Green Building Council Finland

Kaupunkien energiaomavaraisuus on mahdollista ja kaupallisia ratkaisuja on jo olemassa

MAKING-CITY: Tulevaisuuden energiapihit kaupunginosat -tapahtumassa 13.9.2022 saimme kuulla hankkeen kahden vetäjäkaupungin toteutuksista; Hollannin Groningenin sekä Suomen Oulun. Tapahtuma oli osa World Green Building Weekiä.

MAKING-CITY on osa EU:n Horizon 2020-ohjelmaa. Hankkeessa tähdätään Positive Energy District (PED) konseptin testaamiseen ja todentamiseen. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia innovatiivisia teknologioita ja tutkitaan parhaita toteutustapoja, miten alueista saataisiin rakennettua energiaomavaraisia tai jopa energiapositiivisia alueita uusiutuvan energian tuotannon avulla. Kahden pilottikaupungin lisäksi mukana on kuusi seuraajakaupunkia muista EU-maista.

Irti kaasuverkosta ja aurinkoenergian kokeiluja

Jasper Tonen, Groningenin pilottikaupungin projektikoordinaattori kertoi puheenvuorossaan paikallisista olosuhteista ja haasteista Groningenissa. Tonen on toiminut hankkeen vetäjänä kahden vuoden ajan ja jäljellä pilotointia on vielä vuoden verran.

Groningen on lisännyt hankkeessaan runsaasti aurinkoenergian tuotantoa ja kokeillut myös sen sijoittamista kelluville lautoille vesistön päälle. Lisäksi on testattu vertikaalisia talon seinässä olevia aurinkopaneeleita hyödyn maksimoimiseksi.

Hollannissa ei ole kaukolämpöverkkoa, kuten Suomessa ja osana tätä hanketta kaukolämpöverkkoa on sekä laajennettu että otettu käyttöön uusissa kohteissa.

Toisin kuin Suomessa, Groningenin hankkeessa on ollut mukana kerrostalojen lisäksi myös pientaloja, joissa on toteutettu useita erilaisia lämpöpumppuratkaisuja ja irrotettu yksittäisiä rakennuksia kaasuverkosta. Hankkeeseen haettiin kiinteistöomistajia osallistujiksi muun muassa lehti-ilmoituksilla. Erilaisten asuinkiinteistöjen tilanne arvioitiin ja niihin suositeltiin ratkaisuja, joista kuitenkin asukkailla itsellään oli lopullinen päätäntävalta.

Asuinkiinteistöjen osalta merkittävintä olivat yhdistelmät erilaisia ratkaisuja, kun taas yksittäisenä toimenpiteenä ja suurimpana onnistumisena Tonen nimesi vanhaan rakennukseen (Mediacentrale) lisätyn maalämpöpumpun, joka säästää jopa 70% lämmitysenergiasta.

Katso Jasper Tonenin esitysmateriaalit (pdf)

Energialaskujen osuus tulee kasvamaan, johtaako se energiaköyhyyteen

Samuli Rinne kattoi omassa esityksessään energiantuotannon kokonaisuuden Oulun kaupungissa ja Kaukovainion pilottialueella. Rinne kertoi Oulun kaupungin taustatutkimuksista ja toimista hiilineutraaliuteen, mihin energiantuotannon kokonaisuus perustuu Oulun pilotissa ja millä edellytyksillä mallia on mahdollista soveltaa muualle.

Rinne kertoi, että kyselyä tehdessä suurimmalla osalla energialasku (sisältää myös liikkumisen energian/polttoaineet) olivat alle 5 % kokonaisbudjetista.

Ymmärrettävästi tilanne on nyt muuttunut ja paineet energian käytön ja tuotannon tehokkuuteen ovat kasvaneet. Suomessa ei vielä viime talvena kärsitty energiaköyhyydestä, mutta tänä talvena tilanne saattaa olla hyvin erilainen. Energiapositiivisuus ei ole vielä korttelitasolla Oulussa mahdollista, mutta Pohjois-Pohjanmaalla voisi olla jo, totesi Rinne.

Kaukovainiossa lämpöpumput ja hukkalämpö

Myös Kaukovainiossa kokeiltiin vertikaaleja pystysuuntaisia aurinkopaneeleja seinissä. Kaukovainion alueella ratkaisut kuitenkin perustuvat vahvasti lämpöpumppuihin ja hukkalämmön hyödyntämiseen. S-kauppa Arinan ylijäämälämpöä syötetään kaukolämpöverkkoon ja varastoidaan kesäisin porakaivovarastoon. Sivakan rakentamaan uuteen taloon on tuotu useita lämpöpumppuratkaisuja, kuten lämmöntalteenotto poistoilmasta, kaukolämmön paluuvedestä ja jätevedestä. Näiden ratkaisujen toteutus maksoi vain noin 100 €/m2 enemmän suhteessa perinteiseen toteutusmalliin.

Rinne totesi merkittäväksi tekijäksi kulutusjouston maksimoimiseen, että energialaitoksella olisi suurempi kontrolli vähintäänkin suurimmista lämpöpumppuratkaisuista.

Energialaitoksen automaatiolla olisi mahdollista reagoida ja sopeuttaa omaa tuotantoa vastaavasti saavuttaen niin tuotannollisia kuin taloudellisia hyötyjä. Tärkeänä toistettavuuden kannalta Rinteen mielestä ovat valmiit sähkölaitosten sopimusmallit kiinteistönomistajan sähkön tai lämmöntuotannolle verkkoon.

Lue lisää:

https://makingcity.vtt.fi/

https://www.ouka.fi/oulu/kaukovainio/tulevaisuus

Samuli Rinteen esitysmateriaalit (pdf)

Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA)

Kommenttipuheenvuorossaan Timo Määttä, Helsingin kaupunki, korosti sekä kulutusjouston hyödyntämistä että monistettavuutta erityisesti kauppojen lauhdelämmön osalta. Kuten Oulussa, on myös Helsingin kaupungin tavoitteena hiilineutraalius.

Helsingin kaupungin OMAVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa korttelitason alueellisten energiainvestointien suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisimman energiaomavaraisista, jopa hiilinegatiivisista ratkaisuista. Teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeessa selvitetään korttelitason energiaratkaisujen erilaisia hankinta- ja rahoitusmalleja.

Hanke aloitetaan nopealla kokeilulla jo tänä syksynä Hanke aloitetaan nopealla kokeilulla jo tänä syksynä Suvilahden, Tukkutorin (mm. Teurastamo) ja Korkeasaaren alueilla. Tavoitteena on kuvata etenemismalli, esittää elinkaarilaskelmat ja ehdotuksen kokonaisratkaisusta perusteluineen, jotta saadaan oppeja suunnitteluun ja toteutukseen sekä markkinavuoropuheluun yritysten kanssa.

ENASU − Energiatehokkaan alueen suunnittelu -kehityshanke

Ville Kaleva Tampereen sähkölaitokselta, ENASU − Energiatehokkaan alueen suunnittelu -kehityshankkeen edustajana, toi omassa kommenttipuheenvuorossaan esiin sähkölaitoksen näkökulmaa ja miten energiankierrätystä tai energian kiertotaloutta tulisi lisätä.

Uusien alueiden suunnittelussa ei tällä hetkellä huomioida riittävän hyvin energiankierrätystä ja energiatehokasta lämmöntuottoa. ENASU-hankkeessa edistetäänkin hukkalämmön hyödyntämistä ja laaditaan konkreettiset ohjeet siitä, miten uusi, matalalämpöverkkoa hyödyntävä alue tulisi suunnitella. Kaleva vahvisti Samuli Rinteen näkemystä siitä, että lämpöpumppujen ohjauksesta sähkölaitoksen suunnasta olisi hyötyä ja se parantaisi joustavuutta nopeissa tilanteissa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finland julkaisee oppaan vähähiiliseen rakentamiseen!

26.9.2022
Embargo 26.9.2022 klo 09 Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -julkaisu auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa taso vähähiilisessä rakentamisessa sekä selkeyttää miten edelleen kehittää rakennushankkeita vähähiilisemmäksi. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämiseen ja

Hyvinvointia kestävän aluesuunnittelun avulla

21.9.2022
Vuosittaisella World Green Building Weekilla on jo pitkään järjestetty kestävän aluesuunnittelun seminaari. Tänä vuonna seminaarin tulokulmana oli hyvinvointi tulevaisuuden yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle kestävän aluesuunnittelun avulla.  Ympäristöministeriön kuulumiset Antti Irjala

Purettavaksi suunnitellut – The Cradle

21.9.2022
Osana World Green Building Weekiä 2022 teimme 16.9.2022 virtuaalivisiitin saksalaiselle The Cradlen työmaalle lähtien Keskustakirjasto Oodin Maijansalista. Saksalainen The Cradle on innovatiivinen rakennuskohde. ”The Cradle viittaa sanana kehtoon”, kertoi Ella

Haaste: allekirjoita Rakentamisen muovit green deal -sopimus

21.9.2022
Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö ja Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja haastaa kaikki Green Building Council Finlandin jäsenet allekirjoittamaan Rakentamisen muovit green dealin. Haastekampanja starttasi osana World Green Building

Kokemuksia kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustaajuudesta

20.9.2022
Mitä jos rakennukset olisivatkin täysin muunneltavia käyttötarkoituksesta riippumatta? Mitä jos yksityisautoilua ei enää tarvittaisikaan? Mitä jos neitseellisiä luonnonvaroja ei enää käytettäisi tai kaikki rakentaminen olisikin hiilipositiivista? Tällaisia kysymyksiä kysyttiin Green

#BuildingLife Leaders Forum 6: Hiilineutraali rakennettu ympäristö Suomessa ja Euroopassa

8.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on päättymäisillään, joten todetaan aikaansaatu muutos. Mitä projektissa saavuttiin, miten ala on muuttunut meillä

#BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä

19.9.2022
Saavutammeko vielä sata #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaa? #BuildingLife kolkuttelee kuuttakymmentä, kun Uponor, Lassila & Tikanoja, Ruukki, SBB, UKI Arkkitehdit Oy ja Kiinko liittyvät kannattajien joukkoon. #BuildingLife kannattajat sitoutuvat

Koulutuksella lisää vauhtia kiertotalouteen – FIGBC julkaisee Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokoulutuksen 16.9.2022

16.9.2022
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta pitää tehdä uusi normaali – ja se on taloudellisestikin järkevintä. Kiertotaloudella materiaaleihin, energiaan ja valmistukseen satsatut panokset säilyttävät arvonsa. Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2022

15.9.2022
Julkaisuvapaa 15.9.2022 klo 10.30 Ammattimaiset kiinteistönomistajat etulinjassa rakennusten ympäristökuormituksen vähentämisessä Rakennusten merkitys energiankulutuksessa ja päästöissä on tunnetusti suuri. Kiinteistö- ja rakennusala tuottaa arviolta kolmanneksen Suomen päästöistä ja paine niiden vähentämiseen

Kaupunkien energiaomavaraisuus on mahdollista ja kaupallisia ratkaisuja on jo olemassa

15.9.2022
MAKING-CITY: Tulevaisuuden energiapihit kaupunginosat -tapahtumassa 13.9.2022 saimme kuulla hankkeen kahden vetäjäkaupungin toteutuksista; Hollannin Groningenin sekä Suomen Oulun. Tapahtuma oli osa World Green Building Weekiä. MAKING-CITY on osa EU:n Horizon 2020-ohjelmaa.

Kompensoiko vihreä siirtymä rakentamisen ja kunnossapidon päästöt – selvitys pyöräväylien elinkaarivaikutuksista

14.9.2022
Kestävä liikkuminen ja elinkaarikustannuksiin perustuvat valinnat tukevat vihreää murrosta ja voivat pidemmällä aikavälillä tuoda yhteiskunta- ja reaalitaloudellisia säästöjä. Ramboll laati Vantaan kaupungille pyöräväylien elinkaarivaikutuksia käsittelevän selvityksen. Vantaan kaupungin tavoite on

Kestävä ja kierrätettävä parketille vaihtoehtoinen Parky-puulattia uudistaa julkitilojen sisustussuunnittelua

13.9.2022
Suomalainen sisustusmateriaalien maahantuoja Orient Occident on tuonut markkinoille uudenlaisen kestävän puulattian, joka on 100 % kierrätettävä ja vastuullisesti valmistettu puulattia ja kestää kovaa kulutusta sekä kosteutta.   Perinteinen parketti on ulkonäöltään