Kiertotalous ja rakentaminen / Construction and circular economy

5.6.2019 | 8.30–18.00

Kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100
Helsinki

CONSTRUCTION + CIRCULAR ECONOMY:

A SIDE EVENT TO WCEF
HELSINKI, 5 June 2019

KIERTOTALOUS + RAKENTAMINEN:
WCEF-SIVUTAPAHTUMA
HELSINGISSÄ 5.6.2019

Venue: National Museum, Mannerheimintie 34, Helsinki
Paikka: Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki

08.30 Coffee and networking – Construction and Circular Economy

Half of world ́s raw materials are used in construction

To avoid a resource crisis and to mitigate climate change, we need to change the way we plan, build, use and recycle buildings. The time for action is now.

Join us! We are inviting construction professionals, architects, engineers and real- estate owners to join us for this event. We will share the latest developments, scientific results and best practices with you. Together, we can work towards circular practices in the construction sector.

(Chaired by Matti Kuittinen, Ministry of the Environment)

09.00 Opening words

James Drinkwater, World GBC

09.10 Buildings as material banks: Experiences from design and pilot projects
Caroline Henrotay, Brussels Environment

09.40 Visions and insights – why commit to the circular economy?

Roy Antink, Stora Enso
Emmanuel Normant, Saint-Gobain

10.00 Decarbonized Design: Principles and learning materials for building design
Alan Organschi, Yale University / Gray Organschi Architecture

10.20 A New Hope – Fresh perspectives on life cycle living in the Jätkäsaari housing competition
Miia Suomela (Aalto University), Millie Yoshida, Davis Butner (Yale University)

10.40 Promises for a better future: Pledges from the industry and design sector
Peter Andreas Sattrup, Danish Association of Architectural Firms / Architects’ Council of Europe

11.00 A changemaker’s guide to the future
Anders Lendager, Lendager Group

11.45 Lunch break

Puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen (session in Finnish)

Jotta välttäisimme resurssipulan ja torjuisimme ilmastonmuutoksen, tulee rakennusten suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja kierrätystä muuttaa. Nyt on aika toimia.

Tule mukaan! Kutsumme mukaan kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia, arkkitehteja, insinöörejä ja kiinteistönomistajia. Tilaisuudessa esittelemme Kiertotaloussprintti -hankkeen viimeisimpiä tuloksia ja parhaita suomalaisia esimerkkejä kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä.

12.45 Tervetuloa
Mikko Nousiainen

13.00 Kiertotalous Suomen puheenjohtajakaudella ja tulevaisuuden lainsäädäntölinjaukset rakennetun ympäristön kiertotalouteen
Helena Säteri, ympäristöministeriö

13.20 Tontinluovutus- ja kiertotaloushankintakriteerit – Kiertotaloussprintti-hankkeen tulosten esittely
GBC Finland

13.35 Mistä koulutusta tulevaisuuden kiertotalousosaajille
GBC Finland

13.50 Kiertotalousratkaisut elinkaaren eri vaiheissa – ratkaisu minuutissa tai parissa
Eri esittäjiä

14.50 Kierotalouden merkitys Euroopalle, videotervehdys,

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti

15.00 Kiertotalous rakennusalalla – tulevaisuuden näkymät
Matti Kuittinen, ympäristöministeriö
Nani Pajunen, Sitra

15.30 Kahvitauko ja verkostoitumista

Työpaja: Kierto kuntoon! (in Finnish)

Eikö vanha kiertotalousvisiosi enää toimi?

Tuo se kierrätykseen ja ota mukaasi uusia ideoita. Työpajassa kehitetään kiertotalouden toimintamalleja, rakennetaan verkostoja sekä kuullaan yritysten ja tutkimuslaitosten tuoreita ideoita.

16.00 Rakentamisen kiertotalouden työpaja
järjestäjinä Stora Enso, Saint-Gobain ja Ramboll

18.00 Circular Cocktails / Kiertotalouskokkarit