Green Building Council Finland

Julkaisu

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa

Tämän selvityksen tarkoituksena on koota kirjallisuuden perusteella tietoa siitä, mitä tarkoitetaan muuntojoustavuudella ja siihen läheisesti liittyvillä muilla käsitteillä kuten purettavuudella. Samalla selvityksessä tehdään yhteenvetoa eri lähteissä esitetyistä muuntojoustavuuden suunnitteluperiaatteista ja strategioista. Selvityksen toisena tavoitteena on arvioida muuntojoustavuuden merkitystä kestävässä rakentamisessa ja erityisesti merkitystä rakentamisen ilmastonmuutosvaikutuksen kannalta. Selvityksessä käsitellään myös rakennuksien ja tilojen käyttöasteen problematiikkaa, koska muuntojoustavuuden tavoitellut vaikutukset liittyvät monin tavoin käyttöasteen muutoksiin. Selvityksen tarkoitus on myös arvioida, kuinka keskeisenä kestävän rakentamisen tavoittelu nähdään monikäyttöisyyden ja/tai muunneltavuuden suunnittelussa. Lisäksi selvityksen tarkoituksena oli etsiä ja koota eri toimijoiden näkökulmia muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen haastattelujen avulla.
Julkaisija(t): VTT
Julkaisuvuosi: 2019

EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

World Green Building Council
2022

Ohje: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Green Building Council Finland
2022

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Green Building Council Finland
2022

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
2022

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Green Building Council Finland
2022

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Green Building Council Finland ry.
2022

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Green Building Council Finland
2021

Miten kiinteistösalkun kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan selkeän vesistrategian avulla?

Smartvatten
2021

Infrarakentamisen päästölaskentatyökalut ja referenssikohteet Suomessa

Green Building Council Finland
2021

MADASTER-materiaalipassin testaus rakennuksissa

Ympäristöministeriö
2020

FRAMEWORK FOR CIRCULAR EXISTING BUILDINGS

Circle Economy, Dutch Green Building Council, Metabolic, Brokkenmákers, SGS Search, Alba Concepts, Valstar Simonis
2021

Alueellisen hiilijalanjäljen laskentamenetelmät ja pilottikohteet Suomessa

Green Building Council Finland
2021

Kestävä koti: Opas hiilineutraalimpaan rakentamiseen

Lahden rakennusvalvonta
2021

Kestävä infra -määritelmä

Päivitetty määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen ja toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Green Building Council Finland
2021

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Green Building Council Finland Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunta
2021

Kiertotalouskriteerit infrahankkeelle

Kiertotalouskriteerit infrahankkeelle kehitettiin KIEPPI -hankkeessa ja niitä pilotoitiin Tampereen kaupungin yliopistonkadun rakennusurakassa.

Tampereen kaupunki - KIEPPI -hanke
2021

Ohje: Näin maksimoidaan kiinteistön kierrätysaste

Ohjeessa on koottuna vinkkejä kiinteistön eri toimijoille, mistä lähteä liikkeelle kierrätyksen parantamisessa. Sitä voi käyttää esimerkiksi keskustelun pohjana yhteistyön kehittämiseksi.

Green Building Council Finland
2021

Level(s) – raportointityökalu

LIFE Level(s) - projekti
2021