Green Building Council Finland

Kestävälle aluesuunnittelulle on kysyntää – lue, mitkä teemat ajankohtaisimpia juuri nyt

Perinteinen Kestävä aluesuunnittelu -seminaari tarjosi katsauksen tuoreisiin tutkimustuloksiin ja ajankohtaisiin hankkeisiin. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö, RAKLI ja Green Building Council ­Finland ja tänä vuonna se oli osa kansainvälistä World Green Building Weekiä.

Syyskuun lopulla ympäristöministeriön tiloissa järjestetyn seminaarin avasi RAKLIn Kimmo Kurunmäki. Tämän jälkeen Antti Irjala kertoi ympäristöministeriön ajankohtaisista asioista, kuten kestävän kaupunkikehityksen ohjelman valmistelusta, tietopohjan laajentamisesta sekä kaupunkien ja kuntien keskeisestä roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kuntakentän tämän hetken murroksia aluesuunnittelun näkökulmasta esitteli Kuntaliiton kehittämispäällikkö Anne Jarva todeten mm., että kestävä aluesuunnittelu on osa kuntastrategiaa ja kunnan tehtävää – jos vain tahtoa siihen löytyy. Useimmiten löytyy.

Mika Ristimäki Suomen ympäristökeskuksesta kertoi UZ3-kehitystyötä, jossa on vertailtu mm. Helsingin ja Tukholman kaavoitusta ja yhdyskuntarakenteen kehitystä. Tukholma on onnistunut sijoittamaan uudet työpaikka-alueet lähemmäksi ydinkeskustaa kuin Helsinki. Suomessa kaupungit ovat hyvin pieniä, joten yksittäisillä päätöksillä on isoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia. Toisaalta keskisuurien kaupunkien (aluesuunnittelullinen) kehittäminen tarjoaa niille paljon mahdollisuuksia.

Kansainvälisiä herätteitä tilaisuuteen toi myös Kaisu Kuusela (kuvassa yllä), jonka esitys koski Lyonin metropolialueen elinvoimasuunnittelua sekä elinkeinostrategian toimeenpanoa. Kuuselan huomioita olivat mm. se, että kauppakamarin rooli on ollut Lyonissa keskeinen, palveluiden ja toimintojen kehittäminen on tehnyt alueesta seudullisesti omavaraisen ja että kilpailu käydään kaupunkiseutujen – ei kaupunkien – välillä.

Kestävän aluesuunnittelun tulevaisuutta koskevissa puheenvuoroissa Mikko Nousiainen peräänkuulutti eri toimijoiden välistä yhteistyötä jatkossakin, huolimatta ERA17-ohjelman maaliintulosta. Pasi Rajala puolestaan haastoi siitä, miten kestävyyden tulisi olla entistä vahvemmin mukana aluesuunnittelussa ja toisaalta sen pitäisi yhdistyä smart city –teeman pohdintoihin.

Tilaisuudessa tutustuttiin myös kestävän aluesuunnittelun esimerkkihankkeisiin. Metropolian Harri Hahkala kertoi, miten kestävyysmuutosta arvioidaan KEMUT-hankkeessa, joka tutkii Eko-Viikin asuinaluetta. Tuomo Sipilä puolestaan esitteli Tuusulan Rykmentinpuiston asuntomessualueen suunnitelmia ja kunnianhimoisia energiatavoitteita. Käytännönläheisen esimerkkitapauksen tarjosi myös Rambollin arkkitehti Mikko Siitonen esityksessään Tampereen Niemenrannan alueen ekotehokkuustarkasteluista. Osaamista Suomessa kyllä riittää.

[row][span12]
[pl_alertbox type=”lisaa”]

Katso mitä tilaisuudesta puhuttiin Twitterissä:

GBC Finland (@FiGBC_): ” #kestävätalueet seminaari alkoi @yministerio :n Antti Irjalan esityksellä – tulevaisuudessa digi tulee kaavoitukseen #ERA17 toteutuu”

Tiina Kaskiaro (@tiina_kaskiaro): “Kaavojen toteuttaminen pahimmillaan keskittymistä siihen, ettei tehdä mitään kiellettyä, kun pitäisi keskittyä tarpeisiin #kestävätalueet”

Tuula Sjöstedt (@tuula): ”Mahtavaa! T. Sipilä: Rykmentinpuiston suunnittelussa #energia’yhtiöiden kunnianhimo kasvanut. Hienoa @Fortum_Oyj @CLC_fi #kestävätalueet” 

Maarit Vuorela (@MaaritVuorela): ”Kaupunkikehitys- ja suunnittelu mahdollistaja: älykkäästi kaupunkien vahvuuksiin perustuen. #ERA17 #kestävätalueet #älykaupungit @ramboll_fi” 

Tiina Kaskiaro (@tiina_kaskiaro): “Helsingissä työssäkäyntialueet huomattavasti Tukholmaa hajaantuneemmat. Paljon potentiaalia kestävämpiin ratkaisuihin. #ilmasto #kestävätalueet

[/pl_alertbox]
[/span8][/row]

Aiheesta lisää löydät Twitteristä tunnuksella #kestävätalueet. Seminaarin esitysaineiston löydät tapahtuman ohjelmasivulta. Videotallenne seminaarista on katsottavissa tästä.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.