Green Building Council Finland

Kiertotalous uudistaa jo kiinteistö- ja rakennusalaa – Yrityksiltä ja kunnilta odotetaan vahvempaa otetta suunnan näyttämisessä

Kiertotalous näyttelee yhä näkyvämpää roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. WCEF2019-suurtapahtuman yhteydessä 5.6.2019 järjestettävässä Kiertotalous + Rakentaminen -tapahtumassa julkistetaan Kiertotaloussprintti-hankkeen tuloksena laaditut ohjeet, joiden avulla kaupungit ja kunnat voivat ohjata rakentamista kohti kiertotalouden mukaista toimintaa.

Kestävä kaupunkisuunnittelu ja yhdyskuntarakentaminen ovat avainasemassa rakennetun ympäristön kiertotalouden edistämisessä, sillä reunaehdot kiertotalouden toteutumiselle luodaan jo kaavoitusvaiheessa.

– Tontinluovutusehdot ovat tehokas toimenpide, joilla kunnat ja kaupungit voivat ohjata rakennushankkeita kohti kiertotalouden mukaista toimintaa. Kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä on pilotoitu Suomessa useissa hankkeissa, mutta yleistä toimintamallia kiertotalouden huomioimiselle tontinluovutusehdoissa ei ole muodostunut. Kunnilla on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden sekä elinkaarisopimusmallien tilaajina. Kunnat ovatkin nyt avainasemassa muutoksen jalkautumisessa, sanoo Jessica Karhu Green Building Council Finlandista.

Rakentaminen + Kiertotalous -tapahtuman järjestävät yhdessä Ympäristöministeriö, Green Building Council ja Sitra. Seminaarin pääpuhujiin lukeutuvat mm. “A changemaker’s guide to the future -kirjan vuoden 2019 alussa julkaissut tanskalainen kestävän arkkitehtuurin ekspertti Anders Lendager sekä Yhdysvalloissa vaikuttava, puurakentamiseen ja rakentamisen ympäristövaikutuksiin perehtynyt arkkitehti Alan Organschi. Lisäksi puhujina on kattava joukko rakennetun ympäristön kiertotalouden asiantuntijoita Suomesta ja Euroopasta.

Seminaaria voi seurata suoratoistona (livestriimaus) klo 8:30-16. Seminaarissa on kaksi osaa: aamupäivän osuus pidetään englanniksi ja iltapäivän suomeksi.

Kello 12.45 alkavassa seminaarissa julkaistaan ehdotus kiertotaloutta tukeviksi tontinluovutusehdoiksi. Lisäksi julkaistaan kattava listaus Suomessa jo käynnissä olevista rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloushankkeista ja parhaista kiertotalousesimerkeistä. Jo aiemmin on julkaistu ohje kiertotalouskriteereiden käyttöön rakennetun ympäristön hankkeissa sekä kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä laatimat kiertotaloustavoitteet.

Yritykset esittelevät jo toimivia kiertotalousratkaisujaan

Kello 13.30 alkavassa pitchauksessa 10 kiinteistö- tai rakennusalan toimijaa esittelee toimivia kiertotalousratkaisuja kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin. Mukana ovat rakennustyömaiden ylijäämäongelmia ratkova Netlet, mineraalivillajätteiden hyödyntämistä ekobetonin raaka-aineena tutkiva Oulun yliopisto, muovieristeitä kierrättävä Finnfoamin Kierrätyssäkki, kiertotaloutta rakennushankkeissa edistävä NCC, Espoon kaupunki ja Keran alueen kiertotaloustulevaisuus, Ilmarinen ja kiertotalous tilaajan näkökulmasta, Vantaan kiertotaloustiekartta ja CIRCUiT hanke, kiertotalous rakennuttamisessa ja RAKLI, CirEco Finlandin kiertotalouskohde sekä Ethica kaupungin suunnittelusta ekosysteeminä.

Kiertotaloussprintti vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan muutosta

Keskiviikkona 5.6. huipentuva Kiertotaloussprintti-hanke kokosi reilun vuoden aikana yhteen yli 70 kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista, tutkijaa ja kuntien edustajaa kehittämään ratkaisuja kestävämpään rakennettuun ympäristöön ja valjastamaan kiertotalouden hyötyjä kestäväksi liiketoiminnaksi. Tuloksena syntyi kattava valikoima työkaluja, toimenpide-ehdotuksia ja ohjeita kiertotalouden edistämiseksi niin yritystoiminnassa kuin kuntien päätöksenteossa. Syksyllä kiertotalouden käsittely jatkunee Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja hallitusohjelman toteuttamisessa.

Kiertotaloussprintti on tuonut uusia näkökulmia myös Suomen päättäjille. Eduskuntavaalien yhteydessä 44 kansanedustajaehdokasta sitoutui edistämään rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloutta työssään kansanedustajana allekirjoittamalla kiertotalouslupauksen. Oppeja kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille on tuotu myös kiertotalousyhteiskuntana edelläkäyvästä Hollannista.

– Rakennusten energiatehokkuus ei yksin riitä pitämään maapallon lämpenemistä 1,5 asteessa. Jotta luonnonvarapulaa ja ilmastonmuutosta voitaisiin torjua, tulee rakennusten suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja kierrätystä muuttaa kokonaisvaltaisesti. Rakennuksista purettava materiaali pitää hyödyntää uudelleen, rakennustuotteita on tehtävä uusiomateriaaleista, yläjäämämaamassoja hyödynnettävä infrarakentamisessa ja tilojen yhteiskäyttöä edistettävä sekä kiertotalous huomioitava niin maankäytön kuin rakennustenkin suunnittelussa, erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Hankkeessa koottuun Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla -julkaisuun on kerätty konkreettiset ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle ulottuen kiertotaloutta tukevista tontinluovutusehdoista taloyhtiöiden tyhjien tilojen vuokraamiseen, hankintaohjeisiin, sopimusmalleihin sekä tilojen yhteiskäytön euromääräisen hyödyn kuvaamiseen.

Puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen

Kiertotaloudessa on kiinteistö- ja rakennusalalla suuri potentiaali niin ympäristön kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Maailmanlaajuisesti rakennusala käyttää noin 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä.

Suomessa rakennettu ympäristö aiheuttaa 38 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä ja kuluttaa 35 prosenttia energiasta. Rakennettu ympäristö muodostaa yli 83 prosenttia kansallisvarallisuudestamme eli yli 565 miljardia euroa sekä 15 prosenttia bruttokansantuotteestamme.

Tilaisuudessa esitellyt Kiertotaloussprintin julkaisut:

TONTINLUOVUTUSEHDOT

KIERTOTALOUS-HANKKEET

Amsterdamin KIERTOTALOUSEKSKURSION OPIT

Lisätietoja:

Jessica Karhu, Senior Sustainability Specialist,
Green Building Council Finland (GBC Suomi ry)
jessica.karhu@figbc.fi
Puh: 040 675 8899

Matti Kuittinen, erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö,
matti.kuittinen@ym.fi
Puh: 02 952 50268

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä

Mitä johtajana voi tehdä ilmaston hyväksi?

29.4.2022
Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022. CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden

NCC, NAL Asunnot, EcoUp ja Lukkaroinen #BuildingLifen kannattajiksi

25.4.2022
NCC, NAL Asunnot, EcoUp ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy sitoutuvat BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. #BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 37 organisaatiota, jotka ovat laatineet tai tulevat laatimaan itselleen

Taksonomian vaikutus rakentamiseen ja rakentamisen kiertotalouteen

19.4.2022
Turun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 12.4.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Turku Business Regionin 3C-klusterin yhteistyönä. Tapaamisen teemana oli taksonomia ja kiinteistö- ja rakennusalan sääntely. Taksonomian

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2022 kooste

6.4.2022
Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 2022 järjestettiin maanantaina 4.4.2022. Aamupäivällä kuultiin katsaus Euroopan, Pohjoismaiden ja etenkin Suomen tulevaan vähähiilisyyttä tukevaan säädösohjaukseen. Iltapäivällä keskityttiin alan edelläkävijöiden esimerkkeihin ja uusiin ohjeistuksiin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tilaisuuden

Näyttää suunnan, auttaa matkalla

4.4.2022
Kiinteistö- ja rakennusalalla vähennetään päästöjä päätä huimaavalla vauhdilla. Uusia vähähiilisiä ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään kaikkialla ja innovaatiot siirtyvät massojen käyttöön nopeasti. Kiinteistö- ja rakennusala on lunastamassa paikkaansa keskeisenä ilmastonmuutoksen ratkaisijana,

Vantaa #BuildingLifen kannattajaksi

28.3.2022
Vantaa liittyy Helsingin, Lahden ja Tampereen kaupunkien sekä samalla yli kolmikymmenpäisen organisaation joukkoon sitoutuessaan #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Julkiset toimijat vaikuttavat kaikkiin rakennushankkeisiin ja kaikkiin kiinteistöihin. Ohjausvaikutus on

FIGBC Kevätkokous – vastuullisuuden perusta on yrityksen kulttuurissa

25.3.2022
Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa

Pidennä rakennuksen elinkaarta keskeltä kiertotaloudella

21.3.2022
Rakennuksen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla kunnossapidolla on helpointa “heti valmista” kiertotaloutta, todettiin 16.3.2022 vuoden ensimmäisessä pääkaupunkiseudun kiertotalouden ammattilaisten verkostotapaamisessa. Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen Päivän tavoitteena oli oppia uutta kiertotaloudesta KIRA-alalla ja tutustua