Green Building Council Finland

Julkaisu

Kiertotaloutta tukevat tontinluovutusehdot

Tämä ohje pyrkii kuvaamaan, millä tavalla tontinluovutusehdoilla voidaan edistää kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä. Ohjeessa annetaan yleisiä perusteluja sekä esimerkkejä lauseista, joilla kutakin kiertotaloustoimenpidettä voidaan edellyttää tontinluovutusehdoissa. Jokainen hanke on omanlaisensa ja siksi esimerkkilauseet on toki ensin muunnettava sopimaan kulloisenkin hankkeen tavoitteita vastaavaksi. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa ajatuksia ja oivalluksia kiertotalouden edistämiseksi, myös inspiraatioksi lukijalle löytää omia ideoita, joita käyttää luovasti.
Julkaisija(t): GBC Finland
Julkaisuvuosi: 2019

Biodiversiteetin huomioiminen rakentamisessa

Green Building Council Finland ry.
2023

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ry.
2023

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta

Green Building Council Finland ry.
2023

Unlocking the Potential of Local Circular Materials in Urbanising Africa

SBC

Nordic Circular Economy Playbook 2.0

Nordic Innovation

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Granlund
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2022

Green Building Council Finland
2022

Best practice guide to support incorporating Level(s) LCA, LCC and IAQ indicators into Public Procurement process

LIFE Level(s)

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Green Building Council Finland
2022

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Green Building Council Finland ja Ramboll
2022

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit
2022

Kiinteistöt-toimikunnan energiansäästövinkit

Green Building Council Finland ry
2022

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

Green Building Council Finland
2022

TOP 10 Energiansäästövinkit rakennustyömaille

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022