Green Building Council Finland

Kiertotalous uudistaa jo kiinteistö- ja rakennusalaa – Yrityksiltä ja kunnilta odotetaan vahvempaa otetta suunnan näyttämisessä

Kiertotalous näyttelee yhä näkyvämpää roolia rakennetun ympäristön kehittämisessä. WCEF2019-suurtapahtuman yhteydessä 5.6.2019 järjestettävässä Kiertotalous + Rakentaminen -tapahtumassa julkistetaan Kiertotaloussprintti-hankkeen tuloksena laaditut ohjeet, joiden avulla kaupungit ja kunnat voivat ohjata rakentamista kohti kiertotalouden mukaista toimintaa.

Kestävä kaupunkisuunnittelu ja yhdyskuntarakentaminen ovat avainasemassa rakennetun ympäristön kiertotalouden edistämisessä, sillä reunaehdot kiertotalouden toteutumiselle luodaan jo kaavoitusvaiheessa.

– Tontinluovutusehdot ovat tehokas toimenpide, joilla kunnat ja kaupungit voivat ohjata rakennushankkeita kohti kiertotalouden mukaista toimintaa. Kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä on pilotoitu Suomessa useissa hankkeissa, mutta yleistä toimintamallia kiertotalouden huomioimiselle tontinluovutusehdoissa ei ole muodostunut. Kunnilla on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden sekä elinkaarisopimusmallien tilaajina. Kunnat ovatkin nyt avainasemassa muutoksen jalkautumisessa, sanoo Jessica Karhu Green Building Council Finlandista.

Rakentaminen + Kiertotalous -tapahtuman järjestävät yhdessä Ympäristöministeriö, Green Building Council ja Sitra. Seminaarin pääpuhujiin lukeutuvat mm. “A changemaker’s guide to the future -kirjan vuoden 2019 alussa julkaissut tanskalainen kestävän arkkitehtuurin ekspertti Anders Lendager sekä Yhdysvalloissa vaikuttava, puurakentamiseen ja rakentamisen ympäristövaikutuksiin perehtynyt arkkitehti Alan Organschi. Lisäksi puhujina on kattava joukko rakennetun ympäristön kiertotalouden asiantuntijoita Suomesta ja Euroopasta.

Seminaaria voi seurata suoratoistona (livestriimaus) klo 8:30-16. Seminaarissa on kaksi osaa: aamupäivän osuus pidetään englanniksi ja iltapäivän suomeksi.

Kello 12.45 alkavassa seminaarissa julkaistaan ehdotus kiertotaloutta tukeviksi tontinluovutusehdoiksi. Lisäksi julkaistaan kattava listaus Suomessa jo käynnissä olevista rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloushankkeista ja parhaista kiertotalousesimerkeistä. Jo aiemmin on julkaistu ohje kiertotalouskriteereiden käyttöön rakennetun ympäristön hankkeissa sekä kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä laatimat kiertotaloustavoitteet.

Yritykset esittelevät jo toimivia kiertotalousratkaisujaan

Kello 13.30 alkavassa pitchauksessa 10 kiinteistö- tai rakennusalan toimijaa esittelee toimivia kiertotalousratkaisuja kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin. Mukana ovat rakennustyömaiden ylijäämäongelmia ratkova Netlet, mineraalivillajätteiden hyödyntämistä ekobetonin raaka-aineena tutkiva Oulun yliopisto, muovieristeitä kierrättävä Finnfoamin Kierrätyssäkki, kiertotaloutta rakennushankkeissa edistävä NCC, Espoon kaupunki ja Keran alueen kiertotaloustulevaisuus, Ilmarinen ja kiertotalous tilaajan näkökulmasta, Vantaan kiertotaloustiekartta ja CIRCUiT hanke, kiertotalous rakennuttamisessa ja RAKLI, CirEco Finlandin kiertotalouskohde sekä Ethica kaupungin suunnittelusta ekosysteeminä.

Kiertotaloussprintti vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan muutosta

Keskiviikkona 5.6. huipentuva Kiertotaloussprintti-hanke kokosi reilun vuoden aikana yhteen yli 70 kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista, tutkijaa ja kuntien edustajaa kehittämään ratkaisuja kestävämpään rakennettuun ympäristöön ja valjastamaan kiertotalouden hyötyjä kestäväksi liiketoiminnaksi. Tuloksena syntyi kattava valikoima työkaluja, toimenpide-ehdotuksia ja ohjeita kiertotalouden edistämiseksi niin yritystoiminnassa kuin kuntien päätöksenteossa. Syksyllä kiertotalouden käsittely jatkunee Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja hallitusohjelman toteuttamisessa.

Kiertotaloussprintti on tuonut uusia näkökulmia myös Suomen päättäjille. Eduskuntavaalien yhteydessä 44 kansanedustajaehdokasta sitoutui edistämään rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloutta työssään kansanedustajana allekirjoittamalla kiertotalouslupauksen. Oppeja kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille on tuotu myös kiertotalousyhteiskuntana edelläkäyvästä Hollannista.

– Rakennusten energiatehokkuus ei yksin riitä pitämään maapallon lämpenemistä 1,5 asteessa. Jotta luonnonvarapulaa ja ilmastonmuutosta voitaisiin torjua, tulee rakennusten suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja kierrätystä muuttaa kokonaisvaltaisesti. Rakennuksista purettava materiaali pitää hyödyntää uudelleen, rakennustuotteita on tehtävä uusiomateriaaleista, yläjäämämaamassoja hyödynnettävä infrarakentamisessa ja tilojen yhteiskäyttöä edistettävä sekä kiertotalous huomioitava niin maankäytön kuin rakennustenkin suunnittelussa, erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Hankkeessa koottuun Toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden toteuttamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla -julkaisuun on kerätty konkreettiset ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle ulottuen kiertotaloutta tukevista tontinluovutusehdoista taloyhtiöiden tyhjien tilojen vuokraamiseen, hankintaohjeisiin, sopimusmalleihin sekä tilojen yhteiskäytön euromääräisen hyödyn kuvaamiseen.

Puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen

Kiertotaloudessa on kiinteistö- ja rakennusalalla suuri potentiaali niin ympäristön kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Maailmanlaajuisesti rakennusala käyttää noin 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä.

Suomessa rakennettu ympäristö aiheuttaa 38 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä ja kuluttaa 35 prosenttia energiasta. Rakennettu ympäristö muodostaa yli 83 prosenttia kansallisvarallisuudestamme eli yli 565 miljardia euroa sekä 15 prosenttia bruttokansantuotteestamme.

Tilaisuudessa esitellyt Kiertotaloussprintin julkaisut:

TONTINLUOVUTUSEHDOT

KIERTOTALOUS-HANKKEET

Amsterdamin KIERTOTALOUSEKSKURSION OPIT

Lisätietoja:

Jessica Karhu, Senior Sustainability Specialist,
Green Building Council Finland (GBC Suomi ry)
jessica.karhu@figbc.fi
Puh: 040 675 8899

Matti Kuittinen, erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö,
matti.kuittinen@ym.fi
Puh: 02 952 50268

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia