Green Building Council Finland

Jäsenverkostossa muutosjohtaminen resonoi, muutosähkyä tulee välttää

Ari Himma, Senior Advisor, Azets Insight Oy

GBC Finland vietti syyskokousta 26.11.2019 ja jäsenistöä heräteltiin pohtimaan muutosjohtamista Ari Himman (Senior Advisor, Azets Insight Oy) johdolla. Mitä muutosjohtaminen pohjimmiltaan on ja miksi siitä puhutaan juuri nyt? Rakennussektori elää murroskautta, jossa systeeminen muutos kolkuttaa ovelle. Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat massiiviset: ala komeilee hiilidioksidipäästöjen tuottajana kolmen kärjessä ja luonnonvarojen ehtyminen uhkaa. Kehitys pitäisi saada lyhyessä ajassa kääntymään kestäväksi: ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen, materiaaleja tulisi osata kierrättää ja uudelleen käyttää ja lopun käytön pitäisi olla mahdollisimman päästökompensoitua, mutta miten se tehdään?

Muutosjohtamisen tarve

Jo Herakleitos sen tiesi: muutos on pysyvää ja kohtaamme sitä päivittäin eri elämänalueilla. Rakennusala on yksi vanhimmista teollisuudenaloista: asumuksia ja suojia on rakennettu aina. Vaikka rakentamisessa ja rakennusten käytössä on pyrittävä hiilineutraalisuuteen ja materiaalien kiertotalous on välttämätöntä, voi muutos olla hallitumpi, kun pohditaan hetki ihmisluontoa ja ymmärretään lainalaisuuksia, jotka ihmisiä ovat aina vieneet eteenpäin. Ari Himma korosti esityksessään tunteiden ohjaavaa vaikutusta toimintaan. Tunteet syntyvät kokemuksista ja juuri tällä tiedolla esimiehet voivat raivata tilaa hallitulle muutokselle. Muutoksen huonoista puolista tulee hyötyjen hinta.

Miten muuttuvassa maailmassa johdetaan?

Merkityksellisyyden ylläpitäminen ja osallistaminen on kaiken perusta. Kun yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa, syntyy myönteinen hallinnan tunne ja on helppo motivoitua. Yksilöille on annettava mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaation toimintaan.

Rakentamisen sektorin erilaiset odotukset muutoksen nopeudesta tuovat omat haasteensa. GBC Finlandin kaltaiset monialaisen jäsenyritysverkoston kokoavat tahot ovat todella tervetulleita tukemaan muutoksen etenemistä. Yhteistyö on paljon viljelty sana, mutta se on keinoista parhain pitää yllä toimintaa ja levittää tietoa siitä, mitä tonttia kukin taho hallinnoi ja mihin kysymyksiin tulee löytää vastaukset. Lyhyen aikavälin onnistumisia on syytä korostaa, koska ne kertovat muutoksen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Onnistumisten pohjalta muutoksia pystytään jatkamaan. Muutoksen eteenpäinvieminen on totisesti taitolaji.

Mikä on muutoksen mittakaava?

Projekteissa on muutoksia, jotka luontevasti koskevat vain kyseistä projektia. Muutokset ovat suhteellisen pieniä. Mutta kun aletaan puhua systeemisestä muutoksesta tai jopa toimintakulttuurin muutoksesta, voi asia koskea koko toimialaa tai jopa yhteiskuntaa. Tästä on nyt kyse: Rakennussektorin kohtaamassa muutoksessa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta eli suurimmasta mahdollisesta muutoksesta, jolla on kauaskantoiset vaikutukset tulevien sukupolviin rakennettuun ympäristöön.

Uhkaako muutosähky ja miten sitä voidaan ehkäistä?

Muutosprojekti, systeeminen muutos, toimintakulttuurin muutos. Muutosta on vietävä eteenpäin sellaisella vauhdilla, joka estää muutosähkyn syntymisen. Jokaiselle ryhmälle muutos merkitsee eri asioita ja se koetaan hyvin eri tavoin. Sama muutoksen tekstitys ei sovi siksi kaikille: se tulkataan kullekin ryhmille ponnistamalla heidän lähtökohdistaan.

Tilaisuudessa jäsenistö kommentoi rakennusalan muutosilmapiirissä muutosähkyn olevan jo päällä. Helposti ähkyä aletaan paikata etsimällä yksinkertaisia ratkaisuja, joilla saavutetaan pikavoittoja.

Ari Himma kertoo muutosjohtamisen lainalaisuuksista GBC Finlandin syyskokouksessa 26.11.2019.

Himma jätti GBC Finlandin jäsenet pohtimaan: muuttaako joku/jokin ulkopuolinen minua vai olenko itse muuttumassa? Uudet toimintatavat voidaan juurruttaa organisaatiokulttuuriin avoimen ja osallistavan toiminnan ja viestinnän kautta. Läpikäyty muutos kerrataan, hyväksytään ja taustoitetaan; mistä tähän pisteeseen ollaan tultu. Kun ollaan tiellä, jossa tiedostetaan, ymmärretään, sisäistetään ja hyväksytään, voidaan ajatella: muutoksesta on tullut osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä. GBC Finlandin jäsenverkosto on kehittänyt rakennettua ympäristöä aktiivisesti ja menestyksekkäästi ja tästäkin opista voimme ottaa matkaamme eväitä ja jatkaa yhdessä muutosjohtamisen tiellä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finland julkaisee oppaan vähähiiliseen rakentamiseen!

26.9.2022
Embargo 26.9.2022 klo 09 Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -julkaisu auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa taso vähähiilisessä rakentamisessa sekä selkeyttää miten edelleen kehittää rakennushankkeita vähähiilisemmäksi. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämiseen ja

Hyvinvointia kestävän aluesuunnittelun avulla

21.9.2022
Vuosittaisella World Green Building Weekilla on jo pitkään järjestetty kestävän aluesuunnittelun seminaari. Tänä vuonna seminaarin tulokulmana oli hyvinvointi tulevaisuuden yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle kestävän aluesuunnittelun avulla.  Ympäristöministeriön kuulumiset Antti Irjala

Purettavaksi suunnitellut – The Cradle

21.9.2022
Osana World Green Building Weekiä 2022 teimme 16.9.2022 virtuaalivisiitin saksalaiselle The Cradlen työmaalle lähtien Keskustakirjasto Oodin Maijansalista. Saksalainen The Cradle on innovatiivinen rakennuskohde. ”The Cradle viittaa sanana kehtoon”, kertoi Ella

Haaste: allekirjoita Rakentamisen muovit green deal -sopimus

21.9.2022
Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö ja Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja haastaa kaikki Green Building Council Finlandin jäsenet allekirjoittamaan Rakentamisen muovit green dealin. Haastekampanja starttasi osana World Green Building

Kokemuksia kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustaajuudesta

20.9.2022
Mitä jos rakennukset olisivatkin täysin muunneltavia käyttötarkoituksesta riippumatta? Mitä jos yksityisautoilua ei enää tarvittaisikaan? Mitä jos neitseellisiä luonnonvaroja ei enää käytettäisi tai kaikki rakentaminen olisikin hiilipositiivista? Tällaisia kysymyksiä kysyttiin Green

#BuildingLife Leaders Forum 6: Hiilineutraali rakennettu ympäristö Suomessa ja Euroopassa

8.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten todetaan aikaansaatu muutos. Mitä projektissa saavuttiin, miten ala on muuttunut meillä

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

19.9.2022
Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon. #BuildingLife kannattajat sitoutuvat

Koulutuksella lisää vauhtia kiertotalouteen – FIGBC julkaisee Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutuksen 16.9.2022

16.9.2022
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä uusi normaali – ja se on taloudellisestikin järkevintä. Kiertotaloudella materiaaleihin, energiaan ja valmistukseen satsatut panokset säilyttävät arvonsa. Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2022

15.9.2022
Julkaisuvapaa 15.9.2022 klo 10.30 Ammattimaiset kiinteistönomistajat etulinjassa rakennusten ympäristökuormituksen vähentämisessä Rakennusten merkitys energiankulutuksessa ja päästöissä on tunnetusti suuri. Kiinteistö- ja rakennusala tuottaa arviolta kolmanneksen Suomen päästöistä ja paine niiden vähentämiseen

Kaupunkien energiaomavaraisuus on mahdollista ja kaupallisia ratkaisuja on jo olemassa

15.9.2022
MAKING-CITY: Tulevaisuuden energiapihit kaupunginosat -tapahtumassa 13.9.2022 saimme kuulla hankkeen kahden vetäjäkaupungin toteutuksista; Hollannin Groningenin sekä Suomen Oulun. Tapahtuma oli osa World Green Building Weekiä. MAKING-CITY on osa EU:n Horizon 2020-ohjelmaa.

Kompensoiko vihreä siirtymä rakentamisen ja kunnossapidon päästöt – selvitys pyöräväylien elinkaarivaikutuksista

14.9.2022
Kestävä liikkuminen ja elinkaarikustannuksiin perustuvat valinnat tukevat vihreää murrosta ja voivat pidemmällä aikavälillä tuoda yhteiskunta- ja reaalitaloudellisia säästöjä. Ramboll laati Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen. Vantaan kaupungin tavoite on

Kestävä ja kierrätettävä parketille vaihtoehtoinen Parky-puulattia uudistaa julkitilojen sisustussuunnittelua

13.9.2022
Suomalainen sisustusmateriaalien maahantuoja Orient Occident on tuonut markkinoille uudenlaisen kestävän puulattian, joka on 100 % kierrätettävä ja vastuullisesti valmistettu puulattia ja kestää kovaa kulutusta sekä kosteutta.   Perinteinen parketti on ulkonäöltään