Jyväskylän Kangas tukee kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta

Suomessa kasvava joukko kaupunkeja näyttää suuntaa hiilineutraalissa kaupunkikehityksessä. Resurssiviisas Jyväskylä on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030 ja jätteetön vuoteen 2040 mennessä. Jyväskylän Kangas on kaupungin merkittävin aluekehityshanke, jossa kestävä kaupunkisuunnittelu, älykäs rakentaminen ja asukkaiden hyvinvointi ohjaavat polkua kohti hiilineutraalisuutta.

Jyväskylä on vuoden 2019 kiertotalouskunta

Useat onnistuneet kokeilut ovat auttaneet tavoitteeseen pääsyä; mm. biokaasuekosysteemi, hukkalounaskokeilu ja monet pienemmät ideat täydentävät kokonaisuutta. Kiertotalous on lisätty osaksi yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opetussisältöjä. Kankaan asuinalueen älyratkaisut ovat tulosta yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä. Jyväskyläläiset ovat ottaneet ympäristöaiheet omakseen ja niiden ympärille on muodostunut monenlaista yhteisöllistä toimintaa. Kunta pyrkii aktivoimaan asukkaitaan useiden tapahtumien, kilpailujen ja kampanjoiden avulla.

Pitkäjänteinen ja laaja työ toi voiton tänä vuonna Kuntaliiton, Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Sitran järjestämässä kuntien välisessä kilpailussa Suomen kiertotalouskunnan tittelistä. Tunnustus kertoo tarmokkaasta kehitystyöstä.

”Valon Kaupunki Kankaalla” -tapahtuma juhlistaa yhteistyötä

Jyväskylän Kangas kurottamassa kohti kestävyyttä -seminaarin aloitustilaisuudessa 26.9.2019.

Valon kaupunki -tapahtuma järjestetään 26.–28.9. Kankaalla. Tapahtumassa nähdään monipuolinen kattaus eri yhteistyötahojen toimintaa. Green Building Council Finland on mukana toteuttamassa Jyväskylän Kangas kurottamassa kohti kestävyyttä -seminaaria, jossa aiheena on kestävä kaupunkikehitys. Tapahtuma on osa World Green Building Weekin -viestintäkampanjaa. Kaikkiaan Jyväskylän tapahtumiin odotetaan yli 10 000 kävijää.

GBC tukee jäsenkaupunkejaan ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Kaupunkien rooli kestävän rakennetun ympäristön toteutumisessa on keskeinen.

Lisätietoa:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami