Jäsentyytyväisyyskysely: 96% suosittelee GBC:n toimintaa

Green Building Council Finland toteutti jäsentyytyväisyyskyselyn joulukuussa 2019. Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme jatkuvan parantamisen hengessä. Toimintamme ja strategiamme ytimessä on tiivis yhteistyö jäsentemme kanssa.

Keskiarvo GBC Finlandin toiminnalle annetuista yleisarvosanoista on 8,4 (kouluarvosana-asteikko). Eri toiminnoista parhaimman arvosanan saivat tapahtumat ja Vihreät foorumit (8,5) sekä viestintä (8,4). Vastaajista 96 % suosittelisi GBC Finlandin toimintaa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivalle kollegalleen tai toiselle yritykselle. 

Jäsentyytyväisyyskyselyyn vastanneiden mainitsemia syitä suositteluun ovat muun muassa seuraavat:

  • GBC-jäsenverkosto koetaan hyväksi, hyödylliseksi ja tarpeelliseksi
  • Henkilökunnan syvällinen osaaminen näkyy koulutuksissa ja tapahtumissa
  • GBC edustaa vihreitä arvoja konkreettisesti
  • Toiminta antaa hyvän mahdollisuuden oman liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen

Pyysimme jäsenistöämme palaamaan vuoden 2019 tunnelmiin ja antamaan meille palautetta risujen ja ruusujen muodossa. Viime vuoden toimintamme kohokohdiksi vastaajat kokivat esimerkiksi:

  • Aktiivinen tärkeiden asioiden esille tuominen ja alan asiantuntijoiden yhteen saattaminen
  • “Hiilineutraali kiinteistökanta 2030” -viestin määrätietoinen edistäminen
  • Toimikuntien toiminta ja niiden luomat verkostoitumismahdollisuudet

Kehitämme toimintaamme jäsentyytyväisyyskyselyn vastauksien perusteella. Koottuja kyselyn risuja:

  • Toimikuntien työn näkyväksi tekeminen
  • Passiivisten jäsenten aktivointi mukaan toimintaan

GBC Finland juhlistaa toimintansa 10. vuotta vuonna 2020. Olemme valinneet tämän meille merkityksellisen vuoden teemaksi kestävyyttä edistävät ratkaisut ja niiden esiintuomisen, ja kartoitimme jäsentyytyväisyyskyselyssä myös jäsenistömme toiveita juhlavuodelle. Vastauksista nousivat esiin esimerkiksi työskentely hiilineutraalin kiinteistökannan puolesta, laaja tiedottaminen ja informaation saattaminen toimijoiden tietoisuuteen sekä vaikuttavuuden kasvattaminen.

Kiitämme lämpimästi kaikkia jäsenkyselyyn vastanneita

Olemme lukeneet ja käsitelleet kaikki jäsentyytyväisyyskyselyn vastaukset ja suunnitelleet toimintamme kehittämistä niiden pohjalta. Työskentely jäsentemme toiveisiin vastaamiseksi on jo aloitettu ja toivomme onnistuvamme parantamaan toimintaamme jäsenistöä yhä paremmin tyydyttäväksi. Otamme erittäin mielellämme ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi milloin vain – jos mieleesi nousee jokin kehittämiskohde, ole meihin rohkeasti yhteydessä!

Lisätietoja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi, +358 40 525 8440)

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami