Green Building Council Finland

GBC Finlandin opinnäytetyökilpailussa esillä elinkaariajattelu ja kiertotalous

Lilja Mustonen pääsi esittelemään diplomityönsä GBC Finlandin jäsenilleG

GBC Finlandin opinnäytekilpailuun osallistui tänä vuonna 14 erinomaista työtä viidestä eri oppilaitoksesta. Aiheita oli tänä vuonna mukana kestävän rakennetun ympäristön kaikilta osa-alueilta. Useissa töissä näkökulmana oli rakennuksen ja ympäristön koko elinkaari. Myös kestävyys ymmärrettiin laajasti ja kiertotalouden tuomat vaatimukset oli useissa töissä otettu huomioon. Kilpailutyöt arvioi ja kaksi parasta valitsi GBC Finlandin koulutustoimikunta. Ansiokkaimmat työt palkittiin 1 000 euron stipendeillä.

Kilpailussa voittajiksi valittiin Lilja Mustonen ja Elias Härkönen. Lilja Mustosen Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun -diplomityön lähtökohtana on koulu rakennustyyppinä ja muuntojoustavuuden tavoite. Taustalla on uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, energiatehokkuussuunnitelmat sekä oppilas aktiivisena oppijana –periaate. Työssä aihetta tarkastellaan perusteellisesti case-tutkimuksen keinoin ja tilankäyttökaaviot ovat hyvä metodi tutkia asiaa ja pohjustaa suosituksia koulujen suunnitteluun. Työ liittyy COMBI-hankkeeseen ja antaa hyvän lähtökohdan energiatehokkaan ja muuntojoustavan koulun suunnitteluun, jossa useat samanaikaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.

Katso esitys tästä.

Elias Härkönen sai kiitosta ajankohtaisesta aihevalinnastaan

Elias Härkösen opinnäytetyö Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa liittyy ajankohtaiseen lähes nollaenergiarakentamiseen. Työssä etsitään laskentamenetelmien avulla mahdollisimman kustannustehokasta tapaa toteuttaa uuden lainsäädännön mukainen lähes nollaenergiatalo. Valitun toimenpidepaketin ansiosta vertailurakennuksen E-luku alenee 18 prosenttia, joka alittaa vaatimuksen lähes nollaenergia-asuinkerrostalon E-luvun enimmäistasolle noin 8 prosenttiyksiköllä (FInZEB). Investointien muodostuivat kannattaviksi 10 vuoden aikana. Työn tulokset ovat heti siirrettävissä käytännön työhön suunnittelutoimistoissa

Katso esitys tästä.

Kilpailun tausta ja töiden aihealueet

Töissä käsitetiin tänä vuonna muun muassa kustannusoptimaalista energiatehokkuutta, puun käyttöä opetusrakennuksissa, hyvää sisäilmaa ja kaavoituksen ja arvon muodostuksen yhteyttä, pilaantuneiden maamassojen hyödyntämistä, vähähiilistä asumista ja terveellisiä rakennuksia ja myös liikenneteknisiä mitoituksia sekä kiertotaloutta.

GBC Finland järjesti jo toisen kerran opinnäytetyökilpailun tukemaan ja tuomaan esiin kestävän rakennetun ympäristön alalla tehtyä tutkimustyötä. Kilpailun tavoite on nostaa esiin ja tukea sitä tutkimustyötä, jota oppilaitoksissa tehdään kestävässä rakentamisessa. Tarkoitus on myös tuoda kestävät ratkaisut näkyväksi rakennusalalla. Kilpailu oli avoin sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Vaatimuksena oli, että opinnäytetyön opintopistemäärä oli 15 ja 30 välillä.

[hr]

Kaikki kilpailutyöt

Aalto-yliopisto

 • Kysyntäjouston hyödyntäminen asuinkerrostalon kaukolämpökustannusten hallinnassa – tutkimus toimivan ja kustannustehokkaan säätömenettelyn kehittämiseksi, Antti Haajanen, diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto
 • Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa, Oona Niiranen, diplomityö, 30op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Kustannusoptimaaliset korjausratkaisut energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tuottavuuden optimoimiseksi toimistorakennuksissa. Karoliina Levy, Diplomityö 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Developing a Framework for Value-based Planning of Residential Areas, Christian Airas, Diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.

Lappeenranta

 • Vähähiilisen asumisen kehittäminen käyttäjän näkökulmasta, Anna Claudelin, diplomityö, 30 op, LUT. Luettavissa.

Metropolia

 • Digitalisaatio rakennetussa yhteiskunnassa, haasteet ja mahdollisuudet 2017-2030, Janne Ollenberg, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa, Elias Härkönen, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Criteria for Healthy Building: Efficient goal setting in early stages, criteria development according to best practices, Petteri Salmela, AMK, 15 cr, Metropolia.Luettavissa.

Oulu

 • HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen, Santeri Haavisto, diplomityö, 30 op, Oulu. Luettavissa. 

Tampere

 • Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä̈ näkökulmaa ekologiseen rakentamiseenJutta Vuorinen, Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun, diplomityöLilja Mustila, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Energiatehokas kyläkoulu puusta – Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle, Kaisa Nissilä Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit, Juha Salo, diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Lisäksi yksi väitöstyö: Recovered Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash: Aggregate-Like Products for Civil Engineering Structures, Laura Annika Sormunen, Väitöskirja, 60 op, TUT.
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa