • Toiminnan koetaan olevan tulevaisuuteen ja sen haasteisiin vastaamiseen suuntautunutta​
 • Koetaan, että jäsenyyden myötä oppii koko ajan uutta​


Risut ja ruusut

Ruusuja saimme seuraavista asioista:

 • Parantunut viestintä​
 • GBC Finlandin rooli verkostojen luojana ja ylläpitäjänä
 • Uusi strategia 

Risuja saimme seuraavista asioista:

 • Tapahtumajärjestäjän ja -promoajan roolin epäselvyys 
 • Kansainvälisistä asioista viestiminen 
 • Resurssien vähäisyydestä johtuva tekemisen pintapuoliseksi jääminen 
 • Toimikuntien toiminnan irrallisuus strategian pääteemoista 
 • Toimikunta- ja tapahtumaviestintä ei ole riittävän tavoittavaa ja paikalle houkuttelevaa 
 • Viestinnän ja tiedottamisen vähäisyys 
 • Heikko näkyvyys

Jäsenkyselyn toteutus

Toteutimme jäsenkyselyn joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Jäsenkyselyyn vastasi 25 henkilöä. 

Olemme käyneet läpi kaikki vastaukset ja suunnitelleet toimintamme kehittämistä niiden pohjalta. Joissakin vastauksissa esiin tulleiden asioiden kehityksen olemme aloittaneet jo varhain viime vuonna, mutta se ei ole vielä näkynyt ulospäin. Toivottavasti onnistumme parantamaan toimintaamme jäseniämme aina vain paremmin tyydyttäväksi. 

Vastaanotamme erittäin mielellämme ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi, milloin tahansa. Jos siis keksit jonkin kehittämiskohteen, ole meihin rohkeasti yhteydessä millä tahansa tavalla. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia vastanneita. 

Lisätietoja antaa Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi | +358 40 525 8440) 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.