Green Building Council Finland

Jäsentilaisuudessa vieraana Frank Hovorka

Maaliskuun jäsentilaisuudessa oli vieraana Frank Hovorka Caisse des Depots investointirahastosta Ranskasta. Hän esitteli Saksaan rakennuttamansa toimistokohteen ja kertoi sen luokittelusta saksalaisella DGNB:llä. Lisäksi hän kertoi siitä miten investoijat ja tekniset ihmiset pitäisi saada yhdessä miettimään kestävän kehityksen haasteita rakennetussa ympäristössä.

Frank Hovorka tulee ranskalaisesta investointirahastosta Caisse des Dépôts, joka on kansainvälinen edelläkävijä kestävässä taloudessa ja edistää maassaan mm. kestävän kaupunkirakenteen kehittymistä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Frank Hovorka vastaa kiinteistöliiketoiminnan kestävästä kehityksestä rahastossa. Frank Hovorka on myös aktiivinen UNEP FI:n (United Nations Environmental Program, Finance Initiative) kiinteistötyöryhmässä, RICS:ssä (Royal Institution of Chartered Surveyors) ja SBA:ssa (Sustainable Buildings Alliance).

Frank Hovorka on ollut kehittämässä kiinteistöjen ympäristöluokitustyökaluja niin Ranskassa (HQE) kuin Saksassakin (DGNB). Lisäksi hän on ollut viime vuosina vastuussa lähes nollaenergiarakentamisen konsepteista Icadessa, joka on Caisse des Dépôts:n tytäryhtiö.

Esityksessään Frank Hovorka esitteli Saksaan valmistuneen toimistotalon, sen teknisiä ratkaisuja ja ympäristöluokituksen, joka tehtiin saksalaisella DGNB:llä. Kyseisessä kohteessa panostettiin mm. aurinkosuojauksen ja päivänvalo-ohjauksen integrointiin sekä eri jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien käyttöön eri vuodenaikoina. Rakennuksen primäärienergiankulutus on 120 kWh/m2,vuosi (sähkön primäärienergiakerroin vaihtelee saksassa 2,7 ja yli 3 välillä riippuen käyttötilanteesta).

Lisäksi Frank Hovorka kertoi haasteista saada investoijat ja tekniset ihmiset keskustelemaan samaa kieltä ja yhdessä. Tässä työssä tulevat auttamaan niin ympäristötehokkuuden avainmittarit kuin niihin pohjautuvat erilaiset luokitusjärjestelmätkin. Rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmiähän on maailmassa jo yli 180 ja uusia kehitetään kaiken aikaa. Hänen mukaansa on selvää, että tulevina vuosina investoijat haluavat sijoittaa vihreisiin rakennuksiin koska niiden arvo tulee olemaan parempi kuin tavallisten rakennusten. Haasteena on miten vihreys arvotetaan kiinteistön arvoa määriteltäessä.

Frank Hovorkan esitykset ja tietoa Caisse des Depots:sta:

Tässä on myös uusinta materiaalia UNEP:lta, PPB:ltä ja RICS:ltä.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.