Green Building Council Finland

Kestävä rakennettu ympäristö: tulevaisuuden energia- ja ilmastopolitiikan mahdollisuus

Suomen on mahdollista saavuttaa vuodelle 2050 asetetut päästötavoitteet edellyttäen, että kaikki energiaa tuottavat ja kuluttavat sektorit osallistuvat työhön. Näin todetaan tuoreessa VTT:n Low Carbon Finland -hankkeen loppuraportissa. Ratkaisuna esitetään puhtaiden energiateknologioiden kehittämistä ja niiden käyttöönottamista energiantuotannossa, teollisuudessa, asumisessa ja liikkumisessa. Rakennetulla ympäristöllä on tässä keskeinen rooli. Hankkeen lopputulokset vaikuttavat myös ensi vuoden aikana laadittavaan vuoden 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden tiekarttaan.

Low Carbon Finland -hankkeessa määriteltiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota nimeltään Tonni, Inno ja Onni, joista voi lukea lisää hankkeen raportista. Kuva: VTT

Yhteistyö ja kehittyvä teknologia rakennusten energiatehokkuuden edistäjinä

EU:n asettamien tavoitteiden mukaan vuonna 2050 EU:n päästöt ovat 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämän haastavan tavoitteen saavuttamisessa rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa. Suomessa rakennukset kuluttavat 40 prosenttia loppuenergiasta, ja siksi alalla on tärkeä rooli kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa. VTT:n Low Carbon Finland -hankkeen loppuraportin mukaan 85 – 95 prosenttia rakennusten käyttämästä loppuenergiasta olisi hiilineutraalia vuonna 2050. Paikallisesti rakennuksista voidaan kehittää jopa energiaa tuottavia.

Tärkeää onkin keskittyä niihin keinoihin, joilla rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa. VTT:n mukaan energiatehokkuuden parannuspotentiaali on jo nykyteknologialla suuri, mutta haasteena on sen riittävän nopea toteuttaminen. Esimerkiksi uusien rakennusten nollaenergiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalan eri toimijoiden, erityisesti energian tuottajien ja kuluttajien, välillä.

Myös älykkäät sähköverkot, erilaiset kontrolli- ja mittaamisvälineet, energian varastointi ja uusiutuvan energian teknologiset parannukset voivat tehostaa lähienergian tuottamista sekä paikallisesti että yksittäisissä rakennuksissa ja siten edesauttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuutta.

Ilmasto- ja energiatavoitteiden tiekartta 2050 laaditaan pian

Low Carbon Finland -hankkeen lopputulokset otetaan huomioon myös pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategioiden laadinnassa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä valmistuu Suomen päivitetty ilmasto- ja energiastrategia, jonka tehtävänä on varmistaa, että vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuus- ja päästötavoitteet saavutetaan. Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa vuoden 2050 tiekartan laatimisen. Tässä yhteydessä kuullaan laajasti myös sidosryhmiä ja kansalaisia.

Tiekartan teossa huomioidaan myös valtioneuvoston kanslian viime keväänä laatima Suomen vaikuttamisstrategia Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Strategia ohjaa Suomen toimintaa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa tulevien vuosien ajan.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen