Green Building Council Finland

Kestävä rakennettu ympäristö: tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikan mahdollisuus

Suomen on mahdollista saavuttaa vuodelle 2050 asetetut päästötavoitteet edellyttäen, että kaikki energiaa tuottavat ja kuluttavat sektorit osallistuvat työhön. Näin todetaan tuoreessa VTT:n Low Carbon Finland -hankkeen loppuraportissa. Ratkaisuna esitetään puhtaiden energiateknologioiden kehittämistä ja niiden käyttöönottamista energiantuotannossa, teollisuudessa, asumisessa ja liikkumisessa. Rakennetulla ympäristöllä on tässä keskeinen rooli. Hankkeen lopputulokset vaikuttavat myös ensi vuoden aikana laadittavaan vuoden 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden tiekarttaan.

Low Carbon Finland -hankkeessa määriteltiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota nimeltään Tonni, Inno ja Onni, joista voi lukea lisää hankkeen raportista. Kuva: VTT

Yhteistyö ja kehittyvä teknologia rakennusten energiatehokkuuden edistäjinä

EU:n asettamien tavoitteiden mukaan vuonna 2050 EU:n päästöt ovat 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämän haastavan tavoitteen saavuttamisessa rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa. Suomessa rakennukset kuluttavat 40 prosenttia loppuenergiasta, ja siksi alalla on tärkeä rooli kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa. VTT:n Low Carbon Finland -hankkeen loppuraportin mukaan 85 – 95 prosenttia rakennusten käyttämästä loppuenergiasta olisi hiilineutraalia vuonna 2050. Paikallisesti rakennuksista voidaan kehittää jopa energiaa tuottavia.

Tärkeää onkin keskittyä niihin keinoihin, joilla rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa. VTT:n mukaan energiatehokkuuden parannuspotentiaali on jo nykyteknologialla suuri, mutta haasteena on sen riittävän nopea toteuttaminen. Esimerkiksi uusien rakennusten nollaenergiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalan eri toimijoiden, erityisesti energian tuottajien ja kuluttajien, välillä.

Myös älykkäät sähköverkot, erilaiset kontrolli- ja mittaamisvälineet, energian varastointi ja uusiutuvan energian teknologiset parannukset voivat tehostaa lähienergian tuottamista sekä paikallisesti että yksittäisissä rakennuksissa ja siten edesauttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuutta.

Ilmasto- ja energiatavoitteiden tiekartta 2050 laaditaan pian

Low Carbon Finland -hankkeen lopputulokset otetaan huomioon myös pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategioiden laadinnassa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä valmistuu Suomen päivitetty ilmasto- ja energiastrategia, jonka tehtävänä on varmistaa, että vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuus- ja päästötavoitteet saavutetaan. Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa vuoden 2050 tiekartan laatimisen. Tässä yhteydessä kuullaan laajasti myös sidosryhmiä ja kansalaisia.

Tiekartan teossa huomioidaan myös valtioneuvoston kanslian viime keväänä laatima Suomen vaikuttamisstrategia Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Strategia ohjaa Suomen toimintaa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa tulevien vuosien ajan.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä