Green Building Council Finland

Kestävä rakentaminen on muutakin kuin E-lukuja

Kirjoittaja on Suomen ensimmäinen kestävän rakentamisen professori Harry Edelman Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Rakentamisen kestävyydestä puhutaan paljon. Usein on kyse homekouluista, työn laadusta tai suunnittelusta — mutta yleensä keskustelu aukeaa energiatehokkuudella tai hiilettömällä rakentamisella. Aloitin vuodenvaihteen jälkeen Tampereen teknillisellä yliopistolla kestävän rakentamisen professuurissa. Ensimmäiset kuukaudet ovat avanneet käsitysten kirjon kestävästä rakentamisesta, ja olen törmännyt keskusteluissa erilaisiin käsityksiin kestävän rakentamisen määrittelystä ja ytimestä.

Kaupungit ovat rakentuneet ihmisten vuorovaikutuksen ympärille yhdessä taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden pohjalta. Organisaatioitten muutosjäykkyys estää jo tunnettujen kestävien teknologioiden käyttöönoton. Kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen vaatii enemmän neuvottelutaitoa kuin rakennustekniikkaa. Todella.

Hyvän elämän puitteet ovat kestävän rakentamisen ytimessä. Ydinteemat näissä kestävän rakentamisen käsityksissä mainitsinkin jo: taloudellisuus, sosiaalisuus ja tekniset ratkaisut. Tämä ei ole uusi havainto. Uutta on se, miten nämä tekijät saadaan toimimaan integroituina ratkaisuina, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa – oli sitten kyse älypuhelimen sovelluksesta, digitaalisesti tuotetusta hiilettömästä rakennusosasta, rakennuksien käytöstä, korttelikokonaisuudesta tai kaupunginosasta. Kestävät ratkaisut vaativat eri osapuolien osaamisen ja voimavarojen yhdistämistä.

TTY:n tulevan syksyn kurssia Negotiating and Designing Sustainable Change valmistellessani otin yhteyttä Asumispalvelusäätiöön löytääkseni harjoitukselle kohteen. Espoosta löytyi kehitysvammaisten nuorten asuntolahanke Venepuuntiellä, jota paikalliset asukkaat ovat vastustaneet vuosia. Hankkeen poikkeamispäätöksen taustalla oleva prosessi on noudatellut tyypillistä kaavaa, jossa osapuolet ovat kokeneet oman etunsa uhatuksi. Tässä tapauksessa kehitysvammaisten nuorten itsenäisen asumisen harjoittelu on herättänyt pelkoja naapuruston mielissä.

Tekniset ratkaisut eivät ole olleet kestävien ratkaisujen esteenä vaan ihmisten toiminta. Vastakkainasettelu, kilpailullinen neuvottelu ja tuomioistuinkäsittelyt ovat kaikki osia tapahtumaketjusta, joka tuottaa pahaa oloa naapurustolle (myös valittajille), kehitysvammaisille nuorille ja heidän omaisilleen.

Meidän on syytä tarkastella uudelleen arkkitehdin ja insinöörin ammatteja, minkälaisilla valmiuksilla he tuottavat virkamiehinä, suunnittelijoina tai rakennuttajina kestäviä, hyvän elämän puitteita. Keskitymme näihin valmiuksiin syksyllä alkavalla kurssilla.

Koulutuksessa tarvitaan uusia valmiuksia kohdata ja ratkaista hankalia neuvottelutilanteita. Nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan toimintamalleja kehittää erilaisten intressien ymmärtämiseksi. Esimerkiksi kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaatii aivan uuden avauksen ja käytäntöjen kehittämisen työvälineeksi, joka on kaavoittajalle todella hyödyksi. Lainsäädännön muutostarpeitakin on toki arvioitava esimerkiksi aktiivisemman neuvotteluvelvoitteen ja valitusoikeuden suhteen, ilman että läpinäkyvyys tai perusoikeudet ovat vaarannettuina.

Kirjoitus on julkaistu Rakennuslehdessä 22.8.2013.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita