Green Building Council Finland

Julkaisu

OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

Miia Virolaisen opinnäytetyö (LAB-ammattikorkeakoulu). Työssä testattiin Ympäristöministeriön ja Green Building Council Finlandin julkaisemaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmää (Excel-pohjainen), joka on kehitetty rakennusten vähähiilisyyden arviointiin, pilottivaihetta varten. Työn tarkoitus oli tuottaa tietoa rakentamisen suunnitteluvaiheen hiilijalanjäljestä Lahden kaupungin tilakeskukselle. Case: Päiväkoti Laaksokatu 6, Lahti. Ohjaajat: lehtori Leena Jormanainen, LAB-ammattikorkeakoulu ja rakennetekniikan asiantuntija Jarmo Kärkäs, Lahden kaupungin tilakeskus.
Julkaisija(t): LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Julkaisuvuosi: 2020

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH 2, 4 ja 6 kriteereihin

Green Building Council Finland ja Ramboll
2022

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland ja A-Insinöörit
2022

Kiinteistöt-toimikunnan energiansäästövinkit

Green Building Council Finland ry
2022

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

Green Building Council Finland
2022

TOP 10 Energiansäästövinkit rakennustyömaille

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate of a property

Green Building Council Finland ry.
2022

Idea card: How to maximize the recycling rate at a construction site

Green Building Council Finland ry.

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finland
2022

Ideakortti: kiertotalouden tarkistuslista uutta toimitilaa etsiville ja tarjoaville

Green Building Council Finland ry.
2022

Ideakortti: kiertotalous työtilojen suunnittelussa ja konseptoinnissa

Green Building Council Finland ry.
2022

EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

World Green Building Council
2022