Green Building Council Finland

Kestävä rakennettu ympäristö vaatii myös vastuullista toimintaa

World Green Building Weekillä on hyvä keskustella myös käyttämistämme termeistä ja käsitteistä. EcoRealin vastuullisuusasiantuntija Lotta Partanen pohtii miten kestävyys ja vastuullisuus yhdistyvät parhaiten kiinteistö- ja rakennusalalla.[hr]

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen kestävästä rakennetusta ympäristöstä? Moni vastaa tähän kysymykseen ympäristöystävällisyys tai ”vihreät rakennukset”, joilla tarkoitetaan energia- ja resurssitehokkaita sekä hiilijalanjäljeltään pieniä rakennuksia. Riittääkö ympäristöystävällisyys kuitenkaan siihen, että rakennettu ympäristö olisi kokonaisuudessaan kestävää? Entä jos rakennetun ympäristön ympärille sijoittunut toiminta ei ole vastuullista? Mitä vastuullisuus edes käytännössä tarkoittaa?

Vastuullinen liiketoiminta tunnetaan myös nimellä kestävä kehitys, yritysvastuu tai yhteiskuntavastuu. Se on yhä enemmän esillä oleva asia, mutta monelle sen todellinen merkitys tuntuu olevan epäselvää. YK:n periaatteiden mukaisesti se on vastuuta toiminnan ympäristötekijöiden lisäksi sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikessa toiminnassa on otettava huomioon ympäristö, toimintaa ympäröivät ihmiset ja yhteiskunta.

Miksi vastuullisuus on sitten tärkeää? Kuvitellaanpa korruptoitunutta organisaatiota, joka ei piittaa ympäristöstä tai huolehdi työntekijöistään. Kuinka pitkään arvioit organisaation menestyvän? Puolestaan rehtiä liiketoimintaa harjoittava organisaatio, joka kohtelee työntekijöitään reilusti sekä arvioi jatkuvasti ympäristövaikutuksiaan on markkinoilla paljon houkuttelevampi vaihtoehto. Nämä hyvin arkipäivää olevat asiat organisaatioissa ovat vastuullisuutta, jota tarvitaan kestävään toimintaan. Kestävä rakennettu ympäristö muodostuu puolestaan ”vihreiden rakennusten” lisäksi useista sen ympärille sijoittuvista organisaatioista, jotka ovat vastuullisia.

Jos vastuullisuus onkin näin helppoa, miksi se tuntuu vaikealta? Siihen liittyvän tiedon määrä on valtava. Usein ei tiedetä mistä lähteä liikkeelle tai mitä vastuullisuuteen edes kuuluu. Jos liikkeelle päästään, on kokonaisuuden hallinta vaikeaa. Organisaation vastuullisuus on kuin palapeli: se koostuu useasta eri näkökohdasta, jotka pitäisi saada oikealle paikalleen. Järkevin tapa palapelin kokoamiseen on raportoida vastuullisuudesta. Sen avulla näkökohdat saadaan koottua yhteen, jolloin lopputuloksena on kokonaiskuva toiminnasta ja sen kestävyydestä. Raportointi on hyvä työkalu myös kehittymisen seuraamisessa. On hyvä kuitenkin muistaa, että raportointi ei ole tae kestävyydestä vaan se tarvitsee aina lisäkseen käytännön toiminnan. Se on kuitenkin erittäin hyvä startti kohti vastuullisempaa toimintaa.

[hr]

Lotta Partanen

Vastuullisuusasiantuntija, EcoReal Oy

[hr]

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden