Green Building Council Finland

Kestävä kehitys osana muuntojoustavaa kaupunkiympäristöä

Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta!

Kaupunkisuunnittelulla ja -kehityksellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Elinympäristömme muuttuvat joustavammiksi ja muutosvoimaisemmiksi. Kaupunkisuunnittelussa puhutaan nyt monien keskustojen puolesta: kaupungeista kaupungeissa ja monikäyttöisistä rakennuksista.

Kaupunkilaiset arvostavat yhä enemmän sitä, että arjessa tärkeät asiat, kuten palvelut, työ, harrastukset ja luonto ovat kodin lähellä. Tämä yhdessä kaupungistumiskehityksen kanssa tarkoittaa, että kaupunkisuunnittelussa on tulevaisuudessa sovitettava yhä kiinteämmin yhteen erilaisia tarpeita, mukaan lukien tarpeen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta myös kaupunkialueilla.

Rambollin tuoreessa raportissa 20 laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita edustavaa asiantuntijaa jakaa näkemyksensä kestävästä kehityksestä osana muutosvoimaista ja hyvinvoivaa elinympäristöä. Raportin kestävästä kaupunkisuunnittelusta voit ladata kokonaisuudessa täältä – tässä artikkelissa kuitenkin joitakin nostoja.

Elinympäristöt suunniteltava vastuullisiksi ja joustaviksi

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja luontokato aiheuttavat sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia kestävyyshaasteita, minkä vuoksi elinympäristöä on suunniteltava vastuulliseksi, joustavaksi ja hyvinvointia tukevaksi. Nykyisten käyttäjien tarpeiden lisäksi on pidettävä mielessä myös tulevien sukupolvien tarpeet ja hyvinvointi.

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan, esimerkiksi siihen, miten ja minne Suomessa rakennetaan ja millaisin ehdoin ympäristöä muokataan. Uudistuksen päätavoitteet ovat muun muassa hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

Kaupunkeihin syntyy kaupunkeja

Vihreä kaupunkisuunnittelu on ottanut koronan myötä tuulta alleen.

Enää ei matkusteta päivittäin erikseen työpaikka-alueelle tai keskustaan hoitamaan asioita. Yhden keskustan sijaan syntyy monta keskustaa, joissa ihmiset asuvat, tekevät töitä, harrastavat, liikkuvat luonnossa ja käyttävät palveluita. Puhutaan kaupungeista kaupungeissa, joka on kestävyyden näkökulmasta usein yksikeskuksisia kaupunkeja parempi vaihtoehto.

Tehokkuusajattelusta siirrytään resilienssiajatteluun ja alueista tulee muunneltavia, toiminnallisia ja sopeutumiskykyisiä. Sopeutumiskyky on yksi tärkeimmistä vihreän kaupunkisuunnittelun hyödyistä.  Olemme taitekohdassa, jossa käsityksemme hyvästä elämästä muuttuvat, ja se pitää ottaa huomioon niin kaavoituksessa kuin rakentamisessakin.

Monikäyttöiset, muunneltavat rakennukset

Moniin kaupunkikeskuksiin perustuva ajattelu ei liity vain kokonaisiin kaupunkeihin ja alueisiin, vaan se voi toteutua pienemmässäkin mittakaavassa, esimerkiksi yhden kerrostalon tai korttelin sisällä: sieltä löytyvät asunnot, työpaikat, yhteiskäyttötilat, palvelut ja urheilumahdollisuudet.

Koronapandemia on osaltaan auttanut tiedostamaan kestävän elämisen mallit: rakennusten ja kaupunkien pitää olla terveellisiä ja joustavia. Kestävän rakentamisen näkökulmasta myös rakennusten muunneltavuus on keskeinen tekijä. Rakennusten käyttötarkoitukset voivat muuttua ihmisten mukana nopeastikin, mutta rakenteet itsessään ovat hyvin pitkäaikaisia. Rakentamisen tähtäin pitäisi ottaa satojen vuosien päähän ja muistaa, että rakennuksen pitää voida elää ajassa ja eri käyttötarkoituksia palvellen.

Muunneltavuus ja juostavuus palaavat kierto- ja jakamistalouden teemaan: mitä paremmin saamme materiaalit kiertoon ja jo rakennetut asiat viisaampaan käyttöön, ja mitä vähemmän käytämme neitseellistä materiaalia, sitä nopeammin siirrymme kohti elämäntapaa, joka jättää maapallon viihtyisäksi ja elinkelpoiseksi tuleville sukupolville.

Suunnittelu- ja asiantuntijayrityksillä on merkittävä vastuu, kun ratkotaan kestävyyskysymyksiä: tarvitaan kokonaisvaltaisia koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioivia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään fossiilisia päästöjä, pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja käyttämään resursseja viisaammin. Suurin vaikutus saadaan laaja-alaisella yhteistyöllä ja tarttumalla oikeisiin asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia.

Elina Kalliala
Kehityspäällikkö
Ramboll Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green