Green Building Council Finland

GBC Finlandin opinnäytetyökilpailussa esillä elinkaariajattelu ja kiertotalous

Lilja Mustonen pääsi esittelemään diplomityönsä GBC Finlandin jäsenilleG

GBC Finlandin opinnäytekilpailuun osallistui tänä vuonna 14 erinomaista työtä viidestä eri oppilaitoksesta. Aiheita oli tänä vuonna mukana kestävän rakennetun ympäristön kaikilta osa-alueilta. Useissa töissä näkökulmana oli rakennuksen ja ympäristön koko elinkaari. Myös kestävyys ymmärrettiin laajasti ja kiertotalouden tuomat vaatimukset oli useissa töissä otettu huomioon. Kilpailutyöt arvioi ja kaksi parasta valitsi GBC Finlandin koulutustoimikunta. Ansiokkaimmat työt palkittiin 1 000 euron stipendeillä.

Kilpailussa voittajiksi valittiin Lilja Mustonen ja Elias Härkönen. Lilja Mustosen Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun -diplomityön lähtökohtana on koulu rakennustyyppinä ja muuntojoustavuuden tavoite. Taustalla on uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, energiatehokkuussuunnitelmat sekä oppilas aktiivisena oppijana –periaate. Työssä aihetta tarkastellaan perusteellisesti case-tutkimuksen keinoin ja tilankäyttökaaviot ovat hyvä metodi tutkia asiaa ja pohjustaa suosituksia koulujen suunnitteluun. Työ liittyy COMBI-hankkeeseen ja antaa hyvän lähtökohdan energiatehokkaan ja muuntojoustavan koulun suunnitteluun, jossa useat samanaikaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.

Katso esitys tästä.

Elias Härkönen sai kiitosta ajankohtaisesta aihevalinnastaan

Elias Härkösen opinnäytetyö Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa liittyy ajankohtaiseen lähes nollaenergiarakentamiseen. Työssä etsitään laskentamenetelmien avulla mahdollisimman kustannustehokasta tapaa toteuttaa uuden lainsäädännön mukainen lähes nollaenergiatalo. Valitun toimenpidepaketin ansiosta vertailurakennuksen E-luku alenee 18 prosenttia, joka alittaa vaatimuksen lähes nollaenergia-asuinkerrostalon E-luvun enimmäistasolle noin 8 prosenttiyksiköllä (FInZEB). Investointien muodostuivat kannattaviksi 10 vuoden aikana. Työn tulokset ovat heti siirrettävissä käytännön työhön suunnittelutoimistoissa

Katso esitys tästä.

Kilpailun tausta ja töiden aihealueet

Töissä käsitetiin tänä vuonna muun muassa kustannusoptimaalista energiatehokkuutta, puun käyttöä opetusrakennuksissa, hyvää sisäilmaa ja kaavoituksen ja arvon muodostuksen yhteyttä, pilaantuneiden maamassojen hyödyntämistä, vähähiilistä asumista ja terveellisiä rakennuksia ja myös liikenneteknisiä mitoituksia sekä kiertotaloutta.

GBC Finland järjesti jo toisen kerran opinnäytetyökilpailun tukemaan ja tuomaan esiin kestävän rakennetun ympäristön alalla tehtyä tutkimustyötä. Kilpailun tavoite on nostaa esiin ja tukea sitä tutkimustyötä, jota oppilaitoksissa tehdään kestävässä rakentamisessa. Tarkoitus on myös tuoda kestävät ratkaisut näkyväksi rakennusalalla. Kilpailu oli avoin sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Vaatimuksena oli, että opinnäytetyön opintopistemäärä oli 15 ja 30 välillä.

[hr]

Kaikki kilpailutyöt

Aalto-yliopisto

 • Kysyntäjouston hyödyntäminen asuinkerrostalon kaukolämpökustannusten hallinnassa – tutkimus toimivan ja kustannustehokkaan säätömenettelyn kehittämiseksi, Antti Haajanen, diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto
 • Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa, Oona Niiranen, diplomityö, 30op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Kustannusoptimaaliset korjausratkaisut energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tuottavuuden optimoimiseksi toimistorakennuksissa. Karoliina Levy, Diplomityö 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Developing a Framework for Value-based Planning of Residential Areas, Christian Airas, Diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.

Lappeenranta

 • Vähähiilisen asumisen kehittäminen käyttäjän näkökulmasta, Anna Claudelin, diplomityö, 30 op, LUT. Luettavissa.

Metropolia

 • Digitalisaatio rakennetussa yhteiskunnassa, haasteet ja mahdollisuudet 2017-2030, Janne Ollenberg, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa, Elias Härkönen, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Criteria for Healthy Building: Efficient goal setting in early stages, criteria development according to best practices, Petteri Salmela, AMK, 15 cr, Metropolia.Luettavissa.

Oulu

 • HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen, Santeri Haavisto, diplomityö, 30 op, Oulu. Luettavissa. 

Tampere

 • Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä̈ näkökulmaa ekologiseen rakentamiseenJutta Vuorinen, Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun, diplomityöLilja Mustila, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Energiatehokas kyläkoulu puusta – Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle, Kaisa Nissilä Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit, Juha Salo, diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Lisäksi yksi väitöstyö: Recovered Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash: Aggregate-Like Products for Civil Engineering Structures, Laura Annika Sormunen, Väitöskirja, 60 op, TUT.
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä