Kiertotalous osaksi Helsingin kaupunkisuunnittelua

3.6.2019 Vieraskynä Venla Salomaa

Aloitin Helsingin kaupungin yleiskaavayksikössä suunnitteluharjoittelijana toukokuussa 2019. Tehtäväni on kolmen kesäkuukauden ajan selvittää, miten kiertotalous täytyy ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Selvitys on välttämätön, sillä resurssien ylikuluttaminen ei ole enää vaihtoehto ilmastonmuutoksen kourissa kamppailevalla planeetalla. Tämä tiedetään myös Helsingissä, sillä kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Helsinki aikoo saavuttaa ilmastotavoitteensa vähentämällä alueellaan syntyviä päästöjä vähintään 80 % ja kompensoimalla loput 20 % eri toimenpiteillä. Samanaikaisesti kaupunki kasvaa. Uutta on pakko rakentaa ja vanhaa rakennuskantaa on uudistettava. Yhtälö on mahdoton, jos toimintatavat eivät muutu ja resurssien ylikuluttaminen jatkuu.

Opin viime keskiviikkona eräässä hiilineutraaliin Helsinkiin liittyvässä maankäytön ja kaupunkirakenteen tilaisuudessa, että pienet purot yhdistyessään eivät saa aikaan tarpeeksi isoja muutoksen virtoja. Valitettavaa, mutta aivan totta. Pienten purojen virtausnopeus on jo nähty ja ne ovat olleet hitaampia kuin sulavat jäätiköt. Ilmastotavoitteisiin ei päästä ainoastaan nykyisillä toimenpiteillä. Muutoksia ja uudistuksia täytyy tehdä nyt isommalla volyymillä ja yhteisesti, että asiat oikeasti edistyvät kestävään suuntaan.

Kaupunkisuunnittelulla on tärkeä rooli kiertotalouden ja muiden kestävien ratkaisujen edistäjänä ja mahdollistajana. On ymmärrettävä, ettei yksikään ympäristöystävällinen energia-, materiaali- tai kiertotalousinnovaatio voi yksinään saada suurta muutosta aikaan ilman, että kaupungit jatkuvasti mahdollistavat, edistävät ja jopa vaativat omilla toimenpiteillään niiden käyttöönottoa. Toisaalta yhtä tärkeää on kehittää kaupungin ja muiden toimijoiden välistä vuoropuhelua, jotta kiertotalouden tarpeet voidaan ottaa huomioon esimerkiksi eri suunnittelutasoilla.


Helsingin pitkän aikavälin tavoite on olla maailman johtava kiertotalouskaupunki. Valmisteilla oleva alustava selvitykseni kiertotaloudesta kaupunkisuunnittelussa on vasta yksi niistä ensiaskeleista, joita Helsinki on viime vuosina ottanut kohti kiertotaloutta. Onneksi omaa työtäni helpottaa se, että pääsen haastattelemaan niin kiertotalouden kuin kaupunkisuunnittelunkin asiantuntijoita. Myös vierailut erilaisissa seminaareissa ja Fortumin kiertotalouskylässä ovat laajentaneet ymmärrystäni kiertotalouden kokonaisvaltaisuudesta. Kukaan ei ratkaise näitä haasteita yksin vaan kiertotalouden ydin on nimenomaan monitasoisessa organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Helsinkiä haluaisin muistuttaa vielä siitä, että tulevaisuuden kiertotalouskaupunkia suunnitellaan jo nyt.

Venla Salomaa

Suunnittelijaharjoittelija, Helsingin kaupunki

Suunnittelumaantieteen opiskelija

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami