Jäsenverkostossa muutosjohtaminen resonoi, muutosähkyä tulee välttää

Ari Himma, Senior Advisor, Azets Insight Oy

GBC Finland vietti syyskokousta 26.11.2019 ja jäsenistöä heräteltiin pohtimaan muutosjohtamista Ari Himman (Senior Advisor, Azets Insight Oy) johdolla. Mitä muutosjohtaminen pohjimmiltaan on ja miksi siitä puhutaan juuri nyt? Rakennussektori elää murroskautta, jossa systeeminen muutos kolkuttaa ovelle. Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat massiiviset: ala komeilee hiilidioksidipäästöjen tuottajana kolmen kärjessä ja luonnonvarojen ehtyminen uhkaa. Kehitys pitäisi saada lyhyessä ajassa kääntymään kestäväksi: ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen, materiaaleja tulisi osata kierrättää ja uudelleen käyttää ja lopun käytön pitäisi olla mahdollisimman päästökompensoitua, mutta miten se tehdään?

Muutosjohtamisen tarve

Jo Herakleitos sen tiesi: muutos on pysyvää ja kohtaamme sitä päivittäin eri elämänalueilla. Rakennusala on yksi vanhimmista teollisuudenaloista: asumuksia ja suojia on rakennettu aina. Vaikka rakentamisessa ja rakennusten käytössä on pyrittävä hiilineutraalisuuteen ja materiaalien kiertotalous on välttämätöntä, voi muutos olla hallitumpi, kun pohditaan hetki ihmisluontoa ja ymmärretään lainalaisuuksia, jotka ihmisiä ovat aina vieneet eteenpäin. Ari Himma korosti esityksessään tunteiden ohjaavaa vaikutusta toimintaan. Tunteet syntyvät kokemuksista ja juuri tällä tiedolla esimiehet voivat raivata tilaa hallitulle muutokselle. Muutoksen huonoista puolista tulee hyötyjen hinta.

Miten muuttuvassa maailmassa johdetaan?

Merkityksellisyyden ylläpitäminen ja osallistaminen on kaiken perusta. Kun yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa, syntyy myönteinen hallinnan tunne ja on helppo motivoitua. Yksilöille on annettava mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaation toimintaan.

Rakentamisen sektorin erilaiset odotukset muutoksen nopeudesta tuovat omat haasteensa. GBC Finlandin kaltaiset monialaisen jäsenyritysverkoston kokoavat tahot ovat todella tervetulleita tukemaan muutoksen etenemistä. Yhteistyö on paljon viljelty sana, mutta se on keinoista parhain pitää yllä toimintaa ja levittää tietoa siitä, mitä tonttia kukin taho hallinnoi ja mihin kysymyksiin tulee löytää vastaukset. Lyhyen aikavälin onnistumisia on syytä korostaa, koska ne kertovat muutoksen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Onnistumisten pohjalta muutoksia pystytään jatkamaan. Muutoksen eteenpäinvieminen on totisesti taitolaji.

Mikä on muutoksen mittakaava?

Projekteissa on muutoksia, jotka luontevasti koskevat vain kyseistä projektia. Muutokset ovat suhteellisen pieniä. Mutta kun aletaan puhua systeemisestä muutoksesta tai jopa toimintakulttuurin muutoksesta, voi asia koskea koko toimialaa tai jopa yhteiskuntaa. Tästä on nyt kyse: Rakennussektorin kohtaamassa muutoksessa on kyse toimintakulttuurin muutoksesta eli suurimmasta mahdollisesta muutoksesta, jolla on kauaskantoiset vaikutukset tulevien sukupolviin rakennettuun ympäristöön.

Uhkaako muutosähky ja miten sitä voidaan ehkäistä?

Muutosprojekti, systeeminen muutos, toimintakulttuurin muutos. Muutosta on vietävä eteenpäin sellaisella vauhdilla, joka estää muutosähkyn syntymisen. Jokaiselle ryhmälle muutos merkitsee eri asioita ja se koetaan hyvin eri tavoin. Sama muutoksen tekstitys ei sovi siksi kaikille: se tulkataan kullekin ryhmille ponnistamalla heidän lähtökohdistaan.

Tilaisuudessa jäsenistö kommentoi rakennusalan muutosilmapiirissä muutosähkyn olevan jo päällä. Helposti ähkyä aletaan paikata etsimällä yksinkertaisia ratkaisuja, joilla saavutetaan pikavoittoja.

Ari Himma kertoo muutosjohtamisen lainalaisuuksista GBC Finlandin syyskokouksessa 26.11.2019.

Himma jätti GBC Finlandin jäsenet pohtimaan: muuttaako joku/jokin ulkopuolinen minua vai olenko itse muuttumassa? Uudet toimintatavat voidaan juurruttaa organisaatiokulttuuriin avoimen ja osallistavan toiminnan ja viestinnän kautta. Läpikäyty muutos kerrataan, hyväksytään ja taustoitetaan; mistä tähän pisteeseen ollaan tultu. Kun ollaan tiellä, jossa tiedostetaan, ymmärretään, sisäistetään ja hyväksytään, voidaan ajatella: muutoksesta on tullut osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä. GBC Finlandin jäsenverkosto on kehittänyt rakennettua ympäristöä aktiivisesti ja menestyksekkäästi ja tästäkin opista voimme ottaa matkaamme eväitä ja jatkaa yhdessä muutosjohtamisen tiellä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami