Green Building Council Finland

GBC Finlandin opinnäytetyökilpailussa esillä elinkaariajattelu ja kiertotalous

Lilja Mustonen pääsi esittelemään diplomityönsä GBC Finlandin jäsenilleG

GBC Finlandin opinnäytekilpailuun osallistui tänä vuonna 14 erinomaista työtä viidestä eri oppilaitoksesta. Aiheita oli tänä vuonna mukana kestävän rakennetun ympäristön kaikilta osa-alueilta. Useissa töissä näkökulmana oli rakennuksen ja ympäristön koko elinkaari. Myös kestävyys ymmärrettiin laajasti ja kiertotalouden tuomat vaatimukset oli useissa töissä otettu huomioon. Kilpailutyöt arvioi ja kaksi parasta valitsi GBC Finlandin koulutustoimikunta. Ansiokkaimmat työt palkittiin 1 000 euron stipendeillä.

Kilpailussa voittajiksi valittiin Lilja Mustonen ja Elias Härkönen. Lilja Mustosen Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun -diplomityön lähtökohtana on koulu rakennustyyppinä ja muuntojoustavuuden tavoite. Taustalla on uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, energiatehokkuussuunnitelmat sekä oppilas aktiivisena oppijana –periaate. Työssä aihetta tarkastellaan perusteellisesti case-tutkimuksen keinoin ja tilankäyttökaaviot ovat hyvä metodi tutkia asiaa ja pohjustaa suosituksia koulujen suunnitteluun. Työ liittyy COMBI-hankkeeseen ja antaa hyvän lähtökohdan energiatehokkaan ja muuntojoustavan koulun suunnitteluun, jossa useat samanaikaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.

Katso esitys tästä.

Elias Härkönen sai kiitosta ajankohtaisesta aihevalinnastaan

Elias Härkösen opinnäytetyö Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa liittyy ajankohtaiseen lähes nollaenergiarakentamiseen. Työssä etsitään laskentamenetelmien avulla mahdollisimman kustannustehokasta tapaa toteuttaa uuden lainsäädännön mukainen lähes nollaenergiatalo. Valitun toimenpidepaketin ansiosta vertailurakennuksen E-luku alenee 18 prosenttia, joka alittaa vaatimuksen lähes nollaenergia-asuinkerrostalon E-luvun enimmäistasolle noin 8 prosenttiyksiköllä (FInZEB). Investointien muodostuivat kannattaviksi 10 vuoden aikana. Työn tulokset ovat heti siirrettävissä käytännön työhön suunnittelutoimistoissa

Katso esitys tästä.

Kilpailun tausta ja töiden aihealueet

Töissä käsitetiin tänä vuonna muun muassa kustannusoptimaalista energiatehokkuutta, puun käyttöä opetusrakennuksissa, hyvää sisäilmaa ja kaavoituksen ja arvon muodostuksen yhteyttä, pilaantuneiden maamassojen hyödyntämistä, vähähiilistä asumista ja terveellisiä rakennuksia ja myös liikenneteknisiä mitoituksia sekä kiertotaloutta.

GBC Finland järjesti jo toisen kerran opinnäytetyökilpailun tukemaan ja tuomaan esiin kestävän rakennetun ympäristön alalla tehtyä tutkimustyötä. Kilpailun tavoite on nostaa esiin ja tukea sitä tutkimustyötä, jota oppilaitoksissa tehdään kestävässä rakentamisessa. Tarkoitus on myös tuoda kestävät ratkaisut näkyväksi rakennusalalla. Kilpailu oli avoin sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Vaatimuksena oli, että opinnäytetyön opintopistemäärä oli 15 ja 30 välillä.

[hr]

Kaikki kilpailutyöt

Aalto-yliopisto

 • Kysyntäjouston hyödyntäminen asuinkerrostalon kaukolämpökustannusten hallinnassa – tutkimus toimivan ja kustannustehokkaan säätömenettelyn kehittämiseksi, Antti Haajanen, diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto
 • Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa, Oona Niiranen, diplomityö, 30op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Kustannusoptimaaliset korjausratkaisut energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tuottavuuden optimoimiseksi toimistorakennuksissa. Karoliina Levy, Diplomityö 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Developing a Framework for Value-based Planning of Residential Areas, Christian Airas, Diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.

Lappeenranta

 • Vähähiilisen asumisen kehittäminen käyttäjän näkökulmasta, Anna Claudelin, diplomityö, 30 op, LUT. Luettavissa.

Metropolia

 • Digitalisaatio rakennetussa yhteiskunnassa, haasteet ja mahdollisuudet 2017-2030, Janne Ollenberg, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa, Elias Härkönen, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Criteria for Healthy Building: Efficient goal setting in early stages, criteria development according to best practices, Petteri Salmela, AMK, 15 cr, Metropolia.Luettavissa.

Oulu

 • HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen, Santeri Haavisto, diplomityö, 30 op, Oulu. Luettavissa. 

Tampere

 • Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä̈ näkökulmaa ekologiseen rakentamiseenJutta Vuorinen, Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun, diplomityöLilja Mustila, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Energiatehokas kyläkoulu puusta – Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle, Kaisa Nissilä Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit, Juha Salo, diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Lisäksi yksi väitöstyö: Recovered Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash: Aggregate-Like Products for Civil Engineering Structures, Laura Annika Sormunen, Väitöskirja, 60 op, TUT.
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT