Menu
Menu

Kestävän infran määritelmä julkaistu – palautetta toivotaan! 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Infraan – yhteiskunnan toimintojen mahdollistajaan – liittyy monia kestävän kehityksen kannalta oleellisia kysymyksiä. Näitä asioita kuvataan kestävän infran määritelmässä. Määritelmä julkaistaan nyt luonnoksena kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. 

Kestävän infran määritelmä – taustat

Kestävän infran määritelmää on alkuvuoden aikana työstänyt GBC:n kestävä infra -toimikunta. 

Määritelmän tavoitteena on esittää infran elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät kestävyyden näkökulmat. Toivomme, että määritelmä:

 • tukee infrahankkeiden kestävyyden johtamista ja toimii työkaluna / tarkastuslistana kestävyyden edistämiseksi. 
 • edistää aluesuunnittelun ja infrahankkeiden yhtymäkohtien tunnistamista. 
 • viestii infran kestävyyden näkökulmista asiaa tuntemattomille. 

Määritelmässä nostetaan esiin kestävyyden 9 pääkriteeriä ja esitetään nämä infran elinkaaren vaiheiden mukaisesti.  

 1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
 2. Resurssiviisaus ja kiertotalouden edistäminen
 3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen
 4. Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen
 5. Ympäristön laatutekijöiden toteutuminen
 6. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
 7. Tekninen toimivuus
 8. Elinkaarivaikutukset
 9. Vaikutukset liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 

Määritelmän luonnos esiteltiin infra-alan asiantuntijoille Maarakennuspäivässä 27.9.2018, jossa samalla avattiin kommenttikierros määritelmäluonnoksen tarkentamiseksi. 

Tutustu Kestävän infran määritelmän luonnokseen tästä linkistä: Kestävä infra määritelmä LUONNOS

Anna palautetta – osallistu määritelmän työstämiseen!

Kestävän infran määritelmä ei ole vielä valmis. Vaikka määritelmää on työstetty toimikunnassa laajahkon asiantuntijaverkoston voimin, se voidaan tehdä paremmaksi. Tähän tarvitsemme apuasi.

Keräämme tietoa myös infrahankkeista ja -verkostoista, joissa kestävän kehityksen näkökulmat ovat tai ovat olleet mukana. Haluamme jakaa tietoa hyvistä käytännöistä.  

Pyydämme Sinua kommentoimaan määritelmää sekä vinkkaamaan aiheeseen liittyvistä hankkeista ja verkostoista. Vastaa nettikyselyn kautta osoitteessa https://goo.gl/forms/1oOLg3cjnIW3ONQp1

Toivomme vastauksiasi 14.10.2018 mennessä. Määritelmä viimeistellään palautteen perusteella ja julkaistaan loppuvuoden 2018 aikana. 

Lue myös blogikirjoitus aiheesta: Kohti kestävää infrastruktuuria 


Lisätietoja  

Mikko Nousiainen, GBC Finland | mikko.nousiainen  @figbc.fi 

Riina Känkänen, Kestävä infra -toimikunnan pj, Ramboll Finland Oy | riina.kankanen  @ramboll.fi


Ramboll Oy:n Riina Känkänen herätteli yleisöä

 

 

 

Maarakennuspäivän yleisöä
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami