Kestävän rakennetun ympäristön julkaisut

refe-filter-teemat
refe-filter-hanketyypit
refe-filter-alueet

Green Building Council Finland kerää yhteen kestävän rakennetun ympäristön mielenkiintoisimpia julkaisuja. Haluamme lisätä tietoisuutta kiinteistö- ja rakennusalan parhaista kestävän kehityksen käytännöistä ja toimenpiteiden monipuolisuudesta.

Julkaisupankin tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä toimintamalleista ja niiden toteutuksesta, jotta tietoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin koko alan kehittämiseksi. Löydät tietoa parhaista kestävän rakentamisen käytännöistä helposti yhdestä paikasta! Haluatko oman organisaatiosi julkaisun osaksi Julkaisupankkia? Ota yhteyttä info@figbc.fi.

 

Idékort: Sorterat rivningsmaterial utgör ett värdefullt bidrag till den cirkulära ekonomin

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här ordnar du ett pop-up-evenemang för återvinning av rivningsmaterial

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin när du planerar och skapar koncept för arbetsutrymmen

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Gamla byggnader är en guldgruva för cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här beaktar du den cirkulära ekonomin vid områdesplanering

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: När lokalerna inte uppfyller verksamhetens behov

Green Building Council Finland ry.
2022

Idékort: Så här planerar du en byggnad i enlighet med cirkulär ekonomi

Green Building Council Finland ry.
2022

Ohje: Näin maksimoidaan rakennustyömaan kierrätysaste

Green Building Council Finland
2022

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future

Rijkswaterstaat, Holland Circular Hotspot, The Transition Team Circular Construction Economy, Rebel Group, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
2022

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Green Building Council Finland ry.
2022

MADASTER-materiaalipassin testaus rakennuksissa

Ympäristöministeriö
2020

FRAMEWORK FOR CIRCULAR EXISTING BUILDINGS

Circle Economy, Dutch Green Building Council, Metabolic, Brokkenmákers, SGS Search, Alba Concepts, Valstar Simonis
2021

Kestävä infra -määritelmä

Päivitetty määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen ja toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Green Building Council Finland
2021

Kiertotalouskriteerit infrahankkeelle

Kiertotalouskriteerit infrahankkeelle kehitettiin KIEPPI -hankkeessa ja niitä pilotoitiin Tampereen kaupungin yliopistonkadun rakennusurakassa.

Tampereen kaupunki - KIEPPI -hanke
2021

Ohje: Näin maksimoidaan kiinteistön kierrätysaste

Ohjeessa on koottuna vinkkejä kiinteistön eri toimijoille, mistä lähteä liikkeelle kierrätyksen parantamisessa. Sitä voi käyttää esimerkiksi keskustelun pohjana yhteistyön kehittämiseksi.

Green Building Council Finland
2021

Rebeauty – Nordic Building Component Reuse

Vandkunsten
2017

Infrastruktuuri hiilineutraalissa Suomessa

Demos Helsinki & Rakli
2021

Tiivis koulutuspaketti kiertotaloudesta KIRA-alalla

Green Building Council Finland
2021

Circular Economy – Closing loops means being fit for the future

DNGB
2019

Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

YM, TEM
2021

Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

Valtioneuvosto
2021

Passports for the construction sector 2.0

This guide is intended as a step towards the standardization of passports for the construction sector.

CB'23
2020

Lexicon – Circular Construction

Working effectively on circular construction calls for an unambiguous terminology

CB'23
2020

Betonikoulun ja puukoulun vertailu – tarkasteluja hiilijalanjäljen näkökulmasta

CE Wood -hanke, Tampereen yliopisto
2021

UUMA-käsikirjasto

UUMA‐käsikirjasto on jatkuvasti kehittyvä ohjeistus maarakentamisen kiertotalouteen liittyen,

UUMA-hanke
2021

Purkaa vai korjata?

Tässä raportissa kootaan tietoa rakennusten korjaamisen ja kehittämisen hiilijalanjälkija elinkaarikustannusvaikutuksista purkavan uudisrakentamisen vaikutuksiin verrattuna.

Ympäristöministeriö
2021

Kiertotalouden ideakortti: Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen

Green Building Council Finland
2020

Kiertotalouden ideakortti: Näin otat kiertotalouden mukaan aluesuunnitteluun

Green Building Council Finland
2020

Kiertotalouden ideakortti: Vanhat rakennukset ovat kiertotalouden kultakaivos

Green Building Council Finland
2020

Kiertotalouden ideakortti: Purkumateriaalit ovat lajiteltuna arvokkaita panoksia kiertotalouteen

Green Building Council Finland
2020

Kiertotalouden ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Green Building Council Finland
2020

Kiertotalous maankäytön suunnittelussa – Kaavoitus kestävän ja luonnonvaroja säästävän kaupunkiympäristön edistäjänä

Tämä julkaisu on ”Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu” (KITARA) -hankkeen loppuraportti. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata, miten kiertotalous on huomioitu ja viety osaksi maankäytön suunnittelua, sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy.

Suomen Ympäristökeskus.
2020

Measuring circularity – Working agreements for circular construction

This guide is intended as a step towards a core method for measuring circularity in the construction
sector.

CB'23
2020

Kestävän alueen määritelmä

päivitys 2020

Green Building Council Finland | Kestävät alueet toimikunta
2020

The City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing Economy

City of Helsinki / Urban Environment Division
2020

Tampereen kaupunki kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä

Tampereen kaupungin julkaisuja, Selvitykset ja kehittämisraportit 2/2020.
2020

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta

Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10
2020

Guide to Minimising Construction Waste

Norwegian GBC
2017

Summary of Research on the Circular Building Economy

GBC Italia
2017

OPINNÄYTETYÖ: Circular Economy in Architecture – sustainable principles for future design

Laura Lammert / University of Oulu / Faculty of Technology / Oulu School of Architecture
2018

Scaling the circular built environment pathways for business and government

Circle Economy, wbcsd
2018

Embodied Carbon: Developing a Client Brief

UK GBC
2017

Framework for materials passports

EPEA, SundaHus
2017

Delivering Low Carbon Infrastructure

UK GBC
2017

Circular economy indicators for businesses

EpE, INEC
2019

Circular economy guidance for construction clients: How to practically apply circular economy principles at the project brief stage

UK GBC
2019

Circular construction

Most opportunities for
demolishers and wholesalers

ING
2017

Circular Business Models for the Built Environment

Arup, BAM
2017

ACCELERATING THE TRANSITION TO THE CIRCULAR ECONOMY

Improving access to finance for circular economy projects

European Commission
2019

A FRAMEWORK FOR CIRCULAR BUILDINGS

indicators for possible inclusion in BREEAM

Circle Economy, Dutch Green Building Council, Metabolic, SGS Search, Redevco Foundation
2019

OPINNÄYTETYÖ: Rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat materiaalivalinnat

LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Lappeenranta, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
2020

OPINNÄYTETYÖ: Kiertotalous toimitilojen hankekehityksessä

Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten kiertotaloutta huomioidaan toimitilojen hankekehitysprosessissa.

Paula Riipi, diplomityö, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto
2019

Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe

the Commission invites EU institutions and bodies to endorse this Action Plan and actively contribute to its implementation.

EU Commision

OPINNÄYTETYÖ: Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille

Työn tavoitteena on selvittää eri rakennusjätejakeiden kierrättämisen vaikutuksia kierrätysasteeseen esimerkkikohteen jätemäärien toteumien avulla.

Mikko Laavola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö
2020

FROM PRINCIPLES TO PRACTICES: REALISING THE VALUE OF CIRCULAR ECONOMY IN REAL ESTATE

This project aims to translate the
principles of a circular economy into everyday built
environment practices
by

Arup & Ellen MacArthur Foundation
2020

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa

Julkaisu tarjoaa monipuolisen tilannekatsauksen sekä kehitysehdotuksia rakentamis- ja kiinteistöalojen toimijoille sekä julkiselle päätöksenteolle.

VTT
2019

Think Twice Before Demolishing: Advice on carrying out a successful construction project without demolition

The booklet shows how to refute common myths that contribute to the demolition of buildings by thinking about old buildings in new ways.

Norwegian Green Building Council
2020

Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille

Toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä kiertotalouden toteuttamiseksi hankkeen eri vaiheissa.

GBC Finland
2018

Kestävän alueen määrittely

Määrittely laadittu tukemaan kestävää alueidenkäytön suunnittelua.

GBC Finland
2015

Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla

Tähän julkaisuun on koottuKiertotalousSprintti -hankkeen asiantuntijaryhmissä.

KiertotalousSprintti
2018

Näin rakennamme kiertotaloutta

7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla

KiertotalousSprintti, GBC Finland ja Sitra
2018

Framework Definition of Circular Building Economy

GBC France
2018

Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models

M. Peters (IBM), A. Ribeiro (IBM), J. Oseyran (IBM), K.Wang (VITO)
2017