Rakentamisen ympäristöindikaattorit tontinluovutuksessa ja rakennushankkeiden kilpailutuksissa

Tässä raportissa esitetään suositukset kriteereiksi, joilla voidaan edistää ympäristötehokkuuden tavoitteiden saavuttamista maankäyttösopimuksissa ja kilpailumenettelyissä. Raportissa on esitetty työkaluja ja menetelmiä rakentamisen elinkaarivaikutusten ja ekologisen kestävyyden mittareiden asettamiseen ja vertailuun.
Julkaisija(t): Karelia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami