Kestävän rakentamisen ohjelma (SBC) jatkuu ympäristöministeriön ja Green Building Council Finlandin voimin

Ympäristöministeriö jatkaa yhteistyötä GBC Finlandin kanssa One Planet -verkostoon kuuluvan kestävän rakentamisen ohjelmassa. YK:n ympäristöpuiteohjelmaan (10YFP) kuuluvan kestävän rakentamisen ohjelman (SBC) tavoitteena on lisätä rakennusten ja rakentamisen ekologista, sosiaalista sekä taloudellista kestävää kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti. Ohjelmassa jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä, luodaan verkostoja ja vauhditetaan alan innovaatioita parantaen kestävän rakentamisen liiketoimintaedellytyksiä.

GBC Finland jatkaa ohjelman koordinaattorina ympäristöministeriön alaisuudessa Pekka Huovilan koordinoidessa toteutusta yhdessä australialaisen RMIT-yliopiston sekä YK:n Ympäristöohjelma UN Environmentin kanssa.

SBC-ohjelman työlinjoina ovat kestävää rakentamista tukevat politiikkatoimet, kestävä asuminen, rakennus­prosessin resurssitehokkuus sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Ohjelman temaattiset painopisteet kaksivuotiskauden 2019-2020 aikana ovat:

  1. “Sustainable and resilient building practices and techniques”. Pyrkimyksenä on kehittää ja jakaa ratkaisuja kestävään rakennettuun ympäristöön.
  2. Sustainably sourced materials”. Tavoitteena on lisätä rakentamisen toimitusketjujen vastuullisuutta paikalliset erityispiirteet huomioiden.
  3. “Circular built environment“. Kiertotalouden edistämistoimilla vähennetään ilmaston­muutoksen vaikutuksia sekä vahvistetaan kiinteistö- ja rakennusalan siihen sopeutumista.

SBC on koonnut 70 asiantuntijan kansainvälisen verkoston, käynnistänyt viisi aihepiirin hanketta kahdeksassa maassa, jakanut tietoa kestävän rakentamisen hyvistä käytännöistä sekä syventänyt tietoperustaa mm. rakentamisen kiertotalouden mahdollisuuksista.

SBC mukana WCEF2019 Foorumissa

SBC järjestää Circular Economy in Construction -tilaisuuden 4.6. klo 11-12.30 World Circular Economy Forumissa Helsingissä, jota voi seurata myös https://www.youtube.com/watch?v=Lcp1V7F-BwY&feature=youtu.be. WCEF2019 tuo yhteen noin 2 000 kiertotalouden asiantuntijaa ympäri maailmaa. Kolmannen kiertotalousfoorumin ytimessä ovat kiertotalouden ratkaisujen globaali skaalaus sekä kiertotalouden tulevaisuus.

Lisätietoja:

Pekka Huovila, ohjelmakoordinaattori, etunimi.sukunimi@figbc.fi, puh. 040 546 0855
Harri Hakaste, Yliarkkitehti, Ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 029 525 0074
SBC-ohjelma: www.oneplanetnetwork.org/sustainable-buildings-and-construction
World Circular Economy Forum 2019: www.wcef2019.org

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami