Green Building Council Finland

FiGBC:n uusi toimitusjohtaja julkistettiin jäsentilaisuudessa Korjaamolla

Maija Virta luovutti seuraajalleen toimistusjohtajan vihreän nuijanGreen Building Council Finlandin kesäistä jäsentilaisuutta vietettiin kulttuurikeskus Korjaamolla tiistaina 5.6. Tilaisuudessa julkistettiin myös Green Building Council Finlandin uusi toimitusjohtaja. Toimessa syyskuun alussa aloittava Heli Kotilainen oli paikalla esittäytymässä sekä vastaanottamassa nykyisen toimitusjohtajan Maija Virran luovuttaman toimitusjohtajan vihreän nuijan. Paikalle oli saapunut kiitettävä määrä FiGBC:n jäseniä nauttimaan aurinkoisesta iltapäivästä sekä kuuntelemaan kiinnostavia puheita kestävästä ja vastuullisesta yritystoiminnasta.

Ulla Roiha Finnish Business & Society -verkostosta oli paikalla kertomassa vastuullisesta yritystoiminnasta ja yritysvastuun trendeistä. ”Yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnallisten asioiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vastuullisesti toimiva yritys ottaa toiminnassaan huomioon paitsi taloudellisen myös sosiaalisen ja ekologisen näkökulman”, Roiha muistutti.

Yritystoiminnan paineet vastuullisuuden suhteen kasvavat jatkuvasti: jotta yritys voi säilyttää kilpailuetunsa ja olla samanaikaisesti vastuullinen, yrityksen ylimmän johdon on ymmärrettävä ja sitouduttava kestävään kehitykseen. Roiha kehotti paikalla olleita kuulijoita miettimään, mikä on oman yrityksen vastuu ja miksi yritys on ennen kaikkea olemassa.

Hukkatila Oy:n toiminnanjohtaja Jaakko Lehtonen kertoi yhdistyksen toiminnasta ja innosti myös tilaisuuteen osallistuneita pohtimaan käyttämättömien tilojen uudelleenkäyttöä. Hukkatila Oy:n tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan rakennetun ympäristön vajaakäyttöä sekä siinä piilevää kysyntää.

”Monet yritysrakennukset ovat kuin pieniä kaupunkeja: mitä avoimemmin yritys toimii myös tilojensa suhteen, sitä hedelmällisempää toiminta on kaikin puolin”, Lehtonen totesi. Sen lisäksi, että uusista rakennuksista rakennetaan energiatehokkaita, myös jo olemassa olevien tiloja tulee hyödyntää tehokkaammin.

Suomalaiset toimijat voivat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan vahvasti käytännön tasolla myös ulkomailla. Komitu Architects -kollektiivin arkkitehtiopiskelijat Noora Aaltonen ja Elina Tenho kertoivat Kambodzhaan toteutettavasta osallistavasta nuorisokeskus-projektista, jossa talon suunnittelu ja toiminta pyritään toteuttamaan alusta asti yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa.  ”Osallistava toiminta eli yhteistyökumppanit mukaan ottava toiminta kerryttää sekä tieto-taitoa että kulttuuritietämystä puolin ja toisin”, Aaltonen painotti.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.