Nordic Sustainable Materials -projekti (2014–2016)

Rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys, materiaalitehokkuus ja energiaviisaus on noussut keskusteluun Suomessakin. Rakennusmateriaalien valintaan vaikuttavat yhä enenevässä määrin kestävän kehityksen periaatteet. Kiinteistönomistajat ovat kiinnostuneita ottamaan huomioon ympäristöasiat mutta he eivät tiedä kuinka toimia. Suomen, Ruotsin, Islannin ja Norjan Green Building Councilit ovat yhteisessä projektissa rakentaneet ohjeistuksen kestävien materiaalien valinnasta avuksi hankintapäätöksiin ja suunnitteluun. Projekti alkoi vuonna 2014 ja päättyi 2016 alkuvuodesta.

 

Trine Dyrstad Pettersen ja Jonny Hellman vääntämässä kättä materiaalien ympäristöystävällisyyden nimessä

Yhteiset tavat kertoa tuotteiden ympäristövaikutuksista

 

 

Kantavana ajatuksen projektissa oli, että rakennusmateriaalien ja -tuotteiden tuottajia rohkaistaan käyttämään yhteisiä tapoja kertoessaan tuotteidensa vaikutuksista ympäristöön, esimerkiksi EPD -ympäristöselosteiden avulla. Harmonisoidut kriteerit kestäville materiaaleille ovat apuna rakennusmateriaalien tuottajille ja kiinteistön omistajille. Kriteerit luovat kysyntää sekä tekevät käyttöönottoprosessista helpompaa ja edullisempaa.

Projektin rahoitti Nordic Innovation ja sen vetovastuu oli Norjan GBC:llä. Pohjoismaisille GBC:lle yhteisprojekti oli hedelmällistä yhteistyötä ja mahdollisti oppimisen ja tiedon vaihdon puolin ja toisin. Eri maiden hyvät käytännöt törmäsivät yhteen ja kättä väännettiin hyvässä sovussa mutta asioista vakavasti keskustellen.

Suomen työpaketissa syntyi opas kestävien materiaalien tilaamisesta ja käytöstä suunnittelussa. Lisäksi projektissa syntyi raportteja ja muita oppaita, jotka löytyvät englanniksi tästä:


Suomen työryhmä

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Suomessa Jessica Karhu sekä Sami Lankiniemi.

Muut työryhmän jäsenet:

  • Ilari Aho, Uponor
  • Mia Andelin, Skanska
  • Harri Hakaste, Ympäristöministeriö
  • Ari Ilomäki, Rakennusteolliuus RT
  • Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy
  • Laura Sariola, Rakennustieto
  • Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys ry

Hankkeen konsultit

  • Riina Känkänen, Ramboll
  • Jukka Lahdensivu, Ramboll