Green Building Council Finland

Kestävä kehitys osana muuntojoustavaa kaupunkiympäristöä

Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building Councilien ja näiden jäsenten kanssa. Lue kaikki Weekillä julkaistavat verkostomme artikkelit World Green Building Weekin verkkosivuilta!

Kaupunkisuunnittelulla ja -kehityksellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Elinympäristömme muuttuvat joustavammiksi ja muutosvoimaisemmiksi. Kaupunkisuunnittelussa puhutaan nyt monien keskustojen puolesta: kaupungeista kaupungeissa ja monikäyttöisistä rakennuksista.

Kaupunkilaiset arvostavat yhä enemmän sitä, että arjessa tärkeät asiat, kuten palvelut, työ, harrastukset ja luonto ovat kodin lähellä. Tämä yhdessä kaupungistumiskehityksen kanssa tarkoittaa, että kaupunkisuunnittelussa on tulevaisuudessa sovitettava yhä kiinteämmin yhteen erilaisia tarpeita, mukaan lukien tarpeen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta myös kaupunkialueilla.

Rambollin tuoreessa raportissa 20 laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita edustavaa asiantuntijaa jakaa näkemyksensä kestävästä kehityksestä osana muutosvoimaista ja hyvinvoivaa elinympäristöä. Raportin kestävästä kaupunkisuunnittelusta voit ladata kokonaisuudessa täältä – tässä artikkelissa kuitenkin joitakin nostoja.

Elinympäristöt suunniteltava vastuullisiksi ja joustaviksi

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja luontokato aiheuttavat sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia kestävyyshaasteita, minkä vuoksi elinympäristöä on suunniteltava vastuulliseksi, joustavaksi ja hyvinvointia tukevaksi. Nykyisten käyttäjien tarpeiden lisäksi on pidettävä mielessä myös tulevien sukupolvien tarpeet ja hyvinvointi.

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan, esimerkiksi siihen, miten ja minne Suomessa rakennetaan ja millaisin ehdoin ympäristöä muokataan. Uudistuksen päätavoitteet ovat muun muassa hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen.

Kaupunkeihin syntyy kaupunkeja

Vihreä kaupunkisuunnittelu on ottanut koronan myötä tuulta alleen.

Enää ei matkusteta päivittäin erikseen työpaikka-alueelle tai keskustaan hoitamaan asioita. Yhden keskustan sijaan syntyy monta keskustaa, joissa ihmiset asuvat, tekevät töitä, harrastavat, liikkuvat luonnossa ja käyttävät palveluita. Puhutaan kaupungeista kaupungeissa, joka on kestävyyden näkökulmasta usein yksikeskuksisia kaupunkeja parempi vaihtoehto.

Tehokkuusajattelusta siirrytään resilienssiajatteluun ja alueista tulee muunneltavia, toiminnallisia ja sopeutumiskykyisiä. Sopeutumiskyky on yksi tärkeimmistä vihreän kaupunkisuunnittelun hyödyistä.  Olemme taitekohdassa, jossa käsityksemme hyvästä elämästä muuttuvat, ja se pitää ottaa huomioon niin kaavoituksessa kuin rakentamisessakin.

Monikäyttöiset, muunneltavat rakennukset

Moniin kaupunkikeskuksiin perustuva ajattelu ei liity vain kokonaisiin kaupunkeihin ja alueisiin, vaan se voi toteutua pienemmässäkin mittakaavassa, esimerkiksi yhden kerrostalon tai korttelin sisällä: sieltä löytyvät asunnot, työpaikat, yhteiskäyttötilat, palvelut ja urheilumahdollisuudet.

Koronapandemia on osaltaan auttanut tiedostamaan kestävän elämisen mallit: rakennusten ja kaupunkien pitää olla terveellisiä ja joustavia. Kestävän rakentamisen näkökulmasta myös rakennusten muunneltavuus on keskeinen tekijä. Rakennusten käyttötarkoitukset voivat muuttua ihmisten mukana nopeastikin, mutta rakenteet itsessään ovat hyvin pitkäaikaisia. Rakentamisen tähtäin pitäisi ottaa satojen vuosien päähän ja muistaa, että rakennuksen pitää voida elää ajassa ja eri käyttötarkoituksia palvellen.

Muunneltavuus ja juostavuus palaavat kierto- ja jakamistalouden teemaan: mitä paremmin saamme materiaalit kiertoon ja jo rakennetut asiat viisaampaan käyttöön, ja mitä vähemmän käytämme neitseellistä materiaalia, sitä nopeammin siirrymme kohti elämäntapaa, joka jättää maapallon viihtyisäksi ja elinkelpoiseksi tuleville sukupolville.

Suunnittelu- ja asiantuntijayrityksillä on merkittävä vastuu, kun ratkotaan kestävyyskysymyksiä: tarvitaan kokonaisvaltaisia koko elinkaaren aikaiset vaikutukset huomioivia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään fossiilisia päästöjä, pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja käyttämään resursseja viisaammin. Suurin vaikutus saadaan laaja-alaisella yhteistyöllä ja tarttumalla oikeisiin asioihin riittävän aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia.

Elina Kalliala
Kehityspäällikkö
Ramboll Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT