Green Building Council Finland

Jäsenverkostossa muutosjohtaminen resonoi, muutosähkyä tulee välttää

Ari Himma, Senior Advisor, Azets Insight Oy

GBC Finland vietti syyskokousta 26.11.2019 ja jäsenistöä heräteltiin pohtimaan muutosjohtamista Ari Himman (Senior Advisor, Azets Insight Oy) johdolla. Mitä muutosjohtaminen pohjimmiltaan on ja miksi siitä puhutaan juuri nyt? Rakennussektori elää murroskautta, jossa systeeminen muutos kolkuttaa ovelle. Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat massiiviset: ala komeilee hiilidioksidipäästöjen tuottajana kolmen kärjessä ja luonnonvarojen ehtyminen uhkaa. Kehitys pitäisi saada lyhyessä ajassa kääntymään kestäväksi: ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen, materiaaleja tulisi osata kierrättää ja uudelleen käyttää ja lopun käytön pitäisi olla mahdollisimman päästökompensoitua, mutta miten se tehdään?

Muutosjohtamisen tarve

Jo Herakleitos sen tiesi: muutos on pysyvää ja kohtaamme sitä päivittäin eri elämänalueilla. Rakennusala on yksi vanhimmista teollisuudenaloista: asumuksia ja suojia on rakennettu aina. Vaikka rakentamisessa ja rakennusten käytössä on pyrittävä hiilineutraalisuuteen ja materiaalien kiertotalous on välttämätöntä, voi muutos olla hallitumpi, kun pohditaan hetki ihmisluontoa ja ymmärretään lainalaisuuksia, jotka ihmisiä ovat aina vieneet eteenpäin. Ari Himma korosti esityksessään tunteiden ohjaavaa vaikutusta toimintaan. Tunteet syntyvät kokemuksista ja juuri tällä tiedolla esimiehet voivat raivata tilaa hallitulle muutokselle. Muutoksen huonoista puolista tulee hyötyjen hinta.

Miten muuttuvassa maailmassa johdetaan?

Merkityksellisyyden ylläpitäminen ja osallistaminen on kaiken perusta. Kun yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa, syntyy myönteinen hallinnan tunne ja on helppo motivoitua. Yksilöille on annettava mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaation toimintaan.

Rakentamisen sektorin erilaiset odotukset muutoksen nopeudesta tuovat omat haasteensa. GBC Finlandin kaltaiset monialaisen jäsenyritysverkoston kokoavat tahot ovat todella tervetulleita tukemaan muutoksen etenemistä. Yhteistyö on paljon viljelty sana, mutta se on keinoista parhain pitää yllä toimintaa ja levittää tietoa siitä, mitä tonttia kukin taho hallinnoi ja mihin kysymyksiin tulee löytää vastaukset. Lyhyen aikavälin onnistumisia on syytä korostaa, koska ne kertovat muutoksen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Onnistumisten pohjalta muutoksia pystytään jatkamaan. Muutoksen eteenpäinvieminen on totisesti taitolaji.

Mikä on muutoksen mittakaava?

Projekteissa on muutoksia, jotka luontevasti koskevat vain kyseistä projektia. Muutokset ovat suhteellisen pieniä. Mutta kun aletaan puhua systeemisestä muutoksesta tai jopa toimintakulttuurin muutoksesta, voi asia koskea koko toimialaa tai jopa yhteiskuntaa. Tästä on nyt kyse: Rakennussektorin kohtaamassa muutoksessa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta eli suurimmasta mahdollisesta muutoksesta, jolla on kauaskantoiset vaikutukset tulevien sukupolviin rakennettuun ympäristöön.

Uhkaako muutosähky ja miten sitä voidaan ehkäistä?

Muutosprojekti, systeeminen muutos, toimintakulttuurin muutos. Muutosta on vietävä eteenpäin sellaisella vauhdilla, joka estää muutosähkyn syntymisen. Jokaiselle ryhmälle muutos merkitsee eri asioita ja se koetaan hyvin eri tavoin. Sama muutoksen tekstitys ei sovi siksi kaikille: se tulkataan kullekin ryhmille ponnistamalla heidän lähtökohdistaan.

Tilaisuudessa jäsenistö kommentoi rakennusalan muutosilmapiirissä muutosähkyn olevan jo päällä. Helposti ähkyä aletaan paikata etsimällä yksinkertaisia ratkaisuja, joilla saavutetaan pikavoittoja.

Ari Himma kertoo muutosjohtamisen lainalaisuuksista GBC Finlandin syyskokouksessa 26.11.2019.

Himma jätti GBC Finlandin jäsenet pohtimaan: muuttaako joku/jokin ulkopuolinen minua vai olenko itse muuttumassa? Uudet toimintatavat voidaan juurruttaa organisaatiokulttuuriin avoimen ja osallistavan toiminnan ja viestinnän kautta. Läpikäyty muutos kerrataan, hyväksytään ja taustoitetaan; mistä tähän pisteeseen ollaan tultu. Kun ollaan tiellä, jossa tiedostetaan, ymmärretään, sisäistetään ja hyväksytään, voidaan ajatella: muutoksesta on tullut osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä. GBC Finlandin jäsenverkosto on kehittänyt rakennettua ympäristöä aktiivisesti ja menestyksekkäästi ja tästäkin opista voimme ottaa matkaamme eväitä ja jatkaa yhdessä muutosjohtamisen tiellä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden