Green Building Council Finland

Kestävä rakennettu ympäristö: tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikan mahdollisuus

Suomen on mahdollista saavuttaa vuodelle 2050 asetetut päästötavoitteet edellyttäen, että kaikki energiaa tuottavat ja kuluttavat sektorit osallistuvat työhön. Näin todetaan tuoreessa VTT:n Low Carbon Finland -hankkeen loppuraportissa. Ratkaisuna esitetään puhtaiden energiateknologioiden kehittämistä ja niiden käyttöönottamista energiantuotannossa, teollisuudessa, asumisessa ja liikkumisessa. Rakennetulla ympäristöllä on tässä keskeinen rooli. Hankkeen lopputulokset vaikuttavat myös ensi vuoden aikana laadittavaan vuoden 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden tiekarttaan.

Low Carbon Finland -hankkeessa määriteltiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota nimeltään Tonni, Inno ja Onni, joista voi lukea lisää hankkeen raportista. Kuva: VTT

Yhteistyö ja kehittyvä teknologia rakennusten energiatehokkuuden edistäjinä

EU:n asettamien tavoitteiden mukaan vuonna 2050 EU:n päästöt ovat 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämän haastavan tavoitteen saavuttamisessa rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa. Suomessa rakennukset kuluttavat 40 prosenttia loppuenergiasta, ja siksi alalla on tärkeä rooli kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa. VTT:n Low Carbon Finland -hankkeen loppuraportin mukaan 85 – 95 prosenttia rakennusten käyttämästä loppuenergiasta olisi hiilineutraalia vuonna 2050. Paikallisesti rakennuksista voidaan kehittää jopa energiaa tuottavia.

Tärkeää onkin keskittyä niihin keinoihin, joilla rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa. VTT:n mukaan energiatehokkuuden parannuspotentiaali on jo nykyteknologialla suuri, mutta haasteena on sen riittävän nopea toteuttaminen. Esimerkiksi uusien rakennusten nollaenergiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalan eri toimijoiden, erityisesti energian tuottajien ja kuluttajien, välillä.

Myös älykkäät sähköverkot, erilaiset kontrolli- ja mittaamisvälineet, energian varastointi ja uusiutuvan energian teknologiset parannukset voivat tehostaa lähienergian tuottamista sekä paikallisesti että yksittäisissä rakennuksissa ja siten edesauttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuutta.

Ilmasto- ja energiatavoitteiden tiekartta 2050 laaditaan pian

Low Carbon Finland -hankkeen lopputulokset otetaan huomioon myös pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategioiden laadinnassa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä valmistuu Suomen päivitetty ilmasto- ja energiastrategia, jonka tehtävänä on varmistaa, että vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuus- ja päästötavoitteet saavutetaan. Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa vuoden 2050 tiekartan laatimisen. Tässä yhteydessä kuullaan laajasti myös sidosryhmiä ja kansalaisia.

Tiekartan teossa huomioidaan myös valtioneuvoston kanslian viime keväänä laatima Suomen vaikuttamisstrategia Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Strategia ohjaa Suomen toimintaa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa tulevien vuosien ajan.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,