OPINNÄYTETYÖ: Ympäristötietoisen rakennesuunnittelun ohjaus

Opinnäytetyössä käsitellään ympäristötietoista rakennesuunnittelua ja siihen liittyviä asioita, kuten elinkaariarviointi, rakennusten hiilijalanjälki ja muuntojoustavuus. Työn tarkoituksena on johdatella yrityksen henkilöstöä elinkaariarviointiin ja rakennusten hiilijalanjäljen arviointiin, sekä koota tietoa ympäristötietoisesta rakennesuunnittelusta ja tuottaa esivalintataulukoita alustavan rakennesuunnittelun tueksi.
Julkaisija(t): Karelia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami