Green Building Council Finland

FiGBC:n uusi toimitusjohtaja julkistettiin jäsentilaisuudessa Korjaamolla

Maija Virta luovutti seuraajalleen toimistusjohtajan vihreän nuijanGreen Building Council Finlandin kesäistä jäsentilaisuutta vietettiin kulttuurikeskus Korjaamolla tiistaina 5.6. Tilaisuudessa julkistettiin myös Green Building Council Finlandin uusi toimitusjohtaja. Toimessa syyskuun alussa aloittava Heli Kotilainen oli paikalla esittäytymässä sekä vastaanottamassa nykyisen toimitusjohtajan Maija Virran luovuttaman toimitusjohtajan vihreän nuijan. Paikalle oli saapunut kiitettävä määrä FiGBC:n jäseniä nauttimaan aurinkoisesta iltapäivästä sekä kuuntelemaan kiinnostavia puheita kestävästä ja vastuullisesta yritystoiminnasta.

Ulla Roiha Finnish Business & Society -verkostosta oli paikalla kertomassa vastuullisesta yritystoiminnasta ja yritysvastuun trendeistä. ”Yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnallisten asioiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vastuullisesti toimiva yritys ottaa toiminnassaan huomioon paitsi taloudellisen myös sosiaalisen ja ekologisen näkökulman”, Roiha muistutti.

Yritystoiminnan paineet vastuullisuuden suhteen kasvavat jatkuvasti: jotta yritys voi säilyttää kilpailuetunsa ja olla samanaikaisesti vastuullinen, yrityksen ylimmän johdon on ymmärrettävä ja sitouduttava kestävään kehitykseen. Roiha kehotti paikalla olleita kuulijoita miettimään, mikä on oman yrityksen vastuu ja miksi yritys on ennen kaikkea olemassa.

Hukkatila Oy:n toiminnanjohtaja Jaakko Lehtonen kertoi yhdistyksen toiminnasta ja innosti myös tilaisuuteen osallistuneita pohtimaan käyttämättömien tilojen uudelleenkäyttöä. Hukkatila Oy:n tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan rakennetun ympäristön vajaakäyttöä sekä siinä piilevää kysyntää.

”Monet yritysrakennukset ovat kuin pieniä kaupunkeja: mitä avoimemmin yritys toimii myös tilojensa suhteen, sitä hedelmällisempää toiminta on kaikin puolin”, Lehtonen totesi. Sen lisäksi, että uusista rakennuksista rakennetaan energiatehokkaita, myös jo olemassa olevien tiloja tulee hyödyntää tehokkaammin.

Suomalaiset toimijat voivat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan vahvasti käytännön tasolla myös ulkomailla. Komitu Architects -kollektiivin arkkitehtiopiskelijat Noora Aaltonen ja Elina Tenho kertoivat Kambodzhaan toteutettavasta osallistavasta nuorisokeskus-projektista, jossa talon suunnittelu ja toiminta pyritään toteuttamaan alusta asti yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.  ”Osallistava toiminta eli yhteistyökumppanit mukaan ottava toiminta kerryttää sekä tieto-taitoa että kulttuuritietämystä puolin ja toisin”, Aaltonen painotti.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa