Green Building Council Finland

Kestävä kehitys osana muuntojoustavaa kaupunkiympäristöä

Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta!

Kaupunkisuunnittelulla ja -kehityksellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Elinympäristömme muuttuvat joustavammiksi ja muutosvoimaisemmiksi. Kaupunkisuunnittelussa puhutaan nyt monien keskustojen puolesta: kaupungeista kaupungeissa ja monikäyttöisistä rakennuksista.

Kaupunkilaiset arvostavat yhä enemmän sitä, että arjessa tärkeät asiat, kuten palvelut, työ, harrastukset ja luonto ovat kodin lähellä. Tämä yhdessä kaupungistumiskehityksen kanssa tarkoittaa, että kaupunkisuunnittelussa on tulevaisuudessa sovitettava yhä kiinteämmin yhteen erilaisia tarpeita, mukaan lukien tarpeen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta myös kaupunkialueilla.

Rambollin tuoreessa raportissa 20 laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita edustavaa asiantuntijaa jakaa näkemyksensä kestävästä kehityksestä osana muutosvoimaista ja hyvinvoivaa elinympäristöä. Raportin kestävästä kaupunkisuunnittelusta voit ladata kokonaisuudessa täältä – tässä artikkelissa kuitenkin joitakin nostoja.

Elinympäristöt suunniteltava vastuullisiksi ja joustaviksi

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja luontokato aiheuttavat sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia kestävyyshaasteita, minkä vuoksi elinympäristöä on suunniteltava vastuulliseksi, joustavaksi ja hyvinvointia tukevaksi. Nykyisten käyttäjien tarpeiden lisäksi on pidettävä mielessä myös tulevien sukupolvien tarpeet ja hyvinvointi.

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan, esimerkiksi siihen, miten ja minne Suomessa rakennetaan ja millaisin ehdoin ympäristöä muokataan. Uudistuksen päätavoitteet ovat muun muassa hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

Kaupunkeihin syntyy kaupunkeja

Vihreä kaupunkisuunnittelu on ottanut koronan myötä tuulta alleen.

Enää ei matkusteta päivittäin erikseen työpaikka-alueelle tai keskustaan hoitamaan asioita. Yhden keskustan sijaan syntyy monta keskustaa, joissa ihmiset asuvat, tekevät töitä, harrastavat, liikkuvat luonnossa ja käyttävät palveluita. Puhutaan kaupungeista kaupungeissa, joka on kestävyyden näkökulmasta usein yksikeskuksisia kaupunkeja parempi vaihtoehto.

Tehokkuusajattelusta siirrytään resilienssiajatteluun ja alueista tulee muunneltavia, toiminnallisia ja sopeutumiskykyisiä. Sopeutumiskyky on yksi tärkeimmistä vihreän kaupunkisuunnittelun hyödyistä.  Olemme taitekohdassa, jossa käsityksemme hyvästä elämästä muuttuvat, ja se pitää ottaa huomioon niin kaavoituksessa kuin rakentamisessakin.

Monikäyttöiset, muunneltavat rakennukset

Moniin kaupunkikeskuksiin perustuva ajattelu ei liity vain kokonaisiin kaupunkeihin ja alueisiin, vaan se voi toteutua pienemmässäkin mittakaavassa, esimerkiksi yhden kerrostalon tai korttelin sisällä: sieltä löytyvät asunnot, työpaikat, yhteiskäyttötilat, palvelut ja urheilumahdollisuudet.

Koronapandemia on osaltaan auttanut tiedostamaan kestävän elämisen mallit: rakennusten ja kaupunkien pitää olla terveellisiä ja joustavia. Kestävän rakentamisen näkökulmasta myös rakennusten muunneltavuus on keskeinen tekijä. Rakennusten käyttötarkoitukset voivat muuttua ihmisten mukana nopeastikin, mutta rakenteet itsessään ovat hyvin pitkäaikaisia. Rakentamisen tähtäin pitäisi ottaa satojen vuosien päähän ja muistaa, että rakennuksen pitää voida elää ajassa ja eri käyttötarkoituksia palvellen.

Muunneltavuus ja juostavuus palaavat kierto- ja jakamistalouden teemaan: mitä paremmin saamme materiaalit kiertoon ja jo rakennetut asiat viisaampaan käyttöön, ja mitä vähemmän käytämme neitseellistä materiaalia, sitä nopeammin siirrymme kohti elämäntapaa, joka jättää maapallon viihtyisäksi ja elinkelpoiseksi tuleville sukupolville.

Suunnittelu- ja asiantuntijayrityksillä on merkittävä vastuu, kun ratkotaan kestävyyskysymyksiä: tarvitaan kokonaisvaltaisia koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioivia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään fossiilisia päästöjä, pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja käyttämään resursseja viisaammin. Suurin vaikutus saadaan laaja-alaisella yhteistyöllä ja tarttumalla oikeisiin asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia.

Elina Kalliala
Kehityspäällikkö
Ramboll Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä