Green Building Council Finland

Jäsenverkostossa muutosjohtaminen resonoi, muutosähkyä tulee välttää

Ari Himma, Senior Advisor, Azets Insight Oy

GBC Finland vietti syyskokousta 26.11.2019 ja jäsenistöä heräteltiin pohtimaan muutosjohtamista Ari Himman (Senior Advisor, Azets Insight Oy) johdolla. Mitä muutosjohtaminen pohjimmiltaan on ja miksi siitä puhutaan juuri nyt? Rakennussektori elää murroskautta, jossa systeeminen muutos kolkuttaa ovelle. Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat massiiviset: ala komeilee hiilidioksidipäästöjen tuottajana kolmen kärjessä ja luonnonvarojen ehtyminen uhkaa. Kehitys pitäisi saada lyhyessä ajassa kääntymään kestäväksi: ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen, materiaaleja tulisi osata kierrättää ja uudelleen käyttää ja lopun käytön pitäisi olla mahdollisimman päästökompensoitua, mutta miten se tehdään?

Muutosjohtamisen tarve

Jo Herakleitos sen tiesi: muutos on pysyvää ja kohtaamme sitä päivittäin eri elämänalueilla. Rakennusala on yksi vanhimmista teollisuudenaloista: asumuksia ja suojia on rakennettu aina. Vaikka rakentamisessa ja rakennusten käytössä on pyrittävä hiilineutraalisuuteen ja materiaalien kiertotalous on välttämätöntä, voi muutos olla hallitumpi, kun pohditaan hetki ihmisluontoa ja ymmärretään lainalaisuuksia, jotka ihmisiä ovat aina vieneet eteenpäin. Ari Himma korosti esityksessään tunteiden ohjaavaa vaikutusta toimintaan. Tunteet syntyvät kokemuksista ja juuri tällä tiedolla esimiehet voivat raivata tilaa hallitulle muutokselle. Muutoksen huonoista puolista tulee hyötyjen hinta.

Miten muuttuvassa maailmassa johdetaan?

Merkityksellisyyden ylläpitäminen ja osallistaminen on kaiken perusta. Kun yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa, syntyy myönteinen hallinnan tunne ja on helppo motivoitua. Yksilöille on annettava mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaation toimintaan.

Rakentamisen sektorin erilaiset odotukset muutoksen nopeudesta tuovat omat haasteensa. GBC Finlandin kaltaiset monialaisen jäsenyritysverkoston kokoavat tahot ovat todella tervetulleita tukemaan muutoksen etenemistä. Yhteistyö on paljon viljelty sana, mutta se on keinoista parhain pitää yllä toimintaa ja levittää tietoa siitä, mitä tonttia kukin taho hallinnoi ja mihin kysymyksiin tulee löytää vastaukset. Lyhyen aikavälin onnistumisia on syytä korostaa, koska ne kertovat muutoksen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Onnistumisten pohjalta muutoksia pystytään jatkamaan. Muutoksen eteenpäinvieminen on totisesti taitolaji.

Mikä on muutoksen mittakaava?

Projekteissa on muutoksia, jotka luontevasti koskevat vain kyseistä projektia. Muutokset ovat suhteellisen pieniä. Mutta kun aletaan puhua systeemisestä muutoksesta tai jopa toimintakulttuurin muutoksesta, voi asia koskea koko toimialaa tai jopa yhteiskuntaa. Tästä on nyt kyse: Rakennussektorin kohtaamassa muutoksessa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta eli suurimmasta mahdollisesta muutoksesta, jolla on kauaskantoiset vaikutukset tulevien sukupolviin rakennettuun ympäristöön.

Uhkaako muutosähky ja miten sitä voidaan ehkäistä?

Muutosprojekti, systeeminen muutos, toimintakulttuurin muutos. Muutosta on vietävä eteenpäin sellaisella vauhdilla, joka estää muutosähkyn syntymisen. Jokaiselle ryhmälle muutos merkitsee eri asioita ja se koetaan hyvin eri tavoin. Sama muutoksen tekstitys ei sovi siksi kaikille: se tulkataan kullekin ryhmille ponnistamalla heidän lähtökohdistaan.

Tilaisuudessa jäsenistö kommentoi rakennusalan muutosilmapiirissä muutosähkyn olevan jo päällä. Helposti ähkyä aletaan paikata etsimällä yksinkertaisia ratkaisuja, joilla saavutetaan pikavoittoja.

Ari Himma kertoo muutosjohtamisen lainalaisuuksista GBC Finlandin syyskokouksessa 26.11.2019.

Himma jätti GBC Finlandin jäsenet pohtimaan: muuttaako joku/jokin ulkopuolinen minua vai olenko itse muuttumassa? Uudet toimintatavat voidaan juurruttaa organisaatiokulttuuriin avoimen ja osallistavan toiminnan ja viestinnän kautta. Läpikäyty muutos kerrataan, hyväksytään ja taustoitetaan; mistä tähän pisteeseen ollaan tultu. Kun ollaan tiellä, jossa tiedostetaan, ymmärretään, sisäistetään ja hyväksytään, voidaan ajatella: muutoksesta on tullut osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä. GBC Finlandin jäsenverkosto on kehittänyt rakennettua ympäristöä aktiivisesti ja menestyksekkäästi ja tästäkin opista voimme ottaa matkaamme eväitä ja jatkaa yhdessä muutosjohtamisen tiellä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä

Mitä johtajana voi tehdä ilmaston hyväksi?

29.4.2022
Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022. CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden

NCC, NAL Asunnot, EcoUp ja Lukkaroinen #BuildingLifen kannattajiksi

25.4.2022
NCC, NAL Asunnot, EcoUp ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy sitoutuvat BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. #BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 37 organisaatiota, jotka ovat laatineet tai tulevat laatimaan itselleen

Taksonomian vaikutus rakentamiseen ja rakentamisen kiertotalouteen

19.4.2022
Turun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 12.4.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Turku Business Regionin 3C-klusterin yhteistyönä. Tapaamisen teemana oli taksonomia ja kiinteistö- ja rakennusalan sääntely. Taksonomian

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2022 kooste

6.4.2022
Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 2022 järjestettiin maanantaina 4.4.2022. Aamupäivällä kuultiin katsaus Euroopan, Pohjoismaiden ja etenkin Suomen tulevaan vähähiilisyyttä tukevaan säädösohjaukseen. Iltapäivällä keskityttiin alan edelläkävijöiden esimerkkeihin ja uusiin ohjeistuksiin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tilaisuuden

Näyttää suunnan, auttaa matkalla

4.4.2022
Kiinteistö- ja rakennusalalla vähennetään päästöjä päätä huimaavalla vauhdilla. Uusia vähähiilisiä ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään kaikkialla ja innovaatiot siirtyvät massojen käyttöön nopeasti. Kiinteistö- ja rakennusala on lunastamassa paikkaansa keskeisenä ilmastonmuutoksen ratkaisijana,

Vantaa #BuildingLifen kannattajaksi

28.3.2022
Vantaa liittyy Helsingin, Lahden ja Tampereen kaupunkien sekä samalla yli kolmikymmenpäisen organisaation joukkoon sitoutuessaan #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Julkiset toimijat vaikuttavat kaikkiin rakennushankkeisiin ja kaikkiin kiinteistöihin. Ohjausvaikutus on

FIGBC Kevätkokous – vastuullisuuden perusta on yrityksen kulttuurissa

25.3.2022
Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa

Pidennä rakennuksen elinkaarta keskeltä kiertotaloudella

21.3.2022
Rakennuksen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla kunnossapidolla on helpointa “heti valmista” kiertotaloutta, todettiin 16.3.2022 vuoden ensimmäisessä pääkaupunkiseudun kiertotalouden ammattilaisten verkostotapaamisessa. Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen Päivän tavoitteena oli oppia uutta kiertotaloudesta KIRA-alalla ja tutustua