Jäsenkyselyn mukaan jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä GBC Finlandin toimintaan

Keskiarvo toiminnallemme annetuista yleisarvosanoista on 3,8 (1=huonoin, 5=paras). 

Vastaajista 96 % suosittelisi toimintaamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivalle kollegalleen tai toiselle yritykselle. 

Mainittuja syitä suositteluhalukkuudelle ovat:

 • Verkosto koetaan hyväksi, hyödylliseksi ja tarpeelliseksi​
 • Toiminnan tarkoituksen koetaan olevan hyvä​
 • Koetaan, että jäsenyyden myötä saadaan ajantasaista tietoa ja neuvoja​
 • Toiminnan koetaan olevan tulevaisuuteen ja sen haasteisiin vastaamiseen suuntautunutta​
 • Koetaan, että jäsenyyden myötä oppii koko ajan uutta​


Risut ja ruusut

Ruusuja saimme seuraavista asioista:

 • Parantunut viestintä​
 • GBC Finlandin rooli verkostojen luojana ja ylläpitäjänä
 • Uusi strategia 

Risuja saimme seuraavista asioista:

 • Tapahtumajärjestäjän ja -promoajan roolin epäselvyys 
 • Kansainvälisistä asioista viestiminen 
 • Resurssien vähäisyydestä johtuva tekemisen pintapuoliseksi jääminen 
 • Toimikuntien toiminnan irrallisuus strategian pääteemoista 
 • Toimikunta- ja tapahtumaviestintä ei ole riittävän tavoittavaa ja paikalle houkuttelevaa 
 • Viestinnän ja tiedottamisen vähäisyys 
 • Heikko näkyvyys

Jäsenkyselyn toteutus

Toteutimme jäsenkyselyn joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Jäsenkyselyyn vastasi 25 henkilöä. 

Olemme käyneet läpi kaikki vastaukset ja suunnitelleet toimintamme kehittämistä niiden pohjalta. Joissakin vastauksissa esiin tulleiden asioiden kehityksen olemme aloittaneet jo varhain viime vuonna, mutta se ei ole vielä näkynyt ulospäin. Toivottavasti onnistumme parantamaan toimintaamme jäseniämme aina vain paremmin tyydyttäväksi. 

Vastaanotamme erittäin mielellämme ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi, milloin tahansa. Jos siis keksit jonkin kehittämiskohteen, ole meihin rohkeasti yhteydessä millä tahansa tavalla. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia vastanneita. 

Lisätietoja antaa Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi | +358 40 525 8440) 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami