icon330-ke

Kestävämpi elämä

Kestävämpi elämä on strategian kärkiteemoista tuorein. Sen taustalla on ajatus käyttäjälähtöisestä kestävyydestä, jossa kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja laajasti hyvinvointia luova. ”Health & Well-being” -ajattelu on voimakkaasti nouseva teema myös kansainvälisesti.

GBC tekee konkreettisesti työtä pyrkiessään kohti rakennettua ympäristöä, joka mahdollistaa kestävän elämän siten, että elämisen laadukkuus on kestävyyden keskiössä.

    Kestävän infran määritelmä

    Infran kestävyyteen kohdistuu aiempaa monipuolisempia vaatimuksia ja infran kestävyys myös ymmärretään nykyisin yhä laajemmin.

    GBC Finland
    2019