Green Building Council Finland

Julkaisu

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Publication explores how circular economy concepts can help tackle the challenges infrastructure faces, supporting the transition towards a more sustainable and futureproof infrastructure sector. It showcases best practices from the Netherlands. It proposes an international action agenda which looks in more detail at what is needed to realize the transition to circular infrastructure on both the EU and international levels. Julkaisussa tutkitaan, kuinka kiertotalouden konseptit voivat auttaa vastaamaan infrastruktuurin kohtaamiin haasteisiin ja tukemaan siirtymistä kohti kestävämpää ja tulevaisuutta kestävämpää infrastruktuurisektoria. Julkaisuun on koottu parhaita käytäntöjä Hollannista, ja siinä ehdotetaan kansainvälistä toimintaohjelmaa, jossa tarkastellaan tarkemmin, mitä tarvitaan kiertotaloude mukaiseen infrastruktuuriin siirtymisen toteuttamiseksi sekä EU:n että kansainvälisellä tasolla.
Julkaisija(t): Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Julkaisuvuosi: 2022

Unlocking the Potential of Local Circular Materials in Urbanising Africa

SBC

Nordic Circular Economy Playbook 2.0

Nordic Innovation

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Granlund
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2022

Green Building Council Finland
2022

Best practice guide to support incorporating Level(s) LCA, LCC and IAQ indicators into Public Procurement process

LIFE Level(s)

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Green Building Council Finland
2022

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Green Building Council Finland ja Ramboll
2022

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit
2022

Kiinteistöt-toimikunnan energiansäästövinkit

Green Building Council Finland ry
2022

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

Green Building Council Finland
2022

TOP 10 Energiansäästövinkit rakennustyömaille

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022