Green Building Council Finland

Julkaisu

Circular Economy – Closing loops means being fit for the future

In recent years, the term “circular economy” has become increasingly widespread and has now also become a relevant topic in the construction sector. The concept behind the circular economy is very promising: the appreciation, material recovery and reuse of resources is intended to ensure their availability and quality for future generations. The circular economy is thus an elementary component of sustainability and transfers it to the economic system and its individual sectors.
Julkaisija(t): DNGB
Julkaisuvuosi: 2019

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland
2022

Ideakortti: kiertotalouden tarkistuslista uutta toimitilaa etsiville ja tarjoaville

Green Building Council Finland ry.
2022

Ideakortti: kiertotalous työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

Green Building Council Finland ry.
2022

EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

World Green Building Council
2022

Ohje: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Green Building Council Finland
2022

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Green Building Council Finland
2022

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
2022

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Green Building Council Finland
2022

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Green Building Council Finland ry.
2022