Julkilausuma: Tavoitteeksi hiilineutraalisuus rakennetussa ympäristössä

Green Building Council Finlandin jäsenet toteavat, että työtä hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttamiseksi tulee jatkaa määrätietoisesti. FIGBC osallistuu maailmanlaajuisen The Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen edistämiseen ja selvittää jäsenineen sen soveltuvuuden Suomeen tavoitteenamme hiilineutraali rakennuskanta vuonna 2030. 

Rakennettu ympäristö & ilmastonmuutos 

Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutokseen sopeutumisessa on ratkaisevan tärkeä, ja ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla on kiire. Viime lokakuussa julkaistu IPCC:n raportti toteaa, että 1,5 astetta suuremman globaalin lämpenemisen estämiseksi päästövähennyksiä tulee saada aikaan kaikin mahdollisin keinoin ja kaikilla toimialoilla. Rakennettua ympäristöä koskevat päätökset ovat pitkävaikutteisia, joten ne koskevat useita tulevia sukupolvia. 

Rakennettua ympäristöä kehitettäessä useat nykyiset toimenpiteet tähtäävät vähähiilisyyteen. Tavoitteena tulee kuitenkin olla hiilineutraali – ja toivottavasti aikanaan jopa ilmastopositiivinen – rakennettu ympäristö (ns. hiilikädenjälki).  

Hiilineutraalia rakennettua ympäristöä tavoiteltaessa tulee hiilineutraalisuutta tavoitella kaikkia mahdollisuuksia tarkastellen, huomioiden rakennetun ympäristön koko laajuus ja elinkaari. 


Tavoitteena hiilidioksidipäästöjen nollataso vuonna 2030 

World Green Building Council on lanseerannut yhdessä kumppaneidensa The Climate Groupin ja C40-kaupunkiverkoston kanssa maailmanlaajuisen NetZero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen.  

Sitoumuksen tavoitteena on kannustaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita sekä kaupunkeja siihen, että näiden rakennuskanta on vuonna 2030 hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. 

Sitoumuksen ovat allekirjoittaneet jo 18 yritystä/organisaatiota (esimerkiksi Berkeley Group, 
Salesforce, Integral Group) ja 28 kaupunkia/aluetta (esimerkiksi Lontoo, Pariisi, New York, Kalifornia, Toronto, Sydney, Tukholma, Kööpenhamina).  


Suomen Green Building Councilin jäsenet edistävät vähähiilistä rakennettua ympäristöä 

Suomen GBC:n jäsenet ovat vuosien saatossa tehneet paljon työtä oman toimintansa ja alan yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi. Kiinteistö- ja rakennusalan erilaisilla kehitysohjelmilla, tavoitteiden asettamisella ja niiden eteen työskentelemisellä sekä ennakkoluulottomalla yhteistyöllä on saavutettu konkreettisia tuloksia energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

Kestävän kehityksen edistämiseen kuuluu keskeisesti tavoite jatkuvaan parantamiseen. Siksi me Green Building Council Finlandin jäsenet:

TOTEAMME

 • tarpeen välittömille, määrätietoisille ja tuloksia nopeasti aikaansaaville päästövähennystoimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
 • World Green Building Councilin lanseeraaman sitoumuksen tavoitteen nollata kiinteistöjen energiankäytön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä olevan kunnianhimoinen, mutta oikein toimin saavutettavissa oleva tavoite.
 • kiinteistö- ja rakennusalan siirtymisen kiertotalouteen olevan välttämätöntä, jotta vähähiilinen rakennettu ympäristö ja yhteiskunta voivat toteutua.

RYHDYMME SEURAAVIIN TOIMENPITEISIIN VUODEN 2019 AIKANA

 • Perehdymme sitoumukseen ja sen yksityiskohtiin mm. päästölaskennan ja raportoinnin yksityiskohtien osalta tavoitteenamme se, että myös suomalaiset yritykset, kaupungit ja muut rakennetun ympäristön kehittämiseen ja käyttöön liittyvät organisaatiot asettavat tavoitteekseen rakennetun ympäristön nollahiilitason vuoteen 2030 mennessä (net zero carbon buildings).
  • Järjestämme aiheesta keskustelutilaisuuden 25.4.
  • Käsittelemme aihetta kuudessa toimikunnassamme touko-kesäkuussa ja päätämme edistämiseen liittyvistä toimenpiteistämme
 • Tuomme hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi koko toimialalle
  • Viestimme vähähiilisyyden hankkeista esimerkiksi syyskuun World Green Building Week -teemaviikolla ja Loikka-lehdessä
 • Innostamme hyvien toteutuneiden esimerkkien avulla jokaista kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota miettimään, millä keinoilla organisaatiot voivat nopeasti vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Kutsumme kaikki mukaan yhteistyöhön.

Green Building Council Finlandin visiona on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän. 

The Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen mukainen tavoite hiilineutraalista kiinteistökannasta vuoteen 2030 mennessä auttaa niin Suomea kuin kaupunkeja ja organisaatioita saavuttamaan omat päästövähennystavoitteensa. Kiinteistöjen käyttö ja rakentaminen ovat tavoitteiden saavuttamisessa merkittävässä roolissa. 

Hiilineutraali rakennettu ympäristö ja kiertotalous sopivat myös erinomaisesti yhdeksi Suomen EU-puheenjohtajakauden konkreettiseksi kärkiteemaksi.  Tätä mahdollisuutta ei tule jättää käyttämättä. 


Lisätietoja 

Antti Kerppola, Hallituksen puheenjohtaja (toimitusjohtaja, Ylva), 045 353 2187

Petri Suutarinen, Hallituksen varapuheenjohtaja, (kiinteistöjohtaja, Keva), 0400 330 322

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, 040 525 8440 / etunimi.sukunimi@figbc.fi

Täydentävää aineistoa 

Green Building Council Finland www.figbc.fi 

World Green Building Councilhttps://www.worldgbc.org/  

Net Zero Carbon Buildings Commitment 

Kiertotalous rakennetussa ympäristössäwww.figbc.fi/kiertotalous 


Green Building Council Finland 

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) kokoaa ja jalostaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen osaamista. GBC Finlandin ydintehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi sekä Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa. 

Verkostoomme kuuluu yli 125 jäsenorganisaatiota satoine asiantuntijoineen sekä aktiiviset yhteistyökumppanimme. 

Vuosien 2018-2020 teemalliset painotuksemme ovat hiilineutraalius, kiertotalous ja kestävämpi elämä.  

Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän (visio). 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami