Green Building Council Finland

Julkaisu

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Den cirkulära ekonomin kan främjas på många sätt vid områdesplanering, som förekommer i många olika former, t.ex. olika planer, avtal om tomtöverlåtelser, diverse andra avtal mellan kommunen och markägaren samt byggaren och andra markanvändningsplaner. Beakta nedanstående teman för cirkulär ekonomi på lämpligt sätt, med hänsyn till särdragen hos varje planeringsobjekt.
Julkaisija(t): Green Building Council Finland ry.
Julkaisuvuosi: 2022

Rakennusten väliaikaiskäyttö

Kiertotalous-Suomi ja Green Building Council Finland ry.

Osittainen purkaminen

Kiertotalous-Suomi ja Green Building Council Finland ry.

Circular Built Environment Playbook 

World Green Building Council
2023

Rakentamisen kiertotalouden sanakirja

Green Building Council Finland ry.
2023

Biodiversiteetin huomioiminen rakentamisessa

Green Building Council Finland ry.
2023

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ry.
2023

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta

Green Building Council Finland ry.
2023

Unlocking the Potential of Local Circular Materials in Urbanising Africa

SBC

Nordic Circular Economy Playbook 2.0

Nordic Innovation

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Granlund
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2022

Green Building Council Finland
2022

Best practice guide to support incorporating Level(s) LCA, LCC and IAQ indicators into Public Procurement process

LIFE Level(s)

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Green Building Council Finland
2022

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Green Building Council Finland ja Ramboll
2022

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit
2022

Kiinteistöt-toimikunnan energiansäästövinkit

Green Building Council Finland ry
2022

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

Green Building Council Finland
2022

TOP 10 Energiansäästövinkit rakennustyömaille

Green Building Council Finland ry.
2022