Menu
Menu

Kestävä kehitys esillä Arkkitehtuurin museossa sekä uudessa julkaisussa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Transformation – Towards a Sustainable Future on ajankohtainen katsaus kestävään rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun.

Arkkitehtuurimuseossa on parhaillaan esillä Muutos – kohti kestävää tulevaisuutta -näyttely. Sen yhteydessä on julkaistu kirja Transformation – Towards a Sustainable Future, joka lähestyy kestävää kehitystä kaikista sen näkökulmista, vaihtelevissa mittakaavoissa. Ekologisten lähtökohtien lisäksi huomio kiinnittyy kestävyyden sosiaalisiin ja kulttuurisiin puoliin. Kirja avaa kestävän muutoksen prosesseja esimerkkikohteiden kautta. Jätteiden käsittelyyn, kaupungistumiseen, lähidemokratiaan, energiaan ja materiaaleihin liittyvät kysymykset nousevat esille eri puolilla maailmaa toteutettujen hankkeiden valossa. Kestävään rakentamiseen liittyviä ilmiöitä taustoitetaan asiantuntija-artikkeleilla.

Kirjan ovat toimittaneet Juulia Kauste, Kristiina Paatero ja Essi Rautiola. Kirjan artikkelien kirjoittajia ovat muun muassa Hella Hernberg, Bruno Erat, Yrjö Suonto, Pekka Hänninen ja Pooran Desai.

Lisätietoja Transformation – Towards a Sustainable Future -julkaisusta:

minna.paavola@mfa.fi
www.mfa.fi/uutuusjulkaisut

Lisätietoja Muutos – kohti kestävää tulevaisuutta -näyttelystä:

http://mfa.fi/nayttelyesittely?nid=34073134

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami