Green Building Council Finland

Kestävä rakentaminen on muutakin kuin E-lukuja

Kirjoittaja on Suomen ensimmäinen kestävän rakentamisen professori Harry Edelman Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Rakentamisen kestävyydestä puhutaan paljon. Usein on kyse homekouluista, työn laadusta tai suunnittelusta — mutta yleensä keskustelu aukeaa energiatehokkuudella tai hiilettömällä rakentamisella. Aloitin vuodenvaihteen jälkeen Tampereen teknillisellä yliopistolla kestävän rakentamisen professuurissa. Ensimmäiset kuukaudet ovat avanneet käsitysten kirjon kestävästä rakentamisesta, ja olen törmännyt keskusteluissa erilaisiin käsityksiin kestävän rakentamisen määrittelystä ja ytimestä.

Kaupungit ovat rakentuneet ihmisten vuorovaikutuksen ympärille yhdessä taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden pohjalta. Organisaatioitten muutosjäykkyys estää jo tunnettujen kestävien teknologioiden käyttöönoton. Kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen vaatii enemmän neuvottelutaitoa kuin rakennustekniikkaa. Todella.

Hyvän elämän puitteet ovat kestävän rakentamisen ytimessä. Ydinteemat näissä kestävän rakentamisen käsityksissä mainitsinkin jo: taloudellisuus, sosiaalisuus ja tekniset ratkaisut. Tämä ei ole uusi havainto. Uutta on se, miten nämä tekijät saadaan toimimaan integroituina ratkaisuina, jotka ovat enemmän kuin osiensa summa – oli sitten kyse älypuhelimen sovelluksesta, digitaalisesti tuotetusta hiilettömästä rakennusosasta, rakennuksien käytöstä, korttelikokonaisuudesta tai kaupunginosasta. Kestävät ratkaisut vaativat eri osapuolien osaamisen ja voimavarojen yhdistämistä.

TTY:n tulevan syksyn kurssia Negotiating and Designing Sustainable Change valmistellessani otin yhteyttä Asumispalvelusäätiöön löytääkseni harjoitukselle kohteen. Espoosta löytyi kehitysvammaisten nuorten asuntolahanke Venepuuntiellä, jota paikalliset asukkaat ovat vastustaneet vuosia. Hankkeen poikkeamispäätöksen taustalla oleva prosessi on noudatellut tyypillistä kaavaa, jossa osapuolet ovat kokeneet oman etunsa uhatuksi. Tässä tapauksessa kehitysvammaisten nuorten itsenäisen asumisen harjoittelu on herättänyt pelkoja naapuruston mielissä.

Tekniset ratkaisut eivät ole olleet kestävien ratkaisujen esteenä vaan ihmisten toiminta. Vastakkainasettelu, kilpailullinen neuvottelu ja tuomioistuinkäsittelyt ovat kaikki osia tapahtumaketjusta, joka tuottaa pahaa oloa naapurustolle (myös valittajille), kehitysvammaisille nuorille ja heidän omaisilleen.

Meidän on syytä tarkastella uudelleen arkkitehdin ja insinöörin ammatteja, minkälaisilla valmiuksilla he tuottavat virkamiehinä, suunnittelijoina tai rakennuttajina kestäviä, hyvän elämän puitteita. Keskitymme näihin valmiuksiin syksyllä alkavalla kurssilla.

Koulutuksessa tarvitaan uusia valmiuksia kohdata ja ratkaista hankalia neuvottelutilanteita. Nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan toimintamalleja kehittää erilaisten intressien ymmärtämiseksi. Esimerkiksi kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaatii aivan uuden avauksen ja käytäntöjen kehittämisen työvälineeksi, joka on kaavoittajalle todella hyödyksi. Lainsäädännön muutostarpeitakin on toki arvioitava esimerkiksi aktiivisemman neuvotteluvelvoitteen ja valitusoikeuden suhteen, ilman että läpinäkyvyys tai perusoikeudet ovat vaarannettuina.

Kirjoitus on julkaistu Rakennuslehdessä 22.8.2013.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota