Green Building Council Finland

Julkaisu

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Publication explores how circular economy concepts can help tackle the challenges infrastructure faces, supporting the transition towards a more sustainable and futureproof infrastructure sector. It showcases best practices from the Netherlands. It proposes an international action agenda which looks in more detail at what is needed to realize the transition to circular infrastructure on both the EU and international levels. Julkaisussa tutkitaan, kuinka kiertotalouden konseptit voivat auttaa vastaamaan infrastruktuurin kohtaamiin haasteisiin ja tukemaan siirtymistä kohti kestävämpää ja tulevaisuutta kestävämpää infrastruktuurisektoria. Julkaisuun on koottu parhaita käytäntöjä Hollannista, ja siinä ehdotetaan kansainvälistä toimintaohjelmaa, jossa tarkastellaan tarkemmin, mitä tarvitaan kiertotaloude mukaiseen infrastruktuuriin siirtymisen toteuttamiseksi sekä EU:n että kansainvälisellä tasolla.
Julkaisija(t): Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Julkaisuvuosi: 2022

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland
2022

Ideakortti: kiertotalouden tarkistuslista uutta toimitilaa etsiville ja tarjoaville

Green Building Council Finland ry.
2022

Ideakortti: kiertotalous työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

Green Building Council Finland ry.
2022

EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

World Green Building Council
2022

Ohje: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Green Building Council Finland
2022

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Green Building Council Finland
2022

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
2022

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Green Building Council Finland
2022

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Green Building Council Finland ry.
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Green Building Council Finland
2021

Miten kiinteistösalkun kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan selkeän vesistrategian avulla?

Smartvatten
2021